Uuden henkilöauton kauppa. Auton sopimuksenmukaisuus.

markkinointitiedot

Diaarinumero: 02/33/691
Antopäivä: 11.07.2003

Kuluttaja (K) osti 28.9.2001 allekirjoitetulla tilaus- ja kauppasopimuksella elinkeinonharjoittajalta (EH) uuden Skoda Octavia W 1,9 TD Elegance-merkkisen henkilöauton 203 300 markalla. Auton luovutettiin K:lle tammikuussa 2002.

K valittaa siitä, että toisin kuin auton mainosesitteessä olevista auton kuvista on pääteltävissä, autoon ei kuulunut vakiovarusteena kattokaaria. Esitteessä ei myöskään mainita, että kattokaaret olisivat lisävaruste. EH kiistää K:n vaatimukset ja toteaa, että kaikki erikseen tehtaalta tilattavat varusteet eri malleihin ovat luettelomaisesti hinnastossa, jonka K:kin on saanut auton esitteen mukana. Esitteen takasivulla myös ilmoitetaan, että siinä esitellään eri malleja vakio- ja lisvarustettuina.

Vaatimukset

K vaatii, että EH antaa hänen autoonsa veloituksetta kattokaaret tai hinnanalennusta 2 500 markkaa.

K toteaa, ettei Skoda Octavian mainoslehdessä mainita sanallakaan siitä, että kattokaiteet olisivat lisävaruste. Myöskään myyjä ei maininnut asiasta mitään. Skodan mainoslehdessä on seitsemän farmariauton kuvaa ja kaikissa on kattokaaret. K oli edelliseen autoonsa ostanut kattokaareen sopivan kattotelineen, joka nyt on tarpeeton.

K kertoo, että auto tuli maahan marraskuussa. Kolmen viikon jälkeen K tiedusteli myyjältä kattokaarista. Myyjä siirsi vastuun maahantuojalle.

K on lähettänyt lautakunnalle Skoda Octavian esitteen, jonka kannessa on valokuva kattokaarin varustetusta farmarimallisesta Octaviasta. Esitteestä löytyy muitakin valokuvia vastaavalla tavalla varustellusta farmarimallisesta Octaviasta.

Esitteen viimeisellä aukeamalla on kolme mustavalkopiirrosta Skoda Octavia Combista. Siinä esitellään auto sekä edestä, takaa että sivulta. Piirroksen yhteydessä on ilmoitettu auton mitat. Piirrosten autossa ei ole kattokaaria. Esitteessä on myös sivun mittainen luettelo eri Skoda Octavia ja Skoda Octavia Combi-mallien vakiovarusteista. Luettelossa ei mainita kattokaaria. Esitteen takasivulla on kuva kattokaarettomasta henkilöautosta (ei farmarimallinen) sekä muun muassa teksti: "Tässä esitteessä esitellään erilaisia malleja vakio- ja lisävarusteltuna".

K on lähettänyt lautakunnalle myös useita muiden automerkkien esitteitä, joissa kattokaaret on mainittu.

Vastaus

EH toteaa, että K on oikeassa siinä, ettei auton esitteen varusteluettelossa mainita kattokaiteita. Se johtuu siitä, että luettelossa mainitaan ainoastaan ne varusteet, jotka ovat vakiovarusteina Suomeen tuotavissa malleissa. Esitteen mukana K on kuitenkin saanut luettelonomaisen hinnaston, jossa on lueteltu kaikki tehtaalta erikseen tilattavat varusteet.

Myyjäliike myös huomauttaa, että K osti autoonsa lisävarusteina metallivärin ja talvirenkaat. Myyjä ei tässä yhteydessä ymmärtänyt tiedustella K:lta, halusiko hän ehkä muitakin lisävarusteita. Puheena oleva auto tuli maahan jo marraskuussa ja K kävi katsomassa sitä useasti odotellessaan tammikuussa tapahtuvaa luovutusta. Hän ei kuitenkaan sanallakaan maininnut kattokaiteiden puuttumista. K ei maininnut asiasta vielä edes autoa vastaanottaessaan.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran pitää muun muassa vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin. Jos tavara poikkeaa tästä, on siinä virhe. Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai kytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että esitteessä, jonka K on saanut ostamastaan autosta ennen kaupantekoa EH:lta on kaupan kohteena olleesta automallista ollut kuvia sekä kattokaiteella varusteltuna että ilman kyseistä kaidetta. Esitteessä olevassa luettelossa auton vakiovarusteista ei mainita kattokaiteita. Esitteen takasivulla on maininta, että esitteessä esitellään erilaisia malleja vakio- ja lisävarusteltuina. Myyjän mukaan K:lle on annettu esitteen mukana hinnastoluettelo jossa ovat erikseen tehtaalta tilattavat varusteet eri malleihin. K ei ole kiistänyt saaneensa tätä hinnastoa, jossa kattokaiteet on mainittu erikseen tehtaalta tilattavina lisävarusteina.

Lautakunta katsoo, että K on saanut riittävän tiedon siitä, että kattokaiteet ovat lisävaruste eikä auton vakiovaruste, vaikka osassa esitteen kuvien autoista on kattokaiteet. Autossa ei siten ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettua virhettä.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.7.2003