Auton peilin vahingoittuminen koeajossa. Vahingonkorvaus. Korvauksen määrä.

Diaarinumero: 02/34/1574
Antopäivä: 14.07.2003

Kuluttaja (K) valittaa hinnasta, jonka elinkeinonharjoittaja (EH) laskutti auton peilin maalauksesta. Auto oli vahingoittunut sen ollessa K:lla koeajossa. EH:n 7.5.2002 päivätyn laskun mukaan peilin korjauksesta veloitettiin yhteensä 166,72 euroa, mistä suojakuvun ja maalauksen osuus oli 107,40 euroa.

Vaatimukset

K vaatii peilin maalaustyöstä veloitetun hinnan kohtuullistamista. K hyväksyy hinnaksi enintään 80 euroa.

K toteaa, että laskun perusteesta ei ole erimielisyyttä. EH on ilmoittanut K:lle, että laskusta poiketen 107,40 euron hinta ei sisällä lainkaan suojakupua, vaan ainoastaan maalaustyön.

K kertoo, että Tampereen EH:lla saman työn hinta olisi ollut 40 euroa. Helsingin alueella sijaitsevien automaalaamojen hinnat vaihtelivat 50 eurosta 84 euroon. Hinnoittelu on tässä tapauksessa ollut kohtuutonta verrattuna muihin VW jälleenmyyjiin ja muihin automaalaamoihin. K:lle ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta valita maalaustyön tekijää.

Vastaus

EH ilmoittaa noudattavansa hinnoittelussa Autoalan Keskusliitto ry:n, Autotuojat ry:n ja Vakuutusyhtiöiden Autokorjaustoimikunnan välistä sopimusta. Sanotun sopimuksen mukaan pienten osien maalauksessa käytetään kiinteää 1,5 tunnin veloitusaikaa. Maalaustöiden tuntiveloitus on 72 euroa, mikä on paikallisen kilpailutilanteen muokkaama.

EH toteaa, että laskutus on perustunut yhtiön normaaliin hinnoitteluun. Yhtiö katsoo toimineensa asiassa oikein.

Ratkaisun perustelut

EH on esittänyt K:lle 166,72 euron laskun koeajossa olleen auton peilin vahingoittumisesta. K on myöntänyt olevansa vastuussa vahingosta. Erimielisyys asiassa koskee laskuun sisältyvää 107,40 euron veloitusta peilin maalauksesta, mitä K pitää kohtuuttomana.

Lautakunta toteaa, että EH:lla on oikeus saada korvaus K:n aiheuttamasta vahingosta. Korvaus voi kuitenkin käsittää vain todellisen vahingon. EH on laskuttanut K:lta peilin maalauksesta hinnan, jonka se olisi laskuttanut tällaisen työsuorituksen tilaavalta asiakkaalta. Lautakunta toteaa, että työsuorituksen laatu huomioon ottaen ei ole itsestään selvää, että siihen sisältyy samanlainen myyntikate kuin muihin korjaamotöihin. EH:n vastauksessa mainittu maalaustöiden ohjeisto saattaa lautakunnan käsityksen mukaan johtaa siihen, että pienten osien maalaukseen ei sisälly myyntikatetta lainkaan. Lautakunta katsoo tässä tapauksessa jääneen näyttämättä, että K:lta laskutettuun hintaan sisältyisi myyntikatetta. Laskuun sisältyy kuitenkin 30,06 euron suuruinen arvonlisävero, vaikka EH:n ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa oman autonsa maalauksesta. Lautakunta katsoo, että EH:n on luovuttava perimästä arvonlisäveron osuutta K:lta.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH luopuu vaatimasta K:lta 7.5.2002 päivättyyn laskuun sisältyvää 30,06 euron suuruista arvonlisäveroa tai palauttaa sanotun summan K:lle, jos tämä on maksanut laskun.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.7.2003