Auton korjaus. Työtilaus.

näyttötaakka
sopimuksen sisältö
sopimuksen syntyminen

Diaarinumero: 02/34/564
Antopäivä: 08.07.2003

Kuluttaja (K) sopi 2.1.2002 elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa Opel Kadett henkilöauton korjauksesta. Korjaamo vaihtoi käynnistysmoottorin, vesipumpun, jakohihnan, akun, sytytystulpat, moottoriöljyn, virranjakajan kannen ja jäähdytinnesteet, mistä laskutettiin 536,35 euroa. K on maksanut korjauslaskusta 100 euroa.

K:n valituksen mukaan korjaamo teki korjaustöitä ilman hänen lupaansa. Kertomansa mukaan K oli sopinut, että korjauksen hinta ei saa ylittää 600 markkaa.

Vaatimukset

K vaatii korjaamoa luopumaan perimästä korjauksesta enempää kuin 170 euroa.

K oli sopinut korjauksen maksavan enintään 600 markkaa. Korjaamo ei autoa tutkittuaan ottanut yhteyttä, vaan korjasi auton ilman K:n lupaa.

Vastaus

EH ilmoittaa, että K tuli korjaamolle ilmoittamaan, ettei auto käynnisty. Auto noudettiin hinaten korjaamolle. Autoa tutkittaessa kävi ilmi, että vesipumppu vuoti ja käynnistysmoottori oli rikki. Asiakas saapui seuraavana iltana korjaamolle ja hänelle kerrottiin auton vioista. K tiedusteli käynnistysmoottorin hintaa ja sen kerrottiin olevan noin 600 markkaa. Tämän jälkeen K oli todennut, että auto pitää saada kuntoon.

Ratkaisun perustelut

EH ja K ovat esittäneet toisistaan poikkeavat käsitykset siitä, kuinka laajan korjauksen K tilasi autolleen. K:n mukaan hän sopi, että autossa olevia vikoja ei saa korjata enempää kuin 600 markan edestä, korjaamon mukaan oli sovittu auton korjaamisesta kuntoon. Korjaustyöstä sovittaessa ei tehty kirjallista työtilausta, jonka osapuolet olisivat allekirjoituksellaan hyväksyneet.

Lautakunta toteaa, että korjaamolla on oikeus tehdä vain sovitut korjaustyöt. Voidakseen laskuttaa korjaustoimenpiteistään korjaamon pitäisi kyetä näyttämään, että K on tilannut kyseiset työt. Koska EH ei ole tällaista näyttöä kyennyt esittämään, lautakunta katsoo, ettei sillä ole oikeutta laskuttaa K:lta enempää kuin 170 euroa, joka on K:n hyväksymä osuus korjauslaskusta.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH toiminimen omistajana luopuu vaatimasta K:lta auton korjausta koskevasta laskusta enempää kuin 170 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.7.2003