Sanomalehden määräaikaistilaus. Oikeus muuttaa paikkaa, johon lehti jaetaan.

Diaarinumero: 02/36/1849
Antopäivä: 17.07.2003

Kuluttaja (K) sopi elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa lehden tilauksesta ajalle 9.1.-31.12.2002. EH ilmoitti 22.4.2002, että sanomalehden jakelupaikka muuttuu 20.5.2002 lähtien. Lehti oli aikaisemmin jaettu K:n kotioven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon. Muutoksen jälkeen lehti tulee pihan toisessa reunassa olevaan laatikkoon. K katsoo, että hänen ostamassaan tuotteessa on muutoksen vuoksi virhe.

Vaatimukset

K vaatii EH:ta korjaamaan virheen ja jakamaan lehden kotioven viereiseen laatikkoon. Ajalta, jona virheen korjaus on mahdotonta (jälkikäteen), K vaatii tekemästään työstä korvausta XX Oy:n hinnaston mukaan. Lisäpalveluna lehden kanto kotioven vieressä olevaan laatikkoon maksaa 25 senttiä.

K katsoo sopineensa lehden toimittamisesta kotiovensa läheisyydessä sijaitsevaan postilaatikkoon eikä taloyhtiön pihan toisessa reunassa olevaan laatikkoon. Aikaisempi tilaus toimitettiin lähinnä olevaan laatikkoon. Uutta sopimusta tehtäessä ei kerrottu jakelutavan muutoksesta.

EH tarjosi mahdollisuutta sopia jakelusta XX Oy:n kanssa maksua vastaan. Toinen vaihtoehto oli tilauksen lopettaminen.

K toteaa, että kyseessä on määräaikainen sopimus, jonka muuttaminen yksipuolisesti kesken sopimuskauden ei ole sallittua.

Vastaus

EH katsoo, että K:n ostamassa tuotteessa ei ole virhettä. Sanomalehti on toimitettu K:lle hänen asuinalueensa vallitsevan käytännön mukaisesti.

Jakelutavan muutoksen tarkoituksena on ollut saattaa jakelutapa yhtenäiseksi samanlaiseksi luokiteltavilla asuinalueilla.

EH viittaa Kuluttajaviraston kantaan asiassa. Kuluttajavirasto toteaa 10.7.2002 päivätyssä kirjeessään XX Oy:lle muun muassa seuraavan:

Lehti jaetaan postilaatikkoon tai laatikkoryhmiin valtaosassa pientaloalueita. Jakelutavan muutos nyt kyseessä olevilla alueilla on kohti vallitsevaa käytäntöä. Myös päiväposti jaetaan näillä alueilla pääsääntöisesti postilaatikkoon, joten valtaosalla tilaajista postilaatikko on jo valmiina. Muutos on ajoitettu kesäkaudeksi, jolloin postilaatikon pystytys on helpompaa niille tilaajille, joilla laatikkoa ei entuudestaan ole. Muutoksen ajoittaminen tilaus-/laskutusjakson vaihteeseen on kytännössä mahdotonta, koska jaksot vaihtelevat sattumanvaraisesti eri tilaajilla.

Muutoksesta on tiedotettu erillisellä kirjeellä kohtuullisessa ajassa (yksi kuukausi) ennen muutoksen voimaantuloa. Kuluttajille on myös annettu mahdollisuus irtautua sopimuksesta niin, että heille palautetaan jo maksetut, toimittamatta jäävät lehdet. Lehden voi lisäksi edelleenkin saada ovelle kannettuna joko sosiaalisin syin tai maksullisena palveluna. Kaikki edellä mainittu huomioon ottaen kuluttajavirasto katsoo, että lehden jakelumuutos ei ole kuluttajansuojalain vastainen tai muuten kuluttajien kannalta kohtuuton.

Ratkaisu

K on tehnyt EH:n kanssa sopimuksen, johon kuuluu sanomalehden toimittaminen tilausmaksua vastaan. EH:lla ei ole kirjallisia toimitusehtoja eikä osapuolten välillä ole nimenomaisesti sovittu lehden toimituspaikasta. Lehti on osapuolten välillä noudatetun käytännön mukaisesti jaettu toukokuuhun 2002 saakka K:n kotioven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon. Kun muuta ei ole sovittu, lautakunta katsoo, että noudatettu käytäntö ei estä tekemästä jakeluun vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia muutoksia ilman lehden saajan suostumustakin.

K:n valituksen mukaan lehti siirrettiin kannettavaksi postilaatikkoon, joka sijaitsee taloyhtiön pihan toisessa reunassa. Koska K:n lehti on jo aiemminkin jaettu laatikkoon eikä kotiovessa olevaan postiluukkuun, kysymys ei ole jakelutavan muutoksesta, vaan laatikkojakelun järjestämisen muutoksesta. Lautakunta katsoo, että kysymys on vähäisestä, teknisluonteisesta jakelua helpottavasta muutoksesta, joka on sopimuksen puitteissa mahdollista toteuttaa ilman lehden vastaanottajan suostumusta.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.7.2003