Opelhenkilöauton kauppa. Jakopään hihnan irtoaminen.

kestoikä
vahinko

Diaarinumero: 01/33/2298
Antopäivä: 15.07.2003

Kuluttaja (K) osti 21.7.2000 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) vuonna 1998 käyttöönotetun Opel Vectra 1,6 GLhenkilöauton 103 800 markalla. Auton matkamittarilukema kaupantekohetkellä oli noin 44 900 kilometriä. Runsas vuosi kaupanteon jälkeen moottorissa irtosi jakopään hihna. Auton ajomäärä tuolloin oli 82 700 km. Hihnan vaihtovälisuositus on 100 000 kilometrin välein.

EH1 korvasi korjauskustannuksista 60 prosenttia ja K:n maksettavaksi jäi 8 602 markkaa.

Vaatimukset

K vaatii EH1:n tai elinkeinonharjoittaja 2:n (EH2) tai molempien yhdessä korvaavan 8 602 markan korjauskustannukset.

Moottorivaurio tapahtui 2.9.2001 Vantaalla. Auto hinattiin EH2:lle Martinlaaksoon, jossa EH2 totesi auton vauriot ja suositteli auton viemistä EH1:lle, minne auto myös hinattiin.

Auton öljyn merkkivalo ei missään vaiheessa syttynyt. EH2:lla ilmoitettiin, ettei jakohihnan kuntoa tarkasteta minkään huollon yhteydessä, vaan se vaihdetaan määrätyn kilometrimäärän jälkeen. K:n mukaan kaikki auton määräaikaishuollot on tehty ajallaan. Ilmeni, että moottorista oli myös öljy poistunut. K epäilee siksi, että huollossa moottoriin olisi laitettu liian vähän öljyä.

Vastaus

1. EH1:

Kaupanteon yhteydessä autoon tehtiin 45 000 kilometrin huolto. 60 000 ja 75 000 kilometrin huollot on tehty 3.1.2002 ja 18.6.2002 muussa kuin valtuutetussa NN-liikkeessä. 26.1.2000 päivätyllä tiedotteessaan NN suosittaa jakohihnan ja sen kiristimen vaihtoväliksi 4 v tai 60 000 kilometriä. Suositus koskee niitä moottoreita, joihin alun perin on ilmoitettu jakopään huoltoväliksi 8 v tai 120 000 kilometriä. Vuoden 2002 alkupuolella NN teki suosituksesta pysyvän muutoksen huolto-ohjelmaan ja tiedotti siitä autojen omistajille tai haltijoille kirjeitse.

Kaupanteon jälkeen auto on ollut asiakkaalla hieman toista vuotta ja sillä on sinä aikana ajettu 37 700 kilometriä. Koska huollot on tehty muualla, ei myyjäliikkeellä ole ollut mahdollisuutta tarkistaa jakopään kuntoa. Kuluneen ajan ja ajomäärän perusteella liikkeen mielestä ei kyse voi olla myyjän vastuusta. EH1 ei katso olevansa vastuussa asiakkaalle tulleesta kustannusosuudesta.

2. EH2 ilmoittaa, että toiminimen toiminta on lopetettu.

60 000 kilometrin kohdalla auton jakopää ei pitänyt minkäänlaista ääntä ja oli muutenkin hyväkuntoinen. Autolla on huollon jälkeen ajettu 22 700 kilometriä. Jos jakopää olisi

60 000 kilometrin kohdalla ollut huono, se olisi rikkoutunut aikaisemmin. Asiakas ei 60 000 kilometrin huoltoa tilatessaan tilannut jakohihnan vaihtoa, joten sitä ei myöskään tehty.

Selvitys

Kaupparekisteritietojen 11.3.2003 mukaan EH2:ta ei ole lopetettu.

Ratkaisun perustelut

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3) kohdan (16/1994) mukaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perusteena ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat auton normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, vastaako auton hinta yleensä samaa merkkiä ja vuosimallia olevien autojen hintaa.

Koska auto kuluu käytössä ja ajan myötä, ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi auton ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

Selvityksen mukaan K:n auton moottori rikkoutui, koska auton jakohihna katkesi, kun autolla oli ajettu noin 83 000 kilometriä. Auton jakohihnan vaihtoväli on huoltokirjan mukaan 100 000 kilometriä. Maahantuoja on kuitenkin kaupanteon jälkeen muuttanut suosituksensa jakohihnan vaihtoväliksi neljäksi vuodeksi tai 60 000 kilometriksi. Tästä K ei selvityksen mukaan ole saanut tietoa ennen jakohihnan katkeamista.

Myyjätaho on vedonnut siihen, ettei K ole huollattanut autoaan valtuutetussa merkkikorjaamossa, jolloin hän olisi saanut tiedon muuttuneesta suosituksesta. Lautakunta on kuitenkin päätöksessään 96/33/1931 28.4.1997 katsonut, että vaihtovälisuosituksen muuttumisesta pitää tiedottaa henkilökohtaisilla kirjeillä asiakasrekisteriin merkityille ostajille. Näin ei K:n tapauksessa ollut menetelty.

Lautakunta toteaa, että myyjätahon pitäisi osoittaa, että huollon laiminlyönti merkkiliikkeessä olisi vaikuttanut virheen syntyyn tai siihen, ettei sitä ole havaittu ajoissa. Lautakunta katsoo, ettei tällaista näyttöä ole esitetty. Koska hihna ei ole kestänyt sille ilmoitettua vaihtoväliä ja koska vika aiheutti moottorille huomattavat vauriot, lautakunta katsoo, että auto on ollut tällä perusteella kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla virheellinen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, jos virhettä ei ole oikaistu.

Tässä tapauksessa lautakunta arvioi virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi virheen korjauskustannukset vähennettynä K:n jakohihnan vaihdosta saamalla hyödyllä sekä K:n jo saamalla hyvityksellä. Näin arvioitu hinnanalennuksen määrä on 1 000 euroa. EH1 auton myyjänä on kuluttajansuojalain mukaisessa virhevastuussa K:lle myös auton piilevistä virheistä.

Kuluttajavalituslautakunta katsoo jääneen näyttämättä, ettei EH2:lla suoritettuja 60 000 ja 75 000 kilometrin määräaikaishuoltoja olisi suoritettu asianmukaisesti tai että jakohihnan katkeaminen olisi aiheutunut jostain huollossa tehdystä virheestä.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 maksaa K:lle hinnanalennuksena 1 000 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.7.2003