Auton huoltosopimus. Sopimuksen muuttaminen. Hintatiedot. Markkinointitietojen asianmukaisuus.

hinta
markkinointitiedot
sopimuksen tulkinta

Diaarinumero: 02/34/1948
Antopäivä: 22.08.2003

Kuluttaja (K) teki 8.3.2001 elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa sopimuksen, jonka kohteena oli hänen ostamansa käytetty 1999 vuosimallia oleva Renault Kangoo RT 1.4-merkkinen henkilöauto. Tuolloin autolla oli ajettu 36 500 kilometriä. Sopimusehtojen mukaisesti EH on siirtänyt sopimuksen rahoitusyhtiön hallinnoitavaksi. Sopimuksen ehtojen mukaan sopimuksen tehnyt jälleenmyyjä sitoutuu suorittamaan ajoneuvolle valmistajan ohjeiden mukaiset huollot ja normaalin käytön sekä kulumisen edellyttämät korjaukset ennakolta sovittua kuukausimaksua vastaan.

K:n tekemässä sopimuksessa hintajaksot on sovittu etukäteen 12 kuukaudeksi niin, että kuukausimaksu on 160 markkaa (26,91 euroa) vuosittaisen ajomäärän ollessa 15 000 kilometriä. Sopimuksen tekohetkellä EH on tulostanut K:lle arviolaskelman huoltosopimuksen kuukausihinnoittelun muutoksista tulevina vuosina. Laskelman mukaan kuukausimaksu nousee vuosittain 10 markalla.

Seuraavan hinnoittelujakson alussa maaliskuussa 2002 K sai laskun, jonka mukaan kuukausittainen maksuerä oli noussut 220 markkaan (37,01 euroon). Erimielisyys koskee sitä, sitooko osapuolia EH:n antamat tiedot huoltosopimuksen hintojen tulevista muutoksista ja onko kuukausihinnoittelun muuttaminen sopimusehtojen mukaan mahdollista.

Vaatimukset

K vaatii ensisijaisesti, että rahoitusyhtiö noudattaa alkuperäistä hinnastoa, jonka mukaan huoltosopimuksen kuukausikustannus nousee noin 10 markkaa (1,68 euroa) vuodessa. Hinnasto on tehty kymmenen vuoden ajaksi. K on kuitenkin valmis hyväksymään hieman suuremman hintojen yleisestä kohoamisesta johtuvan hinnan nousun.

Vaihtoehtoisesti K vaatii, että EH korvaa hänelle sen erotuksen, jonka K on joutunut vahingokseen kärsimään siitä, että EH on harhaanjohtavasti luvannut sellaisia ehtoja, joita rahoitusyhtiö ei ole noudattanut muuttaessaan niitä yksipuolisesti. Osapuolet ovat siis toimineet hyvän tavan vastaisesti ja harhaanjohtavasti markkinoidessaan palvelua, joka ei ole vastannut luvattua ja sovittua. Huomioitavaa on myös, että vastapuolet kuuluvat samaan konserniin.

Huoltosopimuksen tekemisen yhteydessä K:lle oli tärkeää se seikka, että sopimuksella hän voi arvioida tarkasti tulevat huoltokustannukset. Myös tällä perusteella EH kaupittelee sopimusta. Kun K tiedusteli sopimusta tehtäessä tulevien vuosien maksuja, myyjä kertoi, että sopimuksen kuukausihinta nousisi noin 10 markkaa vuodessa. Myyjä tulosti tietokoneelta laskelman, jonka mukaan kymmenennen vuoden hinta olisi 230 markkaa kuukaudessa. Vaikka sopimusmaksu oli melko kallis, K päätti kuitenkin ottaa sopimuksen edellä mainittujen tietojen perusteella.

K:n mukaan rahoitusyhtiö ja EH ei olisi saanut korottaa sopimuksen hintaa vuodessa 38 prosenttia niin, että kuukausierä vuonna 2002 olisi 220 markkaa. Myöskään mitään ennakkoilmoitusta sopimuksen hinnan muutoksesta ei ole tullut. Sopimuksen mukaan sopimushinnan tärkeimmät arviointikriteerit ovat vuosittainen ajokilometrimäärä ja auton ikä. K:n ajokilometrimäärä vastaa hyvinkin tarkasti alun perin sovittua 15 000 kilometriä vuodessa.

Vaikka EH:n laskelma ei olisikaan sitova, K katsoo, että rahoitusyhtiö ja EH ovat sidottu suuntaa-antavasti laskelmassa oleviin hintoihin. EH on toiminut kuitenkin oikein ilmoittaessaan hinnoittelut seuraaville vuosille sillä varauksella, että hintoja voidaan korottaa kustannustason nousun johdosta. Tämä on asiakkaalle tärkeää suunniteltaessa sopimuksen hintaa pitemmällä tähtäimellä.

