Lentolipun varaaminen internetin kautta. Lentolipun henkilökohtaisuus. Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus sopimusehdoista internet-kaupassa.

internet-liittymä
sopimuksen sisältö
tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 01/35/2336
Antopäivä: 10.07.2003

Kuluttaja (K1) varasi 19.8.2001 Internetin välityksellä nimelleen lentolipun elinkeinonharjoittajalta (EH) 7.9.2001 lennolle Helsinki-Kuopio ja 9.9.2001 lennolle Kuopio-Helsinki. Lipun hinta oli 913,06 markkaa. Lippu oli tarkoitettu K2:n käyttöön. Yrittäessään matkustaa K2 sai tietää, että lippu on henkilökohtainen, ja ettei sitä voi siirtää. K2 joutui ostamaan uuden lipun. Erimielisyys koskee sitä, onko EH:lla velvollisuus palauttaa käyttämättä jääneen lentolipun hinta.

Vaatimukset

K:t vaativat palauttamaan lentolipun hinnan 913,06 markkaa sekä korvaamaan asian käsittelykuluista, puhelinkuluista ja työajan menetyksestä 300 markkaa ja lautakunnalle lähetetystä lisäselvityksestä aiheutuneet 35 markan kustannukset. He vaativat korvaukselle viivästyskorkoa lentopäivämäärästä alkaen.

K1 on EH:n kanta-asiakas, joten lippu tuli hänen nimelleen, jonka Internet-ohjelma kirjoitti automaattisesti, kun hän maksun yhteydessä ilmoitti tilaajaprofiilinsa. Lippu oli kuitenkin tarkoitettu K1:n vaimolle. Kun ilmeni, että K2 joutui ostamaan uuden lipun, EH lupasi palauttaa K1:n lipun hinnan. Lippu oli tarkoitus käyttää lipun mukaisena aikana.

K1:n mukaan Internetissä ei ole mainintaa siitä, että lippu on henkilökohtainen eikä sitä voi turvallisuussyistä muuttaa toiselle henkilölle. Tästä ei mainita myyntivaiheessa eikä ohjeissa, jotka K1 tosin tarkisti jälkikäteen. K1:n mielestä siitä, että lippu on henkilökohtainen, pitää mainita myyntivaiheessa.

Lippua Internetistä varattaessa ei K:ien mukaan tullut näkyviin mitään erillistä ikkunaa tai erikseen tulevaa kehotusta lukea ehtoja tai matkasääntöjä. Yleisiä kuljetusehtoja ei ole saatavana Internetin kautta. Vaikka ehdot olisivat luettavissa Internetin kautta, tuntuu kohtuuttomalta, että lipun käyttöä rajoittavia määräyksiä on piilotettu 28-sivuiseen ehtoon ja lipun ostaminen edellyttäisi niiden lukemista. Internetin ohjeissa ei myöskään sanota, ettei alennushintaisen lipun hintaa palauteta asiakkaalle. Siellä sanotaan vain, että on rajoituksia, ja kehotetaan ottamaan yhteyttä EH:n toimistoon.

K:t vetoavat myös siihen, että kuluttajansuojalain mukaan etämyynnissä kuluttajalla on pääsääntöisesti oikeus peruuttaa tekemänsä kauppa 14 päivän aikana sopimusvahvistuksen vastaanottamisesta. Lentolippua aiottiin käyttää alle 14 päivän sisällä ostotapahtumasta.

Vastaus

EH:n mukaan Internetin välityksellä lentolippuja varaavaa asiakasta kehotetaan Internet-varauksia koskevissa ehdoissa ja säännöissä tutustumaan EH:n yleisiin kuljetusehtoihin ja turistiluokan erikoishintaisten lippujen erityisehtoihin. Lippua ei voi ostaa Internetin kautta ilman, että asiakas ilmoittaa saaneensa tiedoksi ja hyväksyvänsä EH:n Internet-varausten ehdot ja säännöt. Sivulla on linkki ehtoihin.

EH on liittänyt vastaukseensa tulosteen Internetissä olevista Finnairin Internet-varausten ehdoista ja säännöistä, joissa todetaan muun muassa seuraavasti: "Muutokset: Lentolipun muutosoikeutta saatetaan rajoittaa. Muutokset voivat olla kokonaan kiellettyjä tai muutoksesta voi aiheutua kuluja. Peruutus: Varauksen peruuttamista saatetaan rajoittaa. Peruutetun lentolipun hintaa ei välttämättä palauteta lainkaan tai peruutuksesta saattaa aiheutua kuluja… Lue myös: EH:n yleiset kuljetusehdot, Turistiluokan erikoishintaisten lentolippujen erityisehdot."

