Nahkatakin katoaminen kirpputorin myyntipöydältä. Huolellisuusvelvollisuus. Vahingonkorvausvaatimus.

Diaarinumero: 01/31/2388
Antopäivä: 10.07.2003

Kuluttaja (K) vuokrasi elinkeinonharjoittajalta (EH) myyntipöydän 3.9.2001 alkaen, koska hän halusi saada tavaroitaan kaupaksi. Niiden joukossa oli K:n kertoman mukaan ollut myös uusi naisten nahkatakki, johon oli laitettu varashälytin. Tilityksen yhteydessä 10.9.2001 K oli havainnut nahkatakin kadonneen.

K katsoo, että kirpputorinpitäjän tulisi korvata takin hinta, koska varashälyttimestä huolimatta takki hävisi. EH taas katsoo, että vastuu takin katoamisesta on ollut K:lla itsellään jo myyntipöydän vuokrausehtojenkin nojalla.

Vaatimukset

K vaatii korvattavaksi nahkatakin arvon 320 markkaa. Takin tosiasiallinen arvo on ollut noin 700 markkaa. Lisäksi hän vaatii korvattavaksi asian johdosta myyjäliikkeeseen soitetuista puheluista aiheutuneet kulut 20 markalla.

K:n mielestä kirpputorinpitäjän pitää korvata nahkatakin hinta, koska se varashälyttimestä huolimatta katosi ja koska hälyttimen kappaleitakaan ei ole löytynyt mistään. Tällä tyylillä henkilökunta voi K:n mielestä varastaa kaikki arvokkaimmat tavarat. Kirpputorilla valvonta on heikkoa. Valvontaa on vain kassan oven luona, jossa on varastunnistin.

Vastaus

EH:n mielestä K:n vaatimus on kohtuuton, koska ei voida tietää, onko nahkatakkiin koskaan laitettu hälytintä ja onko nahkatakki mahdollisesti mennyt asiakkaan itsensä mukana erehdyksessä takaisin kotiin. Viime kädessä kirpputorin pitäjä ei voi edes tietää, onko takkia koskaan tuotu kirpputorille tai onko sitä edes olemassa.

Jos varashälytin on asennettu oikein paikalleen, se ehkäisee kyllä varkaudet, mutta kuten K:lle on yritetty kertoa, ammattimaisille varkaille sekään ei valitettavasti tepsi.

Henkilökunnan syyttäminen takin katoamisesta on asiatonta. Henkilökunnalla on erittäin tarkat toimintaohjeet omista ostoksista, kassatoiminnoista ja varkauksista. Kirpputorilla on käytössä kaksi monitoria, joilla valvotaan myymälää, sekä kiertävä vartija ja hälytysportit ulko-ovella. Lisäksi pöydänvuokraaja voi olla kirpputorin aukioloaikana vartioimassa ja esittelemässä omia tavaroitaan niin halutessaan.

Kirpputori suosittaa asiakkailleen varashälytinten käyttöä, mutta valitettavasti hälyttimiä rikotaan ja poistetaan tavaroista.

Tapaus on valitettava, mutta kuten kirpputorin vuokrausehdoista (ehdot liitetty vastaukseen), jotka ovat myös myymälässä esillä, käy selvästi ilmi, asiakas tietää riskit, jotka hän ottaa pöydänvuokraajana.

Oheen liitetyistä "EH:n paikanvuokraus- ja myyntiehdoissa" todetaan muun muassa seuraavaa: Kohta 2. Arvoesineitä ei tule jättää myytäväksi, sillä myyntipaikan vuokrannut on vastuussa tavaroistaan. EH ei ole vastuussa tavaroista, mutta valvoo niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kohta 13: Hinnoittele tavara realistisesti, se kiinnostaa asiakasta. Myyjänä olet vastuussa tavaroista. Käytä mielellään hälyttimiä, niin varmistut ikäviltä yllätyksiltä. Huom. Hintalappu tulee aina hälyttimen väliin. Laita myytäviksi tuotuihin kasseihin hälyttimet.

Muut selvitykset

Insinööri NN kuluttajavalituslautakunnasta on tiedustellut EH:lta, minkälaisia varashälyttimiä se on käyttänyt myytävissä tuotteissa.

Liike ilmoitti käyttävänsä vaatteissa ja tekstiileissä läpipainettavaa nappimallista ja kovapintaisissa tuotteissa tarramallista hälytintä.

Ratkaisu

Lautakunta katsoo, ettei ole syytä epäillä K:n ilmoitusta siitä, että hän on tuonut nahkatakin kirpputorille myytäväksi ja että nahkatakki on kadonnut sen ollessa kirpputorilla.

Lautakunta katsoo, että kirpputoripaikan vuokraan sisältyy paitsi tila, johon myytävät tavarat voi sijoitella, myös tavaroiden asianmukainen valvonta. Elinkeinonharjoittaja, joka antaa myyntipaikan vuokralle vastiketta vastaan, ei voi yksipuolisesti rajoittaa sopimukseen sisältyvää vastuutaan valvoa tavaroita. Valvontavelvollisuuden asianmukaista täyttämistä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa asiakkaalle annetut ohjeet ja asiakkaan velvollisuus huolehtia poikkeuksellisen arvokkaista tavaroista sekä se, miten valvonta on paikalla järjestetty. Pelkästään se seikka, että tavara katoaa, ei ole osoitus siitä, että valvontavelvollisuus olisi laiminlyöty.

Tässä asiassa on kysymys siitä, onko EH ollut huolellinen täyttäessään myyntipaikan vuokrasopimukseen sisältyvää valvontavelvollisuuttaan.

EH on ilmoittanut valvovansa Suomen suurimpiin kuuluvaa kirpputorimyymäläänsä kahden monitorin, kiertävän vartijan ja ulko-ovella olevien hälytysporttien avulla. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus saada käyttöönsä vaatteisiin kiinnitettäviä varashälyttimiä.

Edellä olevan nojalla lautakunta katsoo, että EH on osoittanut olleensa riittävän huolellinen valvoessaan asiakkaiden tavaroita.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.7.2003