Lentolipun varaaminen internetin kautta. Lippu ei peruutettavissa. Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus sopimusehdoista internet-kaupassa. Sopimusehdon kohtuullisuus.

internet-liittymä
sopimuksen sisältö
tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 02/35/993
Antopäivä: 14.07.2003

Kuluttaja (K) tilasi 18.6.2001 elinkeinonharjoittajalta (EH) Internetin välityksellä menopaluulentolipun Helsingistä Ouluun. Lähtöpäivä oli 27.7.2001 ja lipun hinta 867 markkaa.

K perui matkan 26.6.2001. EH ei palauttanut lipun hintaa, koska kyseessä oli erikoishintainen matka, joiden tilauksia ei sopimusehtojen mukaan voi peruuttaa tai muuttaa.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hänelle lippujen hinnan joko kokonaan tai osittain.

K pitää EH:n sopimusehtoja harhaanjohtavina ja kohtuuttomina. Hän katsoo toimineensa huolellisesti ja peruuttaneensa matkan mahdollisimman ajoissa. Maksun palauttamisen ehdot on K:n mukaan esitetty ehdollisesti, mikä jättää päätösvallan yksipuolisesti toiselle sopimuskumppanille. On EH:n sisäinen asia, ettei lipuilla ole takaisinmaksuarvoa. Käsittelytavasta on kuitenkin kerrottava kuluttajalle. Ehtojen sanamuodon mukaan "hintaa ei välttämättä palauteta". Tästä saa sen vaikutelman, että peruuttaminen yleensä onnistuu. Mitään perusteluja ei anneta sille, milloin palautus onnistuu ja milloin ei.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana.

EH:n mukaan K on ostanut erikoishintaisen lentolipun, johon sisältyy lipun muutettavuuteen ja takaisinmaksuun liittyviä olennaisia rajoituksia. Kyseessä on ollut niin sanottu kesähintainen lippu, jonka lähtö- tai paluupäivää ei ole lipunkirjoituksen jälkeen mahdollista siirtää ja jolla ei ole takaisinmaksuarvoa. Erikoishintaisen lentolipun ostamalla asiakas saa lennon halvemmalla kuin normaalihintaisen, mutta hän sitoutuu samalla niihin rajoituksiin, jotka lippuun liittyvät. Normaalihintaisen lipun varaustietoja olisi ollut mahdollista muuttaa vapaasti, ja käyttämättömästä lipusta matkustaja saa palautuksen hallinnollisilla kuluilla vähennettynä. K olisi halutessaan voinut ostaa normaalihintaisen joustavampiehtoisen lipun.

EH:n mukaan Internetin välityksellä lentolippuja varaavaa asiakasta kehotetaan Internet-varauksia koskevissa ehdoissa ja säännöissä tutustumaan EH:n yleisiin kuljetusehtojen lisäksi turistiluokan erikoishintaisten lippujen erityisehtoihin. Lisäksi asiakasta on kehotettu ottamaan selvää kutakin lipputyyppiä koskevista rajoituksista. Koska lipputyyppejä on niin paljon, ei kaiken kattavaa selvitystä edellä mainituissa ehdoissa voida tehdä, vaan niistä on todettu, että muutoksen teko sekä peruutus on rajoitettu. Lisätietoja haluavia on kehotettu ottamaan yhteyttä EH:n toimistoon.

Ratkaisu

EH:n internet-varausten ehtojen ja sääntöjen mukaan: "Lentolipun muutosoikeus on mahdollisesti rajoitettu. Muutokset voivat olla kokonaan kiellettyjä tai muutoksista voi aiheutua kuluja. Tarkemmat tiedot EH:n puhelinmyynnistä (puhelimitse tai sähköpostitse)."

Ehdoissa ja säännöissä sanotaan lisäksi: "Lue myös EH:n yleiset kuljetusehdot ja turistiluokan erikoishintaisten lentojen erityisehdot."

EH:n internet-varausten erikoishintaisten turistiluokan lentolippujen erityisehtojen mukaan kyseessä on "Turistiluokan menopaluulippu, jossa on sääntörajoituksia. Muutosten teko on rajoitettu. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys EH:n toimistoon. Peruutus ja takaisinmaksu on rajoitettu. Jos haluat lisätietoja ota yhteys EH:n toimistoon. "

K katsoo, että EH:n Internet-varauksia koskevat ehdot eivät yksiselitteisesti kerro kuluttajalle, millä tavalla lippujen muuttamista ja matkojen peruuttamista on rajoitettu. Hän vaatii, että EH palauttaa hänelle hänen peruutetun matkan lippujensa hinnan kokonaan tai osittain. EH:n mukaan K:lla on ollut erikoishintaiset turistiluokan liput, joiden peruuttamista on sopimusehdoissa rajoitettu.

Lautakunta toteaa, että ehdoissa on selkeästi ilmoitettu lentolippuihin liittyvistä mahdollisista rajoituksista. Ehdot ovat tulleet sopimuksen osaksi.

Jos kuluttajasopimuksen sopimusehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, voidaan ehtoa kuluttajasuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet ja muut seikat.

Ehto, jonka mukaan lentolippua ei voi siirtää lainkaan tai sen hinnasta ei palauteta mitään, voi johtaa yksittäisessä tapauksessa kuluttajan kannalta kohtuuttomuuteen, jos tällä on perusteltu syy peruutukseensa. Näin on erityisesti, silloin, kun matkan myynyt on voinut myydä paikan uudelleen toiselle matkustajalle. Tässä tapauksessa kyse ei kuitenkaan ole matkustajan sairastumisesta tai muusta vastaavanlaisesta perustellusta syystä, vaan K on halunnut peruuttaa matkansa muuttuneen aikataulun vuoksi. Kyse on lipuista, jotka on myyty halvemmalla kuin liput, joihin sisältyy muutosmahdollisuus. Asiassa ei myöskään ole edes väitetty, että lentoyhtiö olisi myynyt tai voinut myydä liput uudelleen. Lautakunta katsoo, että sopimusehto, jonka mukaan lippuja ei voi peruuttaa, ei johda tässä tapauksessa matkustajan kannalta kohtuuttomuuteen.

Edellä esitetyin perustein lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.7.2003