Käytetyn henkilöauton kauppa. Auton kunto. Helmakotelon vauriot.

hinnanalennus
korjaustilaisuus

Diaarinumero: 02/33/982
Antopäivä: 08.07.2003

Kuluttaja (K) osti 29.11.2001 elinkeinonharjoittajalta (EH) vuonna 1989 käyttöönotetun Volkswagen Passat 1.8 CL -merkkisen henkilöauton 26 500 markalla. Auton matkamittarilukema kaupantekohetkellä oli 274 000 kilometriä.

K valittaa siitä, että auton vasemman puoleisen helmakotelon vaurioita oli jossakin vaiheessa ennen kaupantekoa korjattu epäasiallisesti hitsauksen sijasta pakkelilla. Tämän seurauksena pelti pakkelin alta oli ruostunut pois. Kyseinen vika paljastui 11.2.2002. K korjautti vian asennuttamalla autoon uuden helmapellin. Helmapellistä hän maksoi 38,68 euroa ja sen asennuksesta 155 euroa. Auton matkamittarilukema virheen havaitsemishetkellä oli K:n mukaan 277 000 kilometriä. EH kiistää vastuunsa asiassa, koska on normaalia, että puheena olevan ikäisessä autossa on jo ruostetta.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa hänelle helmapellin vaihtotyön 155 euron kustannukset. Lisäksi hän vaatii kohtuullista hinnanalennusta.

K kertoo, että kyseinen kohta autossa on kantava rakenne, joka on korjattava hitsaamalla eikä pakkelilla. Paklaus oli tehty siten, ettei sitä huomannut autoa pintapuolisesti katsomalla. Päätellen massan tuoreudesta ja väristä, autoa oli fiksattu ja helmapellit oli suojattu hiljakkoin ennen kaupantekoa. Vaurio paljastui, kun auton alustaa jouduttiin tutkimaan rikkinäisen pakoputken vuoksi. Tuolloin huomattiin helmapellissä outoja halkeamia, jotka osoittautuivat pakkeliksi, jolla oli korjattu helmaan kohdistunut osuma. Kittiä koskettaessa siitä irtoili paloja, joiden takaa paljastui ammottavia ruostereikiä.

Näin ollen K katsoo, että häntä on kaupantekohetkellä erehdytetty, eikä auto vastaa sitä mitä hänellä on ollut aihetta olettaa.

K on lähettänyt lautakunnalle myös vauriokohdasta otettuja valokuvia sekä palasen auton helmasta irronnutta kittiä. Lisäksi hän on lähettänyt lautakunnalle XX Oy -nimisen yrityksen 19.3.2002 päivätyn 155 euron laskun vasemman helmakotelon vaihdosta. Laskun alaosaan on kirjoitettu kohtaan "Huom." seuraava lause: "Helmapelti oli kolhittu ja pahasti ruostevaurioitunut. Vauriot oli yritetty peittää pakkelilla ja alustamassalla."

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset, koska ruoste on tämän ikäisissä, kolmetoista vuotta vanhoissa autoissa jo normaalia. Vanhan auton ostajan tulee ymmärtää tämä seikka autoa ostaessaan. Puheena oleva auto on katsastettu 25.5.2001, joten siltä osin auto täyttää liikenneturvallisuusvaatimukset.

Ratkaisun perustelut

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan virhe, jos se on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että K:n EH:lta ostaman auton kuljettajanpuoleinen helmakotelo on paljastunut noin kaksi ja puoli kuukautta kaupanteon jälkeen niin pahoin ruostuneeksi, että se on jouduttu vaihtamaan. Saadun selvityksen mukaan ruostekohtaa oli pyritty peittämään pakkelilla ja alustamassalla. Selvittämättä on jäänyt missä vaiheessa ja kenen toimesta peittely on suoritettu. Lautakunta katsoo kuitenkin sen tapahtuneen ennen kaupantekoa. K:lle on virheen korjaamisesta aiheutunut 155 euron korjauskulut. Lisäksi hän on ostanut korjausta varten 38,68 euron arvoisen helmapellin.

Lautakunta katsoo, että ostajan on varauduttava siihen, että puheena olevan ikäisessä, kolmetoista vuotta vanhassa autossa saattaa jo esiintyä ruostevaurioita, tai että sellaisia voi paljastua varsin piankin kaupanteon jälkeen. Toisaalta lautakunta katsoo, ettei tällaisten vaurioiden peittäminen epäasiallisilla keinoilla ole seikka, johon ostajan täytyisi autoa ostaessaan varautua.

Lautakunta katsookin selvitetyksi, että puheena olevassa tapauksessa ruostevaurioita on pyritty korjaamaan keinoilla, joita on pidettävä lähinnä kosmeettisina ja näin ollen myös epäasiallisina. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei auto ole vastannut sitä mitä K:lla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Autossa on siten ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan tarkoittama virhe, jonka vuoksi K:lle on syntynyt saman lain 5 luvun 19 §:n tarkoittama oikeus hinnanalennukseen.

Hinnanalennuksen määrää harkitessaan lautakunta ottaa huomioon sen, että uuden helmakotelon asennuksen seurauksena auto on tullut siltä osin huomattavasti parempaan kuntoon kuin K:lla on auton ikä, kauppahinta ja ajokilometrit huomioon ottaen ollut perusteltua aihetta olettaa. Tämän vuoksi lautakunta harkitsee kohtuulliseksi hinnanalennuksen määräksi 150 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle auton virheellisyyden vuoksi hinnanalennusta 150 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.7.2003