Suksiboksin vaurioituminen pesuautomaatissa. Pesuohjeiden asianmukaisuus.

myötävaikutus vahinkoon
pesuohjeet

Diaarinumero: 02/34/1614
Antopäivä: 22.08.2003

Kuluttaja (K) vei 7.4.2002 autonsa, jonka katolla oli suksiboksi, elinkeinonharjoittajan (EH) pesuautomaattiin. Automaattisen harjapesulaitteen kuivausosa törmäsi suksiboksin takaosaan aiheuttaen suksiboksin kannen ja lukon rikkoutumisen. Huoltoaseman kassalla olevan pesuohjeen mukaan pesuun ei saa viedä suksibokseja. Pesuautomaatin oven vieressä sisäänajoväylällä on kyltti, jossa lukee: "Poista katto- tai suksiteline".

K katsoo, että huoltoaseman henkilökunnan olisi pitänyt ohjeistaa häntä suksiboksin irrottamisesta pesupolettia ostettaessa eikä suksiboksista muutenkaan varoitettu riittävästi pesuohjeissa. Pesuohjeet ja varoituskyltit eivät ole myöskään olleet samanlaisia pesuhallissa ja huoltoaseman kassalla.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa hänelle suksiboksille aiheutuneista vahingoista 500 euroa. Suksiboksi on ollut K:lla noin kaksi ja puoli vuotta. Arvion mukaan boksi on noin 3-5 vuoden ikäinen. Tällä hetkellä kyseinen suksiboksi maksaa noin 650-700 euroa. Vahingonkorvausvaatimuksen määrä (500 euroa) perustuu arvioon, jonka on antanut puhelimitse veneveistämön edustaja.

K:n mukaan hän on pesettänyt huoltoasemilla suksiboksilla varustetun autonsa useita kertoja ongelmitta. Myös selkeät ohjeet puuttuivat pesulinjan ulkopuolelta. K:n mukaan on eri asia puhua kattotelineestä kuin suksiboksista. Pesuhallin seinällä olevat varoitukset ja ohjeistukset ovat liian myöhään ilmoitettuja, koska tuolloin asiakas ajaa autoa eteenpäin eikä seuraa pesulaitteen ohjeita. Pesuhallin sisällä olevalla kyltillä ei ole merkitystä, koska pesuohjelman käynnistyttyä hallista ei voi enää peruuttaa pois. Lisäksi huoltoaseman henkilökunnan olisi pitänyt tulla opastamaan K:a, kun hän jonotti vuoroaan pesuun noin 10-15 minuuttia. Kassalta on hyvä näkyväisyys pesupaikalle.

Kun vahinko tapahtui, K soitti pesuohjeen mukaan äänitorvea, mutta henkilökunta ei saapunut paikalle, vaan pesulaite suoritti pesuohjelman loppuun. K huomasi huoltoaseman kassalla olevan varoituskyltin vasta ilmoittaessaan vahingosta henkilökunnalla. Varoituskyltti oli huomaamaton ja se oli sijoitettu sivuun myymälätiskin asiointikohdasta. Lisäksi teksti näkyi huonosti, koska valkoisella pohjalla oli keltaisia kirjaimia. EH:n lautakunnalle toimittamissa valokuvissa pesuohjekyltti ei ole samassa paikassa kuin pesuhetkellä. Kyltin kehykset eivät myöskään olleet väriltään tummat pesuhetkellä.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset. EH:n mukaan asiakas on velvollinen noudattamaan annettuja opasteita ja varoituksia. Myyjät toimivat tiiviisti kassatyöskentelyssä, eivätkä aseta kysymyksiä asiakkaille. Myymälässä on asiakkaiden nähtävillä pesuhinnaston vieressä kyltti, jossa sanotaan: " Ei pesuun !!!, suksiboxeja". Pesuhallin ulkopuolella ja sisäpuolella olevat kyltit ovat myöskin hyvin yksiselitteisiä ja niissä sanotaan: "Poista katto- tai suksiteline."

Se että henkilökunta ei mennyt heti äänimerkin kuultuaan pesuhalliin, ei vaikuttanut jo syntyneeseen vahinkoon. Koska K laiminlöi kieltoja, myös pesuautomaatti vaurioitui törmäyksessä.

Ratkaisu

Asiassa on selvitetty, että K:n auton katolla ollut suksiboksi on vaurioitunut EH:n pesuautomaatissa. EH:n lautakuntaan toimittamista valokuvista näkyy, että pesuhallissa ja pesuhallin oven vieressä näkyvällä paikalla olevassa pesuohjekyltissä on sanottu: "Poista katto- tai suksiteline". Valokuvista ja osapuolten selvityksistä ilmenee myös, että huoltoaseman kassalla on ollut näkyvillä pesuohjekyltti, jossa on sanottu: "Ei pesuun !!!, suksiboxeja."

K:n mukaan pesuohjeissa on eri asia puhua kattotelineestä kuin suksiboksista. Tämän vuoksi K katsoo, että pesuhallin ulkopuolella oleva pesuohjekyltti ei kehota poistamaan suksiboksia ennen pesua. Lautakunta katsoo, että pesuohjeissa mainittu "katto- tai suksiteline" tarkoittaa myös "suksiboksia" ja pesuohje kehottaa näin ollen yksiselitteisesti poistamaan myös suksiboksin ennen pesua.

Vaikka pesun ostohetkellä huoltamon henkilökunta ei ollut tarkastanut K:n auton lisävarusteita, lautakunta katsoo, että EH:n pesuohjeista ja varoituskyltistä ilmenee riittävän selvästi, että pesuautomaattiin ei saa viedä autoa, jonka katolla on suksiboksi. Pesulaitteen toiminnassa ei ole näytetty olleen häiriöitä vahingon tapahtuessa eikä K ole myöskään esittänyt tarkkaa selvitystä suksiboksille aiheutuneista vaurioista tai niiden korjauskustannuksista.

Edellä mainitut seikat huomioiden lautakunta katsoo, että suksiboksin vaurioituminen EH:n pesuautomaatissa on aiheutunut siitä, että K ei ole noudattanut asianmukaisia pesuohjeita. Näin ollen on myös jäänyt näyttämättä, että K:n suksiboksin vaurioituminen olisi aiheutunut EH:n pesupalveluksen käytön puutteellisesta ohjeistuksesta tai muusta huoltamon syyksi laskettavasta seikasta.

Tämän vuoksi kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.8.2003