Matkustajien ja matkatavaran yleisten kuljetusehtojen 3.1.1 kohdan mukaan EH kuljettaa ainoastaan voimassa olevaan lentolippuun merkityn matkustajan ja matkustajan on pyydettäessä osoitettava henkilöllisyytensä. 3.1.2 kohdan mukaan lentolippu ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle. 3.1.3 kohdan mukaan lentolippu on lipun antaneen lentoyhtiön omaisuutta. 3.1.4 kohdassa todetaan, että sähköisen lentolipun kyseessä ollessa matkustaja ei ole oikeutettu lentokuljetukseen, ellei hän todista henkilöllisyyttänsä ja ellei hänen nimelleen ole annettu asianmukaista sähköistä lippua.

Tässä tapauksessa kyse oli erikoishintaisesta lipusta, jonka hintaa ei ehtojen mukaan makseta asiakkaalle takaisin. K1 on merkinnyt matkustajaksi itsensä. Jos asiakas on tallettanut asiakasprofiilinsa mutta ei matkusta itse, hänen tulee täyttää oikeat matkustajan tiedot.

EH on myös liittänyt vastaukseensa erikoishintaisten turistiluokan lentolippujen erityisehdot. Niissä on mainittu, että muutosten teko, peruutus ja takaisinmaksu ovat rajoitettuja, ja että lisätietoja halutessaan asiakkaan pitää ottaa yhteyttä EH:n toimistoon.

Ratkaisu

K1 tilasi Internetin välityksellä sähköisen lentolipun, johon tulostui hänen nimensä. K2 ei voinut käyttää lentolippua, koska EH:n ehtojen mukaan lippu on henkilökohtainen eikä sitä voida siirtää toiselle.

Jotta elinkeinonharjoittajan vakioehdot tulisivat sopimuksen osaksi, elinkeinonharjoittajan pitää viitata niihin ja niiden pitää olla kuluttajan saatavilla sopimusta tehtäessä. Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus näyttää, että ehdot ovat tulleet sopimuksen osaksi. Näin ollen Internet-varausta tehtäessä pitää olla viittaus yleisiin ehtoihin ja niiden pitää olla kuluttajan helposti löydettävissä, ennen kuin kuluttaja tekee varauksen.

EH:n Internet-sivulla, josta sähköisen lentolipun voi varata, on linkki Internet-varausten ehtoihin ja sääntöihin. Sivulla mainitaan, että muutos- ja peruutusoikeus voi olla rajoitettu tai kokonaan poissuljettu.

Lautakunta katsoo, että ehtoihin on tässä tapauksessa viitattu riittävällä tavalla, ja ne ovat olleet kuluttajan saatavilla, kun lippujen tilaussivulla on korostetusti huomautettu rajoitusten mahdollisuudesta ja siinä on ollut linkki ehtoihin. Lautakunta katsoo, että kuluttajalla on ollut riittävä mahdollisuus tutustua ehtoihin ja että ne ovat tulleet sopimuksen osaksi.

Ehtojen 3.1.1, 3.1.2 ja 3.1.4 kohdissa on mainittu, että lentolippu on henkilökohtainen, sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle ja ettei matkustaja pääse lennolle ilman omalla nimellään olevaa lippua. Selvityksen mukaan asiakkaalta myös kysytään varausta tehtäessä matkustajan tiedot ja lipussa on mainittu matkustajan nimi sekä se, että matkustajan pitää varautua todistamaan henkilöllisyytensä. K1:n olisi pitänyt ehtojen ja tämän perusteella käsittää, että lipulla voi matkustaa vain lippuun matkustajaksi merkitty henkilö.

Lisäksi sivuilta on ilmennyt, että erikoishintaisten lippujen muutokset, peruutus ja niiden hinnan takaisinmaksu ovat rajoitettuja.

K:t ovat vedonneet myös kuluttajansuojalain etämyyntiä koskeviin peruutusoikeussäännöksiin. Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta. 6 luvun 7 §:n mukaan luvun 14 ja 15 §:ää ei kuitenkaan sovelleta etämyyntiin, joka koskee esimerkiksi kuljetusta, jos elinkeinonharjoittaja sopimusta tehtäessä sitoutuu suorittamaan palveluksen tiettynä ajankohtana tai tietyn ajan kuluessa. Tässä tapauksessa on kysymys 6 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta kuljetuspalveluksen etämyynnistä, joten K:illa ei ole ollut 14 päivän peruutusoikeutta.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.7.2003