Valmismatka Gran Canarialle. Virhe matka-ajankohdassa.

myötävaikutusvelvollisuus
vahinko
välittäjän vastuu

Diaarinumero: 02/35/555
Antopäivä: 08.07.2003

Kuluttajat (K:t) olivat lähdössä viettämään ystävänsä 60-vuotispäiviä Playa del Inglesiin 15. - 22.12.2001. He tilasivat matkan elokuussa, ja vahvistivat sen maksamalla osan matkan hinnasta elokuun lopulla. Loppuhinta maksettiin 31.10.2001. Matkat maksoivat yhteensä 6 690 markkaa (1 125,17 euroa).

Lähtöselvityksessä 15.12.2001 K:ille selvisi, että heidän matkansa olikin varattu 15. - 22.11.2001, ja se oli jäänyt käyttämättä, koska he eivät olleet ilmestyneet paikalle marraskuussa.

Vaatimukset

K:t vaativat, että matkatoimisto ja matkanjärjestäjä purkavat sopimuksen tai järjestävät heidät vastaavalle matkalle.

K:t olivat tilanneet matkan jo elokuussa varmistaakseen pääsyn syntymäpäiville. He ihmettelevät, miksi heille ei ilmoitettu, että marraskuuksi tilattua matkaa ei ollut käytetty. Tällöin he olisivat vielä ehtineet tilata uuden matkan ja päässeet matkakohteeseen oikeaan aikaan. Nyt sekaannus päivämäärissä selvisi heille vasta alkuperäisenä lähtöpäivänä 15.12.,jolloin oli liian myöhäistä.

K:ien mukaan virkailija on kirjallisesti sähköpostiviestissä myöntänyt tehneensä virheen päivämäärissä. Toimistolla pitäisi olla vakuutus tällaisen varalle. Matkan ajankohtaa ei luettu heille ääneen useaan otteeseen, koska he kävivät matkatoimistossa vain kerran tilauksen jälkeen maksamassa laskun.

Vastaukset

1. Elinkeinonharjoittaja 1 (EH1) pitää valitusta yhtiötä vastaan aiheettomana.

Kyse on asiakkaiden ja matkatoimiston välillä tehdystä sopimuksesta. EH1:n lähettämät asiakirjat ovat olleet matkatoimiston tekemän varauksen mukaiset. EH1:n saattaja on todennut lentokentällä, että kaksi matkustajaa puuttuu, mutta yhtiö ei lähde soittelemaan asiakkaiden perään. Matkalle saapumatta jäämisen syy voi olla mikä tahansa, ja asiakkaat informoivat itse matkansa myyjää asiasta. Matkaan käytetyt rahat jäävät aina matkanjärjestäjälle, jos kyseessä ei ole äkillinen sairastapaus.

2. Elinkeinonharjoittaja 2 (EH2) pitää valitusta aiheettomana.

Sitova sopimus on syntynyt 30.8.2001, jolloin asiakas on maksanut pankkiin osan matkan hinnasta.

Kun varaus tehdään toimistossa päätteelle, asiakkaalle tulostuu saman tien kirjallinen vahvistus, joka käydään hänen kanssaan lävitse. Tuolloin tarkistetaan matka-aika ja muut tiedot. Tässä vaiheessa asiakkaan olisi pitänyt ensimmäisen kerran huomata sekaannus. Asiakkaalle annettiin mukaan lasku, jossa matkan ajankohta on myös merkittynä. Laskun eräpäivä on ollut 3.9.2001, ja laskun maksamalla ennakkovaraus on muuttunut sitovaksi. Tässä asiakkaan olisi toisen kerran pitänyt huomata sekaannus.

Matkatoimisto saa matkanjärjestäjältä matkaliput noin kuukauden ennen matkalle lähtöä. Matkaliput tulivat viikolla 42, jolloin asiakkaille soitettiin ja ilmoitettiin, että liput ovat saapuneet ja ne pitäisi lunastaa viimeistään kaksi viikkoa ennen lähtöä. K:t tulivat paikalle 30.10.2001 noutamaan matkalippuja, jolloin he maksoivat loppumaksun matkasta. Tässä tilaisuudessa on vielä luettu asiakkaan kanssa matkapaperit lävitse, muun muassa lähtöpäivä, ja he ovat saaneet matkaliput mukaansa. Matkaliput sisältävässä kirjekuoressa kehotetaan vielä tarkistamaan lentoajat lipuista.

EH2 katsoo, että selonottovelvollisuus on ollut asiakkaalla.

Ratkaisun perustelut

Lautakunta toteaa, että EH1 olisi järjestänyt matkan tilauksen mukaisesti eikä sen suorituksessa ole tässä tapauksessa virhettä. EH1:llä on oikeus ehtojen mukaan pitää siitä maksettu hinta kokonaan.

Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys matkasopimuksen täyttämisestä vaan sen välittämisestä ja EH2:n vastuusta toiminnastaan välittäjänä.

Välittäjän on hoidettava välitystehtävä huolellisesti. Jos välittäjä aiheuttaa vahinkoa välittämänsä sopimuksen osapuolille, hän on velvollinen korvaamaan sen, ellei hän voi näyttää, ettei vahinko johdu hänen puolellaan olevasta huolimattomuudesta. Tässä tapauksessa osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että K:ien matkavaraus on tehty virheellisesti matkatoimiston puolella olevan huolimattomuuden vuoksi. Tästä syystä matkatoimisto EH2 on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingon.

Lautakunta toteaa, että sopimuksen osapuolella on velvollisuus tarkistaa toiselta saamansa sopimusasiakirjat. Sopimusasiakirjoissa, eli matkavahvistuksessa, laskussa ja kirjekuoressa, jossa lentolippu oli, on selkeästi mainittu matka-ajankohta. K:t ovat laiminlyöneet velvollisuutensa tarkistaa sopimusasiakirjat. Näin ollen he ovat itse myötävaikuttaneet vahinkoon jättämällä oikaisematta matka-asiakirjoista selkeästi ilmenevän virheen.

Edellä olevalla perusteella lautakunta sovittelee EH2:n maksettavaa vahingonkorvausta siten, että yhtiön on korvattava K:ille kaksi kolmasosaa hukkaan menneestä matkojen hinnasta eli 750,12 euroa (4 460 markkaa).

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH2 korvaa K:ille 750,12 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.7.2003