Uuden Opel Vectrahenkilöauton kauppa. Jakohihnan katkeaminen. Moottorivaurio. Huoltojen laiminlyönti. Korvauksen sovittelu.

kestoikä
korvaus

Diaarinumero: 02/33/1238
Antopäivä: 18.07.2003

Kuluttaja (K) osti 5.8.1997 elinkeinonharjoittajalta 1 (EH1) uuden Opel Vectrahenkilöauton. Auton maahantuoja on elinkeinonharjoittaja 2 (EH2). Kauppahinta oli 144 000 markkaa. Autosta katkesi 8.7.2001 jakohihna, mikä aiheutti autolle moottorivaurion, jonka korjauskustannukset olivat 8 352 markkaa. Autolla oli tuolloin ajettu 111 800 kilometriä.

K vaati myyjää ja maahantuojaa korvaamaan moottorivaurion aiheuttamat kustannukset, mistä nämä kieltäytyivät, koska autoa ei ollut huollettu huoltokirjan ohjeiden mukaisesti.

Huoltokirjan mukaan auton jakohihnan vaihtoväli on 120 000 kilometriä tai kahdeksan vuotta. Helmikuussa 2002 K sai EH2:lta kirjeen, jonka mukaan hammashihnan vaihtoväliksi ilmoitettiin neljä vuotta tai 60 000 kilometriä, koska hammashihnan käyttöikä erityisen vaativissa olosuhteissa voi jäädä alle auton huoltokirjassa suositellun välin. Vuositarkastusohjelman mukaan hammashihna on tarkastettava joka toisessa vuositarkastuksessa noin 30 000 kilometrin välein.

Huoltokirjan merkintöjen mukaan autolle on tehty 1. vuositarkastus 17.1.2000 EH1:llä. Kilometrit olivat tuolloin 71 962. Muita huoltoja ei huoltokirjaan ole merkitty.

Vaatimukset

K vaatii korvauksena moottorivaurion aiheuttamat 8 352 markan kustannukset.

K ilmoittaa tehneensä itse säännöllisesti huollot, öljynvaihdot ja tarkistukset, mistä hän on toimittanut lautakunnalle koneasentaja NN:n lausunnon, jonka mukaan NN on ollut mukana huoltamassa autoa. Tarkistukset on tehty 10 000 kilometrin välein.

EH1:llä tehdyssä merkkiliikehuollossa oli tarkoitus vaihtaa jakohihna, mutta liikkeestä ilmoitettiin, ettei vaihtoväli ole huolto-ohjelman mukaan vielä ajankohtainen.

Vastaukset

EH2 on antanut vastauksen omasta ja EH1:n puolesta. EH2 toteaa, että tehtaan laatima huolto-ohjelma sisältää useita tarkastuskohteita tehtäväksi yhden vuoden tai 15 000 kilometrin välein, kumpi ensiksi täyttyy. Yhtenä tarkastuskohteena on moottorin ja sen käyntiäänien tarkkailu, mikä EH2:n mukaan on ehkäissyt tällaisia vaurioita. Huolto-ohjelma on kattava kokonaisuus, jossa kaikki huollot ovat tärkeitä. Vaikka asiakas kertoo huoltaneensa autoa, sitä ei EH2:n mielestä ole huollettu tehtaan ohjeiden mukaisesti eikä tarvittavin erikoistyökaluin.

Ratkaisun perustelut

K vaatii EH2:ta ja EH1:tä korvaamaan hänen uutena ostamansa auton jakohihnan katkeamisesta aiheutuneen moottorivaurion korjauskustannukset, koska jakohihna katkesi noin 8 000 kilometriä ennen huolto-ohjelman mukaista vaihtoväliä.

Kaupanteon aikaan voimassa olleen kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee 5 kohdan mukaan kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, on siinä virhe.

Luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

Lautakunta toteaa, että jos jakohihna ei kestäkään huoltokirjassa mainittua aikaa, se voi katketa ja moottori vaurioitua pahoin ennen kuin huolto-ohjelmassa suositeltu vaihtoväli täyttyy. Tällöin auto ei kestävyydeltään tai muutoinkaan ole vastannut sitä, mitä kuluttajalla on aihetta olettaa. Pelkkä jakohihnan huono kestävyys ei kuitenkaan merkitse sitä, että auto olisi kestävyydeltään kuluttajan aiheellisia odotuksia huonompi. Jos myyjätaho oikaisee jakohihnan vaihtovälisuosituksen tehokkaasti siten, ettei auto alun perin annetun virheellisen ohjeen mukaan ehdi vaurioitua, ei autossa ole myöskään virhettä.

Tässä tapauksessa vaihtovälisuositusta ei ole oikaistu ajoissa siten kuin lautakunta on aikaisemmassa täysistuntoratkaisussaan edellyttänyt, joten autossa on ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Myyjätaho on vedonnut siihen, että ei autoa ole huollettu huolto-ohjelman mukaisesti.

Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että voidakseen torjua kuluttajan tavaran virheeseen perustuvan vaatimuksen vetoamalla auton huoltojen laiminlyöntiin, myyjäpuolen on osoitettava, että laiminlyönti on vaikuttanut autossa ilmenneeseen vikaan. Pelkästään se, että autoa ei ole huollettu merkkiliikkeessä ei ole osoitus siitä, että vaurio johtuisi ostajan laiminlyönnistä.

Tässä tapauksessa K ei kuitenkaan ole esittänyt huolloista muuta selvitystä kuin erään yksityishenkilön kertomuksen siitä, että auto olisi huollettu säännöllisesti ja huolto-ohjelman mukaisesti. Lautakunta ei voi kuulla todistajia, joten EH1:n pitäisi esittää enemmän näyttöä siitä, että auton huollot on tehty huolto-ohjelman mukaisesti, esimerkiksi ylös kirjatut merkinnät huolloista ja siitä, että tarvittavat, huolto-ohjeen mukaiset toimenpiteet on kussakin huollossa toteutettu. Tällaista selvitystä EH1 ei ole esittänyt. Koska huolloista esitetty näyttö puuttuu lautakunta katsoo, että K on osaltaan vaikuttanut vahingon syntymiseen laiminlyömällä auton asianmukaisen huollon. Tästä syystä K vastaa osaltaan aiheutuneesta vahingosta.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 ja EH2 korvaavat yhteisvastuullisesti K:lle 450 euroa auton virheen aiheuttamasta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.7.2003