Käytetyn auton kauppa. Autoveron palautusvaatimus.

Diaarinumero: 02/33/2657
Antopäivä: 07.07.2003

Kuluttaja (K) ja elinkeinonharjoittaja (EH) sopivat 19.5.2000 solmitulla tilaus- ja kauppasopimuksella käytetyn Mercedes Benz 190 2.0 E AUTOM henkilöauton kaupasta. Auton toimituspäiväksi sovittiin 19.5.2000 ja se toimitettiin K:lle 23.5.2000. Auton hinta oli 99 000 markkaa (16 650,60 euroa).

Kauppaan sovelletaan Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja 1.3.1999.

K on tyytymätön siihen, että liike ei hyvitä hänelle autosta liikaa perittyä tuontiautoveroa, jota hän vaati 23.9.2002.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hänelle autoon kohdistuneen veronpalautuksen korkoineen. K:n mielestä autoliike voi pitää veronpalautuksesta kohtuulliset 10-15 prosenttia korvaukseksi tullimaksun ja rekisteröinnin suorittamisesta.

K on maksanut veron kauppahinnassa, minkä vuoksi hän katsoo, että veronpalautus on tilitettävä hänelle. Auto rekisteröitiin suoraan K:lle

K:n mukaan hän otti kauppaa tehtäessä puheeksi mahdollisen käytettyjen tuontiautojen veronalennuksen. Hänen mukaansa liikkeestä annettiin ymmärtää, että veronalennusta tuskin tulee.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimuksen. Kauppasopimuksen ehtojen mukaan ajoneuvo luovutetaan ostajalle katsastettuna ja rekisteröitynä. Lisäksi sopimuksen mukaan myyjä vastaa siitä, että kaikki myytävää ajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu luovutukseen saakka. Myyjäliike on maksanut autoveron ja autoveron arvonlisäveron.

Kauppa on tehty vuonna 2000 silloin voimassa olleiden tullaus- ja verotussäännösten perusteella. Allekirjoittamalla sopimuksen ostaja on hyväksynyt sen ehdot.

K:n väite, että hän olisi auton ensirekisteröijä, ei pidä paikkaansa. Ensirekisteröijä on EH.

EH on valittanut tullauspäätöksestä 27.7.2000.

Ratkaisu

Saadun selvityksen mukaan K osti 19.5.2000 EH:lta käytetyn, ulkomailta tuodun auton, jonka hinnaksi sovittiin 99 000 markkaa. Hän vaatii liikettä hyvittämään autoveron palautuksen itselleen.

Lautakunta toteaa, että osapuolet ovat sopineet autokaupasta, jonka yhtenä ehtona on ollut 99 000 markan kauppahinta. Osapuolet eivät ole sopineet, että myyjä hyvittää mahdollisesti tulevaisuudessa palautettavia veroja, tulleja tai muita maksuja ostajalle.

Kauppa on toteutettu sopimuksen mukaisesti. Auto on luovutettu ja se on maksettu. Auton hinta ei myöskään ole ollut K:n kanalta kohtuuton.

Lautakunta katsoo, ettei K ole esittänyt perusteita vaatimuksensa tueksi.

Lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.7.2003