Uuden henkilöauton kauppa. Vaihdelaatikkovaurio. Maahantuojan vastuu.

aikaisempi myyntiporras

Diaarinumero: 01/33/1981
Antopäivä: 24.07.2003

Kuluttaja (K) osti 26.5.1993 XX:ltä elinkeinonharjoittajan (EH) maahantuoman Skoda Favorit 135 LXIhenkilöauton, jonka hinta oli noin 55 000 markkaa.

K valitti maahantuojalle 21.8.2001, että auton vaihdelaatikko oli rikkoutunut, ja vaati korvauksena vaihdelaatikon

3 400 markan korjauskustannuksia. EH ei suostunut vaatimukseen, koska auton takuu ei ollut enää voimassa.

Vaatimukset

K vaatii EH:a korvaamaan vaihdelaatikon korjauskustannukset.

Auton korjanneen korjaamon mukaan vaurion syynä oli todennäköisesti materiaalivirhe. Autolla oli vaurion sattuessa ajettu vain 16441 kilometriä, koska sitä on käytetty vain kesäisin.

Vastaus

EH ei katso olevansa vastuussa vauriosta. Yhtiön mielestä vaurio johtuu kulumisesta ja vaihteistoöljyjen ikääntymisestä. Takuu ei ollut enää voimassa.

Ratkaisu

Kaupantekoaikaan voimassa olleen kuluttajansuojalain (38/1978) mukaan tavaran virheestä ostajalle vastasi myyjä. Lisäksi vastuussa saattoi olla takuusitoumuksen perusteella takuunantaja. Tämä vastuu kuitenkin oli vain sitoumuksessa mainitun ajan pituinen.

Kuten EH on todennut, takuu ei ollut voimassa enää vaihdelaatikon rikkoutuessa.

Kuluttajansuojalakia muutettiin lailla 16/1994. Tuolloin säädettiin uusi 5 luvun 31 §, jonka mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, lain 5 luvun mukainen vaatimus myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

Lain voimaantulosäännöksen mukaan sen säännöksiä sovelletaan vain 1.7.1994 ja sen jälkeen tehtyihin sopimuksiin, mikä on asiaa ratkaistaessa otettu huomioon.

Edellä olevan perusteella kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 24.7.2003