Talvikenkien kauppa. Materiaalivirhe. Vähäistä suurempi virhe. Kaupan purku.

käyttötarkoitus

Diaarinumero: 02/31/1617
Antopäivä: 10.07.2003

Kuluttaja (K) osti elinkeinonharjoittaja 1 (EH1)-nimisestä jalkineliikkeestä 4.1.2002 noin 10-vuotiaalle tyttärelleen tekomateriaalista valmistetut talvikengät 50,20 eurolla. Hänen mukaansa kengät eivät kestäneet kulutusta, sillä jo kuukauden kuluttua ostosta toisen kengän vetoketju rikkoutui. Sen myyjäliike korjasi veloituksetta. Parin kuukauden kuluttua kaupanteosta kengän sivulta pohjan liitoskohdasta repesi nahka noin 10 cm:n matkalta. Myyjäliike toimitti kengät suutarille arvioitaviksi. Suutarin mukaan kengät olivat olleet kovassa kulutuksessa eikä niitä ollut enää mahdollista korjata.

K:n mielestä kengät eivät ole kestävyydeltään vastanneet ostajan perusteltuja odotuksia. Myyjätahon mukaan kengät ovat joutuneet alttiiksi kohtuuttoman kovalle kulutukselle.

Vaatimukset

K vaatii joko uusia kenkiä entisten tilalle tai kaupan purkua.

K käytti kenkiä oman suutarinsa tarkastuksessa. Suutarin mukaan kengän pohjalanka oli rikkoutunut ja liimaukset olivat pettäneet. Myyjäliike on väittänyt kenkien olleen kovassa kulutuksessa. Miksi sitten vain oikean jalan kenkä rikkoutui kaksi kertaa lyhyen ajan kuluessa eli noin neljän kuukauden kuluttua ostosta? Reklamaation K teki molemmilla kerroilla heti, joten myyjäliikkeen väite reklamaation viivyttämisestä on aiheeton.

Vastaukset

1) EH1, myyjäliike:

Tällaiseen kuntoon kenkä ei rikkoudu normaalissa kulutuksessa. Ostajan pitäisi tehdä reklamaatio heti, kun hän on havainnut vian eikä vasta sitten, kun kenkä on näin pahasti revennyt. Myyjän tehtävä ei ole neuvoa, millaiset kengät vanhemmat voivat hankkia noin 10-11-vuotiaan lapsensa päivittäiseen käyttöön. Talven 2002 aikana näitä kenkiä myytiin noin 60 paria. Tämä on ainoa kenkäpari, josta on valitettu.

2) EH2, maahantuoja:

EH2 ilmoittaa yhtyvänsä asiassa myyjäliikkeen kantaan: kengät ovat olleet sellaisessa käytössä, johon niitä ei ole tarkoitettu.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran tulee lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastata sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Niin ikään tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään. Jos tavara poikkeaa edellä mainitusta, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Kuluttajavalituslautakunta on tarkastanut K:n lähettämät lapselle ostetut, paksupohjaiset kengät.

Asiakirjoista käy ilmi, että kenkien pintamateriaali on kengän kärkiosasta kolhiintunut odottamattoman lyhyessä ajassa. Lisäksi kengän materiaali on murtunut taivekohdista.

Lautakunta katsoo, että kenkien päällysmateriaali on ollut sopimaton käytettäväksi talvikengissä. Lautakunta pitää mahdollisena, että kyseinen tekomateriaali ei ole kestänyt pakkasta.

Edellisten vikojen lisäksi lautakunta havaitsi, että päällysmateriaali oli irtoamassa kengän kappiosuudelta alaspäin. Myös tältä osin kengissä oli virhe. Lautakunnan käsityksen mukaan tämäkin on osoitus siitä, että materiaali ei ole ollut pakkasen kestävää.

Koska kenkien materiaalissa on vikaa, lautakunta katsoo selvitetyksi, että kaupan kohteessa on ollut edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettu, myyjän vastuulla oleva virhe jo K:n ostaessa kengät.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus tai purkaa kauppa, jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kysymykseen tai jos virhettä ei ole asianmukaisesti oikaistu. Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kaupan purkuun, jos virhe on vähäinen.

Virhettä ei asianmukaisesti oikaistu. Virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule tässä tapauksessa kysymykseen. Koska kengät ovat olleet tarkoitukseensa selvästi sopimattomat, virhe ei ole ollut vähäinen, ja ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n nojalla oikeus kaupan purkuun.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 sekä EH2 yhteisvastuullisesti purkavat kaupan ja palauttavat K:lle kenkien hinnan 50,20 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.7.2003