Valmismatka Turkkiin. Hotellihenkilökunnan käytös. Hinnanalennus.

sopimusvastuun ulottuvuus

Diaarinumero: 02/35/2
Antopäivä: 08.07.2003

Kuluttajat (K:t) olivat lomamatkalla Turkissa 2.6. - 16.6.2001. K:ien mukaan hotellihenkilökuntaan kuuluvan miehen häiritsevä käytös perheen 17-vuotiasta tytärtä kohtaan teki loman toisen viikon ahdistavaksi ja painostavaksi, ja he vaativat sen vuoksi hinnanalennusta.

Vaatimukset

K:t vaativat 15 prosentin hinnanalennusta matkansa loppusummasta, joka oli yhteensä 10 922 markkaa.

K:ien mukaan hotellin henkilökuntaan kuuluva mies häiritsi seksuaalissävytteisesti K1:tä. Mies pyyteli tytärtä toistuvasti kanssaan diskoon tai yöllä ravintolan baariin, seuraili tytärtä katseellaan sekä antoi lahjoja, muun muassa hotellin paidan. Kun perheen isä teki miehelle selväksi, ettei tytär ole kiinnostunut tästä ja että mielenkiinnon on loputtava, muuttui miehen käytös ynseäksi, vihamieliseksi ja uhkaavaksi. Lisäksi hän muuttui puhumattomaksi. Tämä teki toisesta lomaviikosta ahdistavan koko perheelle. Palvelun taso hotellissa laski tämän johdosta. Häirintä aiheutti psyykkisiä jälkiseuraamuksia K1:lle.

K:t katsovat, että matkanjärjestäjä on korvausvelvollinen, koska se on vastuussa työntekijöistään.

Vastaus

Elinkeinonharjoittaja (EH) pitää valitusta aiheettomana.

Matkatoimiston edustaja pitää tapausta erittäin valitettavana ja myöntää, että kyseessä olevan hotellin henkilökuntaan kuuluvan miehen käytös on ollut sopimatonta ja loukkaavaa. Etelän maissa nuoret miehet ovat suomalaisia rohkeampia esittämään ehdotuksiaan naisille. Matkanjärjestäjä ei kuitenkaan katso, että rahallinen korvaus voisi parantaa K1:n ahdistusta.

Matkanjärjestäjä ei pysty puuttumaan alihankkijoidensa henkilökuntavalintoihin muulla tavalla kuin kertomalla johdolle ongelmista, jos niitä on. Tämän EH on kyseisessä tapauksessa tehnyt.

Ratkaisu

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Yleisten valmismatkaehtojen 2.1 kohdan mukaan matkanjärjestäjä vastaa siitä, että valmismatka on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi apunaan käyttämien elinkeinoharjoittajien suorituksia.

Asiassa on selvitetty, että hotellin henkilökuntaan kuuluva mies on häiritsevästi yrittänyt tehdä tuttavuutta perheen alaikäisen tyttären K1:n kanssa. K:ien mukaan miehen käytös pilasi koko perheen loman niin, että he katsovat olevansa oikeutettuja 15 prosentin hinnanalennukseen.

Matkanjärjestäjä EH ei katso olevansa vastuussa alihankkijoidensa henkilökuntavalinnoista.

Lautakunta toteaa, että valmismatkaehtojen mukaan EH vastaa matkanjärjestäjänä siitä, että valmismatka on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi apunaan käyttämien elinkeinoharjoittajien suorituksia, eli tässä tapauksessa kyseessä olevan XX -hotellin henkilökuntaa.

Väitetyn kaltainen tungettelu ei ole teko, josta sopimuskumppani vastaisi sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa perusteella. Tällaisesta sopimuksen täyttämiseen kuulumattomasta seikasta vastaa yksin tekoon mahdollisesti syyllistynyt. Asiassa ei ole edes väitetty, että matkanjärjestäjää tai hänen apulaistaan olisi pyydetty puuttumaan asiaan, minkä laiminlyönti olisi saattanut olla sopimusrikkomus. Näin ollen lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.7.2003