Lasten sandaalien kauppa. Esteettinen haitta. Vähäinen virhe. Hinnanalennus.

Diaarinumero: 02/31/1720
Antopäivä: 11.07.2003

K osti 28.5.2002 seitsemänvuotiaalle pojalleen elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) tarrahihnoilla varustetut lasten sandaalit, joiden hinta oli 29 euroa. Sandaalien nahkahihnat on valettu kiinni kumipohjiin. K valitti myyjäliikkeelle, että vajaan viikon käytön jälkeen hihnat repeytyivät pohjasta irti edestä ja takaa. Myyjäliike toimitti sandaalit maahantuojalle elinkeinonharjoittaja 2:lle (EH2), joka katsoi, että kenkien vaurioituminen oli johtunut vääränlaisesta käytöstä.

Vaatimukset

K kaupan purkua.

Myyjälle on jo annettu mahdollisuus vaihtaa sandaalit toisiin tai korjata ne.

Kenkiä on käytetty normaalisti. Seitsemänvuotiaat yleensä pyöräilevät ja pelaavat palloa. Kengistä ei ole nähtävissä, että niillä olisi jarrutettu polkupyörällä.

Vastaukset

1. EH1

Sandaalit ovat pehmeät urheilusandaalit, joiden pohjat on valettu kiinni. Tällainen liitos on kestävin. Koska pohjaa ei puristeta kiinni, voivat reunat vähän irrota. Haitta on lähinnä esteettinen. Kun kenkä laitetaan jalkaan, reunojen irtoamista ei huomaa eikä tämä estä kengän käyttöä.

2. EH2

Maahantuojan mukaan kengänpohja ei taitu kärjestä alaspäin normaalissa kävelyssä tai juoksussa. Virhe ei estä tai haittaa kenkien käyttöä. Valitus on aiheeton, koska haitta on vähäinen, ja se on aiheutunut käytöstä.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Ellei muuta voida katsoa sovitun, tavaran pitää muun muassa soveltua tarkoitukseen, joihin sellaisia tavaroita yleensä käytetään. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Kuluttajavalituslautakunta on tarkastanut K:n pojan sandaalit. Tarkastuksessa lautakunta totesi, että kenkien päällysosa on hieman irtoamassa. Valettu pohja ei ole kaikilta osiltaan kiinnittynyt päällysmateriaaliin. Lautakunta toteaa, että lasten jalkineiden pitää kestää lasten leikeissä ja muussa tavallisessa lasten käytössä.

Kenkien vika on ilmennyt viikko kaupanteon jälkeen. Asiassa ei ole osoitettu, että vika johtuisi kenkien vääränlaisesta käytöstä.

Lautakunta katsoo edellä olevan perusteella, että K:n pojan kengät eivät ole kestävyydeltään vastanneet sitä, mitä ostajalla on ollut perusteltua aihetta olettaa. Sen vuoksi kengissä on ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus tai purkaa kauppa, jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kysymykseen tai jos virhettä ei ole asianmukaisesti oikaistu. Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kaupan purkuun, jos virhe on vähäinen.

Lautakunta toteaa, että K:n pojan sandaaleissa ollut virhe on kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähäinen, koska haitta on vain esteettinen ja kengät ovat edelleen käyttökelpoiset virheestä huolimatta. K:lla on oikeus vaatia virheen johdosta hinnanalennusta mutta ei oikeutta kaupan purkuun. Kohtuullisena hinnanalennuksen määränä lautakunta pitää tässä tapauksessa 10 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 maksaa K:lle hinnanalennuksena 10 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Katsomme, että virhe on vähäistä suurempi, koska sandaalit eivät ole kestäneet normaalia käyttöikää. Lisäksi on todennäköistä, että ne korjaamattomina rikkoutuvat käyttökelvottomiksi. Sen vuoksi K:lla on oikeus purkaa kauppa ja saada kauppahinta takaisin.

 
Julkaistu 11.7.2003