Valmismatka Kreikkaan. Liikenteen melu.

majoituspalvelu
markkinointitiedot
valmismatka

Diaarinumero: 01/35/2714
Antopäivä: 23.07.2003

Kuluttajat (K) osallistuivat vauvansa kanssa elinkeinonharjoittajan (EH) valmismatkalle Rodokseen, Kreikkaan, 25.8.-1.9.2001. Matkan hinta oli 2.645 markkaa aikuista kohti ja 300 markkaa lapselta. K:t majoittuivat Sevi-hotelliin, josta on EH:n esitteessä annettu muun muassa seuraavia tietoja: "Sevi **+. Sevi sijaitsee vilkasliikenteisten katujen risteyksessä… Keskustaan: 500 m."

K:t olivat tyytymättömiä hotellihuoneistoon kuuluneeseen liikenteen meluun. He valittivat siitä oppaalle 29.8.2001, jolloin opas järjesti heille veloituksetta vaihdon toiseen hotelliin Ixian kylään.

Vaatimukset

K:t vaativat yhteensä 2.800 markkaa hinnanalennusta.

Matkaa varattaessa K:t kertoivat matkatoimistovirkailijalle, että he lähtevät matkalle pienen vauvan kanssa. Virkailija sanoi, että Sevi-hotelli sopii hyvin lapsiperheille. Matkakohteessa K:t huomasivat, että hotelli sijaitsee todella meluisalla paikalla. Häiritsevän metelin aiheutti erittäin vilkas liikenne, autot ja erityisesti mopot. Huoneisto sijaitsi kahden vilkasliikenteisen kadun kulmassa. Meteli oli ympärivuorokautista ja todella kovaa. Vauva ei voinut nukkua ollenkaan ja itki väsymystn.

Oppaat järjestivät toisen hotellin, joka oli hyvä. Hotellin vaihto järjestettiin veloituksetta, mutta K:t joutuivat itse maksamaan noin 70 markkaa taksimatkasta noin kymmenen kilometrin päässä Rodoksesta sijaitsevaan Ixias-kylään. Kaiken häiriön, metelin ja muuton vuoksi loma meni kuitenkin pilalle lähes kokonaan.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen. Esitteessä on mainittu Rodoksen kaupungin vilkkaudesta erityisesti keskikesällä. Sevin lomahuoneiston kuvauksesta ilmenee muun muassa sen sijainti vilkasliikenteisten katujen risteyksessä. Esitetieto on informatiivinen ja totuudenmukainen. Virkailija ei enää pysty muistamaan, mitä matkaa varattaessa keskusteltiin.

Kun K:t ottivat liikenteen meluhäiriön puheeksi EH:n palvelupäällikön kanssa, hän tarjosi samana päivänä mahdollisuutta vaihtaa keskustan ulkopuolella sijaitsevaan neljän tähden huoneistohotelliin. Majoituksen vaihto alkuperäistä tasokkaampaan ja sijainniltaan rauhallisempaan Dionysos-hotelliin järjestettiin veloituksetta. Ixian kylä sijaitsee noin kolmen, neljän kilometrin päässä Rodoksen keskustasta.

Vastineessaan K:ien reklamaatioon ennen lautakuntakäsittelyä EH on ilmoittanut lisäksi, että esitteen hotellikuvauksesta ilmenee myös, että hotelli sijaitsee keskustan tuntumassa. Sevin sopivuudesta lapsiperheille EH on todennut, että huoneistossa on keittomahdollisuus ja jääkaappi sekä lisävuodemahdollisuus ja että hotelliin myönnetään lapsialennukset.

Ratkaisu

K:ien hotellihuoneisto sijaitsi kahden vilkasliikenteisen kadun risteyksessä. Huoneistoon kuului liikenteen melua K:ien mukaan vuorokauden ympäri. K:ien mielestä hotelli ei sopinut lapsiperheelle, vaikka heille oli näin luvattu. EH:n mukaan matkustajat olivat esitetietojen perusteella voineet varautua liikenteen meluun.

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Matkustajat ovat kohtuudella voineet varautua siihen, että erityisesti keskustan läheisyydessä sijaitsevaan hotelliin saattaa kuulua tavanomaista liikenteen ääntä. EH:n esitteessä on mainittu, että Sevi-hotelli sijaitsee vilkasliikenteisten katujen risteyksessä ja 500 metrin päässä keskustasta. Koska esitteessä on mainittu katujen vilkasliikenteisyydestä, K:t ovat esitetietojen perusteella voineet kohtuudella varautua tavanomaista suurempaankin liikenteen meluun. He eivät ole väittäneet, että matkan myynyt virkailija olisi antanut esitetiedoista poikkeavaa tietoa katujen vilkasliikenteisyydestä tai luvannut hotellin olevan rauhallinen.

K:t ovat esitetietojen perusteella voineet kohtuudella varautua siihen, että vilkasliikenteisiltä kaduilta saattaa kuulua liikenteen melua hotelliin. EH:n suorituksessa ei ole ollut virhettä. EH:lla ei ole näin ollen velvollisuutta maksaa hinnanalennusta.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.7.2003