Television kauppa. Kuvaputken kestoikä.

Diaarinumero: 01/32/2355
Antopäivä: 15.07.2003

Kuluttaja (K) osti 18.10.1996 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) kodinkoneliikkeestä Philips 29 PT 9131-merkkisen television, jonka hinta oli 10 900 markkaa. Maahantuoja elinkeinonharjoittaja 2 (EH2) myönsi sille vuoden takuun.

Television kuvaputki rikkoutui vajaan viiden vuoden kuluttua ostopäivästä. K ilmoitti siitä myyjälle 19.9.2001.Hän katsoo, että kuvaputken olisi tullut kestää huomattavasti kauemmin.

Valtuutettu takuuhuoltoliike XX on tarkastanut K:n television 19.9.2001 ja laatinut sen korjauskuluista seuraavan kustannusarvion: kuvaputki 3 404 mk, muut osat noin 100 mk, työ 496 mk. Korjauskulut yhteensä 4 030 mk. Kuljetuskulut 2 x 80 mk, yhteensä 80 mk. Kustannusarvion laatimisesta matkakuluineen XX on veloittanut 260 mk.

Vaatimukset

K vaatii myyjää ja takuunantajaa korjaamaan television veloituksetta tai vaihtoehtoisesti maksamaan sen korjauttamisesta aiheutuvat kulut kustannusarvion mukaan. Myös tarkastuskulut hän vaatii korvattaviksi.

K katsoo, ettei vastaanotin ole kestävyydeltään vastannut sitä, mitä hänellä oli aihetta olettaa. K:n käsityksen mukaan kuvaputkien normaali kestoikä on noin 10 - 15 vuotta.

Vastaukset

1) EH1, myyjäliike ilmoittaa yhtyvänsä maahantuojan vastaukseen asiassa.

2) EH2, maahantuoja ja takuunantaja ei katso olevansa velvollinen osallistumaan korjauskustannuksiin, koska laitteessa ei ole ollut valmistusvikaa.

EH2 myöntää tuotteilleen vuoden takuun ostopäivästä alkaen. Kuvaputkelle ei anneta erillistä takuuta. Kalleudestaan huolimatta kuvaputki on teknisesti vain yksi television monista komponenteista. Jotkut komponentit saattavat vikaantua jossakin vaiheessa laitteen elinkaarensa aikana. Mitään tilastoa näiden komponenttien keskimääräisistä kestoajoista ei ole olemassa. Kuvaputki on vuosien varrella kokenut lähinnä ulkoisia muutoksia, teknisesti tuote on säilynyt lähes ennallaan.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Kuluttajavalituslautakunta toteaa, että kuvaputki on katsottu television komponenteista niin kestäväksi osaksi, että sille aikoinaan saatettiin myöntää jopa useiden vuosien takuu; sittemmin takuuaikaa on lyhennetty. Nykyään useat television valmistajat ja maahantuojat eivät enää myönnä kuvaputkelle erillistä, normaalista takuuajasta poikkeavaa takuuta.

Lautakunta huomauttaa kuitenkin, että takuu on vain lisäetu, jonka myyjätaho voi myöntää ostajalle. Takuusta riippumatta myyjätaholla on aina kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu myymästään tuotteesta ostajalle.

Koska takuu ei ole enää voimassa, on ostajalla pääsääntöisesti velvollisuus näyttää kysymyksessä olleen virheen. Lautakunta on kuitenkin ratkaisukäytännössään katsonut, että jos tavara rikkoutuu ennen sen oletetun kestoiän saavuttamista, myyjällä on lähtökohtaisesti näyttötaakka siitä, ettei tavarassa ole ollut virhettä vaan se on rikkoontunut ostajan puolella olevasta seikasta.

K:n television kuvaputki rikkoutui vajaan viiden vuoden käytön jälkeen. Television kestoikään vaikuttaa paljolti myös se, miten sitä käytetään ja miten laitetta kohdellaan. Televisio voidaan kuluttaa runsaalla käytöllä loppuun huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin keskimäärin. Pelkästään kuvaputken rikkoutuminen ei osoita, että siinä olisi ollut virhe. Lautakunta katsoo, että K:n olisi esitettävä näyttö siitä, että hänen televisionsa kuvaputki on rikkoutunut virheen vuoksi. Tällaista näyttöä K ei ole esittänyt.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.7.2003