Vastaukset

Rahoitusyhtiö ja EH kiistävät yhteisessä vastauksessaan K:n vaatimukset perusteettomina. K on allekirjoittanut sopimuksen 8.3.2001 EH:n kanssa. Sopimusehtojen mukaisesti EH on siirtänyt sopimuksen rahoitusyhtiön hallinnoitavaksi. Sopimusehtojen mukaan sopimuksen kuukausimaksun suuruus määräytyy ajoneuvon mallin, ajokilometrimäärän ja varustetason perusteella. Käytettyjen autojen osalta kuukausimaksu sovitaan aina vuodeksi kerrallaan, kuten K:n tapauksessa on tehty. Sopimusehtojen mukaan ei ole mahdollista sopia kuukausimaksusta kiinteästi 10 vuoden tai edes kahden vuoden ajaksi, koska hintajakso käytettyjen autojen osalta on aina yksi vuosi.

Hintajakson vaihtuessa kuukausimaksua tarkistetaan vastaamaan seuraavan sopimuskauden odotettavissa olevaa huolto- ja korjaustarvetta. K:n tapauksessa sopimus on tehty maaliskuussa 2001, joten ensimmäinen yhden vuoden mittainen hintajakso on päättynyt maaliskuussa 2002. Hintajakson vaihteessa K:lle on ilmoitettu uuden jakson kuukausimaksun suuruus.

Sopimusehtojen mukaan asiakkaalla on oikeus lakkauttaa sopimus kesken sopimuskauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti etukäteen jälleenmyyjälle. Sopimus päättyy tällöin seuraavan kuukausierän eräpäivänä. Koska K ei ole irtisanonut sopimusta, sopimus on edelleen voimassa uuden kuukausimaksun mukaisena.

EH:n K:lle antama esimerkkilaskelma on perustunut laskelmaa tehtäessä käytettävänä olleeseen hinnastoon. Kyse ei ole sitovasta tarjouksesta tai sopimuksesta, kuten asiakirjaan on selkeästi kirjattu: "Tämä ei ole tarjous. Pidätämme oikeudet muutoksiin." Näin ollen K:lle ei ole annettu harhaanjohtavaa tietoa tulevien kuukausimaksujen suuruudesta.

Ratkaisu

Asiassa on selvitetty, että K on allekirjoittanut 8.3.2001 sopimuksen, jonka mukaan kuukausierien on sovittu 12 kuukauden hintajakson ajan olevan 160 markkaa. Sopimuksessa viitataan yleisiin sopimusehtoihin.

Sopimusehtojen kohdassa 3 todetaan muun muassa seuraavaa: "Käytetyn auton kuukausimaksu määritellään aina vuodeksi kerrallaan. Tätä ajanjaksoa, jolle hinta sovitaan, kutsutaan hintajaksoksi. Kuukausierät pysyvät sovitun suuruisina koko hintajakson ajan paitsi, jos todellinen ajokilometrimäärä 12 kuukauden tarkastelujakson aikana poikkeaa vähintään 2 500 kilometriä asiakkaan alun perin ilmoittamasta kilometrimäärästä. Hintajakson vaihtuessa sovelletaan tuolloin voimassa olevaa hinnaston mukaista kuukausimaksua. Asiakkaalle tiedotetaan uudesta hinnasta samalla, kun hän saa kyseistä tulevaa hintajaksoa koskevan ensimmäisen maksuohjeen."

Lautakunta toteaa, että sopimusehdot mahdollistavat kuukausimaksun muuttumisen sovitun hintajakson (12 kuukautta) päättyessä. Lautakunta katsoo myös selvitetyksi, että rahoitusyhtiö on asianmukaisesti ilmoittanut K:lle 18.2.2002 lähetetyssä laskussa seuraavan eli 8.3.2002 alkavan hintajakson tiedot. Sopimusehtojen mukaan K:lla olisi tuolloin ollut mahdollisuus halutessaan lakkauttaa sopimus. Edellä mainitun vuoksi lautakunta katsoo, että rahoitusyhtiö ei ole toiminut sopimusehtojen vastaisesti muuttaessaan kuukausimaksua hintajakson päättyessä.

EH on antanut sopimusta tehtäessä laskelman, josta ilmenevät kuukausimaksut sen hetkisellä hintatasolla. Laskelmassa todetaan myös, että se ei ole tarjous ja EH pidättää myös oikeudet laskelman muutoksiin. Lautakunta katsoo, ettei laskelman perusteella ole syntynyt osapuolia sitovaa sopimusta eikä laskelma myöskään sisällä harhaanjohtavaa tietoa huoltosopimuksen tulevasta hintakehityksestä.

Edellä mainitun vuoksi kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.8.2003