Piikkikorolla varustettujen nahkasaappaiden kauppa. Nahkapohjien nopea kuluminen. Tiedoantovirhe. Vähäinen virhe, hinnanalennus.

Diaarinumero: 02/31/2285
Antopäivä: 11.07.2003

Kuluttaja (K) osti 30.4.2002 elinkeinonharjoittaja (EH),-nimisestä liikkeestä Oxmox-merkkiset piikkikorolla varustetut nahkavartiset saappaat 160 eurolla. Tuoteselosteen mukaan saappaat olivat nahkaa pohjasta, sisältä ja päältä.

K kertoo käyttäneensä saappaita yhden ainoan kerran 4.5.2002 ulkona kävelyyn. Tuolloin asfaltti oli ollut paikoitellen kostea. Puolen tunnin kävelyn jälkeen pohjat olivat kuluneet pahasti. Kärkiosa oli K:n mukaan kulunut eniten ja korkolaputkin olivat huvenneet niin, että koron metalliosa oli tullut esiin. K vei saappaat 6.5.2002 myyjäliikkeeseen, jonne hän jätti ne. Liikkeen käsityksen mukaan kysymys on jonkinasteisesta käyttövirheestä, koska saappailla on saatettu kävellä esimerkiksi mukulakivikaduilla.

K:n mukaan myyjän olisi pitänyt kaupantekohetkellä kertoa ostajalle, että saappaita ei saa käyttää ulkona, jos saappaat eivät kestä ulkokäyttöä. K kiistää saaneensa minkäänlaisia käyttö- tai hoito-ohjeita myyjältä. K on ilmoittanut ammatikseen "mm. kenkien myyjä".

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua ja 160 euron kauppahinnan palauttamista korkoineen. Lisäksi hän vaatii 20 euroa korvausta matkakuluista. Uutta saapasparia K ei halua, koska se olisi samanlainen.

K huomauttaa, ettei hän ole milloinkaan kuullut vain sisäkäyttöön tarkoitetusta saappaista. Jos kenkä on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, siitä pitäisi olla maininta tuoteselosteessa. Kenkien palautushetkellä myyjä ilmoitti K:lle, että näillä saappailla ei saisi kävellä sateessa. Ulkona kävelyä myyjä ei kieltänyt. Kun myyjä oli keskustellut suutarin kanssa, hän tiesi kertoa, että nämä kengät olikin tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Näin poikkeuksellisesta käyttörajoituksesta myyjän olisi tullut kertoa ostajalle kaupantekohetkellä.

Vastaus

Liikkeen omistaja NN toteaa vastauksessaan, että kenkien palautushetkellä saappaista olivat korkolaput kuluneet ja nahkapohjista oli kulunut maali. Toisen saappaan kärjestä oli pohjasta kulunut pala. Saappaat ovat erittäin hansikasmaista nahkaa ja ohutpohjaiset. Nahkapohjat on yleensä maalattu kengän värityksen mukaan. Piikkikorot ja terävät kärjet kärsivät esimerkiksi mukulakivikaduilla kävelystä, jolloin korot takertuvat helposti kivien väliin.

Saappaat on käytetty huonoon kuntoon. Kuluttajan täytyy itsensä harkita käyttötarkoitus. Suutarin mukaan saappaat eivät ole korjauskelvottomat. K:lle on ilmoitettu, että myyjäliike ei vastaa vahingosta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe myös silloin, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Kuluttajavalituslautakunta on tarkastanut nahkasaappaat. Tarkastuksessaan lautakunta totesi saappaissa olevan niin ohuet nahkapohjat, että ne soveltuvat pelkästään sisäkäyttöön. Ulkokäytössä pohjat ovat voimakkaasti kuluneet.

Lautakunta toteaa markkinoilla olevan nahkasaappaita, jotka on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä ei kuitenkaan ole yleisesti kuluttajien tiedossa, mistä syystä myyjäliikkeen pitää tällaisia jalkineita myydessään varmistua, että ostaja tietää niiden käytön rajoitukset. Koska tässä tapauksessa näin ei ole tehty, saappaissa on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Virhe on helposti korjattavissa puolipohjaamalla saappaat ja laittamalla niihin uudet korkolaput. Tämän jälkeen saappaita voi käyttää myös ulkona. Myyjäliike on velvollinen korjauttamaan saappaat kustannuksellaan.

Ellei se tätä tee, K:lla on oikeus saada hinnanalennuksena virheen korjauskuluja vastaavan summan, lautakunnan arvion mukaan 20 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH, om. NN korjauttaa K:n saappaat kustannuksellaan tai maksaa hinnanalennuksena 20 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.7.2003