Silkkisen neuletakin ja topin kauppa. Vaatteiden väri muuttunut auringossa kuivatettaessa. Myyjän neuvontavelvollisuus.

tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 02/30/2130
Antopäivä: 18.07.2003

Kuluttaja (K) osti 10.4.2002 elinkeinonharjoittajalta (EH) yhteensä 215,40 eurolla silkkisen neuletakin ja topin. Pestyään ne ensimmäistä kertaa noin kolme kuukautta kaupanteon jälkeen, K ripusti ne ulos kuivumaan, minkä jälkeen hän havaitsi niissä värimuutoksia. Hän valitti asiasta myyjälle, joka katsoi, että hänen olisi pitänyt tietää, ettei silkkiä saa kuivata auringossa.

Vaatimukset

K vaatii liikettä korvaamaan käyttökelvottomiksi menneet vaatteet 215,40 eurolla.

K:n mukaan pyykin kuivattaminen ulkona on niin yleinen tapa, että jos siitä pitää poiketa, se pitää erikseen mainita vaatteiden hoito-ohjeissa.

Vastaus

EH ilmoittaa, ettei se voi myöntyä K:n vaatimuksiin.

K kirjoittaa, että vaatteiden kuivattaminen ulkona on niin yleinen tapa, että jos siitä ei voi poiketa, siitä pitää erikseen mainita. Tämä yleinen tapa ei missään nimessä koske arkoja tekstiilejä kuten esimerkiksi silkkiä tai villaa tai värillisiä tuotteita. Kyseinen tuote on selvästi haalistunut päivänvalossa.

Ei myöskään ole olemassa yleistä kieltomerkkiä, joka koskisi vaatteiden kuivaamista auringossa, koska pidetään itsestään selvänä, ettei arkoja materiaaleja kuivata ulkona. K:n vaatteiden kuivaustapa on siis ollut väärä.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12a §:n 2 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Kuluttajavalituslautakunta on tarkastanut K:n neuletakin ja topin ja todennut niissä kellastumia. Silkkikuitu hapettuu ilman UV-valon vaikutuksesta ja hapettuma näkyy kellastumisena. Silkin kuivattaminen auringossa ei ole sopivaa. Tämä ei kuitenkaan ole kuluttajien yleisessä tiedossa. Koska tuotteen pesuohjeissakaan ei ole tästä mainintaa, myyjän pitäisi kertoa tästä kuluttajalle ennen kaupantekoa.

Koska EH ei ole antanut K:lle riittäviä silkkineuleen hoito-ohjeita ja neuleet ovat sen vuoksi vahingoittuneet, lautakunta katsoo, että kysymyksessä on kuluttajansuojalain 5 luvun 12a §:n 2 momentissa tarkoitettu virhe.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen ostaja saa kuluttajasuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan joko vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta katsoo, ettei virhe ole tässä tapauksessa vähäinen, koska sitä ei voi korjata eivätkä vaatteet ole virheen vuoksi käyttökelpoiset. Tästä syystä K:lla on oikeus purkaa kauppa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH purkaa K:n kanssa tekemänsä kaupan ja saatuaan neuleet takaisin palauttaa hänelle 215,40 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen:

Katson, että kuluttajan on tiedettävä eri materiaalista valmistettujen vaatteiden normaalit hoito- ja käsittelyohjeet, kuten se, ettei muun muassa silkki kestä auringon paahdetta. Koska vaatteiden vaurioituminen on johtunut K:n omalle vastuulle jäävästä syystä, en suosita hyvitystä.

 
Julkaistu 18.7.2003