Akvaarion kauppa. Lasin naarmuuntuminen. Virheen ajankohtaolettama.

Diaarinumero: 02/36/2184
Antopäivä: 17.07.2003

Kuluttaja (K) osti 15.7.2002 elinkeinonharjoittajalta (EH)

1 035 euron hintaisen akvaarion. Akvaariolle annettiin vuoden takuu. K:n valitus koskee akvaarion etulasissa olevaa naarmua. K katsoo, että akvaariossa oli naarmu jo silloin, kun se luovutettiin hänelle. Hän ilmoitti myyjäliikkeelle naarmusta noin tunnin kuluttua kaupasta. Myyjäliike katsoo, että naarmu on syntynyt akvaarion luovutuksen jälkeen esimerkiksi kuljetuksessa.

Vaatimukset

K vaatii purkamaan kaupan ja palauttamaan kauppahinnan korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Akvaariota ei voi naarmun vuoksi täyttää vedellä. K havaitsi naarmun, kun hän kotona puhdisti akvaarion silikonitahroista. Akvaario oli erittäin likainen. Vaurion on täytynyt syntyä liikkeessä, kun akvaario on ollut sijoitettuna kulkuväylälle. Naarmu ei ole tullut kuljetuksessa. K voi tarvittaessa todistaa tämän.

K on lähettänyt lautakunnalle XX-nimisen toiminimen 20.9.2002 antaman lausunnon akvaarion naarmusta. Lausunnossa todetaan naarmun olevan niin syvä, ettei sitä voi hioa. Naarmun on liikkeen mukaan aiheuttanut terävä rauta tai ki-i, jos akvaario on laskettu maahan lasin varaan.

Vastaus

EH ilmoittaa, että akvaario tarkastettiin, kun se tuli liikkeeseen. Siinä ei ollut kuljetusvaurioita. Akvaariota ei pidetty kulkuväylällä, vaan paikassa, jossa akvaarioita on ollut esillä 20 vuoden ajan. Vaurioita ei ole koskaan sattunut. Liike ja akvaariot pidetään puhtaina.

Akvaario tarkastettiin, kun se luovutettiin asiakkaalle. Naarmu on niin keskeisellä paikalla, että asiakas tai myyjä olisi sen huomannut, jos naarmu olisi tuolloin ollut akvaariossa. Jos naarmu olisi peitetty silikonilla, kuten asiakas väittää, se olisi vain korostanut vauriota. Silikonilla ei korjata tai peitetä naarmuja.

Asiakas kävi näyttämässä naarmua ja sen todettiin olevan niin syvä, ettei sellainen pääse syntymään esittelypaikalla liikkeessä, vaan sen on täytynyt syntyä kuljetuksen yhteydessä.

EH katsoo, ettei kaupan purkamiselle ole perusteita. Akvaario on ollut virheetön, kun se luovutettiin asiakkaalle.

Ratkaisu

K vaatii purkamaan akvaarion kaupan, koska hänen mukaansa akvaariossa on jo luovutushetkellä ollut naarmu, joka ei akvaarion likaisuuden vuoksi ollut havaittavissa. EH puolestaan katsoo, että akvaario on ollut virheetön kun se luovutettiin K:lle ja että naarmu on syntynyt tämän jälkeen kuljetuksen aikana.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n (1258/2001) mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Lain esitöiden mukaan olettamus voi olla virheen luonteen vastainen esimerkiksi silloin, kun havaitaan, että vika on tavanomaisen kulumisen seurausta tai syntynyt tapaturmaisesti taikka kun havaitaan, että tavara on vahingoittunut väärän käsittelyn takia (HE 89/2001, s. 11).

Nyt kyseessä oleva virhe on laadultaan sellainen, että se on syntynyt tapaturmaisesti. Lisäksi on todennäköistä, että se on syntynyt kuljetuksen aikana. Lautakunta katsoo, että kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukainen olettama siitä, että tavarassa on ollut virhe jo kaupantekohetkellä, ei sovellu nyt esillä olevaan tapaukseen, koska oletus on virheen luonteen vastainen. K ei ole myöskään näyttänyt, että hänen ostamassaan akvaariossa olisi ollut virhe jo kaupantekohetkellä.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.7.2003