Suksiboksin vaurioituminen auton harjattomassa pesussa. Pesuohjeiden asianmukaisuus.

pesuohjeet

Diaarinumero: 02/34/1669
Antopäivä: 22.08.2003

Kuluttaja (K) vei 15.1.2002 autonsa, jonka katolla oli suksiboksi, elinkeinonharjoittajan (EH) pesuautomaattiin. Pesun aikana pesulaite tarttui takaapäin suksiboksiin ja väänsi sen auki. Tämän jälkeen pesulaite veti koko suksiboksin taakkatelineineen auton konepellin kautta maahan. Autoon tuli peltinaarmuja, tuulilasin pyyhkimet vaurioituivat, antenni vääntyi ja suksiboksi sekä taakkateline rikkoutuivat. EH:n pesuhallin ulkopuolella olevan pesuohjekyltin mukaan katto- ja suksitelineet on poistettava ennen pesua.

Vakuutusyhtiö korvasi K:n autovakuutuksesta auton korjauskulut 1 905,25 euroa ja suksiboksista sekä taakkatelineestä yhteensä 269,50 euroa. K katsoo, että EH on velvollinen korvaamaan pesuautomaatin aiheuttamat vahingot, koska pesuohjeet olivat epäselvät eikä huoltamon henkilökunta opastanut pesulaitteen käytöstä.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa hänelle autovakuutuksen omavastuuosuuden 150 euroa. Lisäksi K vaatii, että EH korvaa vakuutusyhtiölle auton korjauskulut yhteensä 2 174,75 euroa. K:n mukaan pesutilan valokyltit (harjaton pesu) eivät vastanneet todellista tilannetta, koska pesukone oli vaihdettu syksyllä muttei teippauksia.

Autopesun sisäänajo-ohjeissa ei ollut mainintaa suksibokseista tai niiden vaatimista varotoimista. K katsoo, ettei myymälän takaseinällä oleva epäselvä lappu täytä ohjeistusvelvollisuutta, sillä ohjeen havaitseminen myyntihetkellä oli mahdotonta lähinnä ikkunaa olevalta kassalta. K:n mukaan pesupaikan ohjeen: "Poista katto- ja suksitelineet yms." voi ymmärtää tarkoittavan helposti irrotettavia taakkatelineitä, joita pesulaitteen tunnistin ei tunnistaisi helposti väistettäviksi esteiksi. Huomioitavaa on, että suksiboksia ei pesutilanteessa voi poistaa katolta yhden henkilön voimin.

Pesun myynyt henkilö ei myöskään kysynyt auton lisävarusteista eikä tarkastanut tilannetta ikkunasta tai turvakamerasta autoa pesuun ajettaessa. K epäilee myös pesulaitteen tunnistimien toimintaa, koska laite ei pysähtynyt heti sen osuttua suksiboksiin.

Se seikka, että vakuutusyhtiö korvasi aiheutuneen vahingon autovakuutuksesta, ei poista EH:n vastuuta asiassa. Autovakuutuksesta korvataan kyseisen äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset. EH:n mukaan K on selvästi omalla toimellaan aiheuttanut vahinkotapahtuman, koska hän ei ole noudattanut selviä pesuohjeita. Lisäksi vakuutusyhtiö on korvannut vahingon K:n autovakuutuksesta. Autovakuutushan ei korvaa vahinkoa, jos jokin toinen osapuoli olisi vahingon aiheuttaja, vaan korvaus haettaisiin aiheuttajalta.

Ratkaisu

Asiassa on selvitetty, että K:n auto ja suksiboksi ovat vaurioituneet EH:n pesuautomaatissa. Pesuhallin oven vieressä sisäänajoväylällä olevassa pesuohjekyltissä on sanottu: "Poista katto- ja suksitelineet yms." Selvityksistä ilmenee myös, että huoltoaseman kassalla on ollut vastaavanlainen pesuohje.

Vaikka pesun ostohetkellä huoltamon henkilökunta ei ollut tarkastanut K:n auton lisävarusteita, lautakunta katsoo, että EH:n pesuohjeista ilmenee riittävän selvästi, että pesuautomaattiin ei saa viedä suksiboksilla varustettua autoa. K:n kertoman mukaan hän on myös huomannut pesupaikalla olleen ohjeen, muttei noudattanut sitä, koska luuli ohjeen käsittävän vain helposti irrotettavia taakkatelineitä. Pesulaitteen toiminnassa ei ole myöskään näytetty olleen häiriöitä vahingon tapahtuessa.

Edellä mainitut seikat huomioiden lautakunta katsoo, että auton ja suksiboksin vaurioituminen EH:n pesuautomaatissa on aiheutunut siitä, että K ei ole noudattanut asianmukaisia pesuohjeita. Näyttämättä on myös jäänyt, että K:n auton vauriot olisivat aiheutuneet EH:n pesupalveluksen käytön puutteellisesta ohjeistuksesta tai muusta huoltamon syyksi laskettavasta seikasta.

Tämän vuoksi kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.8.2003