Ruusujen kauppa. Kasvitauti. Virheellisyyden määräävä ajankohta.

Diaarinumero: 02/36/2194
Antopäivä: 07.07.2003

Kuluttaja (K) osti kesäkuussa 2002 elinkeinonharjoittajalta (EH) ruusuntaimia, jotka hän istutti parvekkeelleen. K:n valituksen mukaan ruusuihin tuli noin kolmen viikon kuluttua hometta, mikä tarttui myös muihin parvekekasveihin.

Vaatimukset

K vaatii EH:ta palauttamaan ruusujen kauppahinnan 62 euroa ja korvaamaan seuraavat kulut: uudet kukat 12 euroa, uusi multa 24 euroa, matkakulut 20 euroa ja lääkkeet 12 euroa.

Kukkiin tuli hometta, joka tarttui myös muihin kasveihin. Kasvit kuolivat. K sai homeesta allergisen reaktion, mistä aiheutui lääkekustannuksia.

Vastaus

EH ilmoittaa, että K otti noin kuukauden kuluttua kaupasta yhteyttä ostamiensa ruusujen heikon kunnon vuoksi. Asiakkaan tuomat näytteet toimitettiin X:n puutarhamyymälässä työskentelevälle hortonomi NN:lle, joka tunnisti ruusuja vaivaavan ruusuhärmän. Näytteet olivat kauttaaltaan hoitamattoman ruusuhärmän saastuttamat ja lehdet sekä kukkanuput olivat lakastuneet.

Ruusuhärmä peittää aluksi valkeana, myöhemmin harmaana jauho- tai homemaisena härmänä ruusun versoja, lehtiä, silmuja ja nuppuja. Lehdet käpertyvät ja varisevat ennenaikaisesti. Kukkien puhkeaminen estyy usein. Tauti tappaa kasvin vain harvoin, mutta pilaa sen koristearvon. Tauti on erittäin yleinen.

Ruusuhärmä itiöt vapautuvat alhaisen ilmankosteuden aikana päivällä ja laskeuduttuaan lehdille tai muille kasvinosille itävät yöllä tiivistyvän kosteuden turvin. Itiöiden itäminen vaatii runsaasti kosteutta ja tartunta voi tapahtua neljästä kuuteen tunnissa.

EH katsoo, ettei se ole vastuussa K:n ruusuja vaivanneesta taudista, koska härmä on hyvin yleinen kasvitauti, joka leviää mm. tuulen mukana kulkevista itiöistä. Härmärihmastoa on alkanut ilmaantua asiakkaan oman ilmoituksen mukaan vasta noin kolmen viikon kuluttua ostohetkestä, joten härmätartunta on todennäköisesti tapahtunut K:n omalla parvekkeella.

Puutarhamyymälöissä myytävät kasvit ovat olleet terveitä eikä niihin ole myöhemminkään ilmaantunut härmää. Ainuttakaan valitusta kasvitaudeista ei ole tullut muilta asiakkailta. TE-keskuksen kasvitarkastaja NN2 tarkasti EH:n puutarhamyymälät 28.5.2002 ja totesi kaiken olevan kunnossa.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n (16/1994) mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa edellä esitetystä, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n (1258/2001) mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen tai tavaran luonteen vastainen.

Esitetyn selvityksen mukaan K:n ostamiin ruusuntaimiin on noin kolmen viikon kuluttua kaupan tekemisestä ilmaantunut homemaista ainetta, mikä on sittemmin myyjäliikkeen tekemissä tutkimuksissa todettu ruusuhärmäksi. Kyseinen kasvitauti on yleinen ja se tarttuu itiöistä, joita leviää muun muassa tuulen mukana. Ottaen huomioon, että taudin oireita on ilmaantunut vasta noin kolmen viikon kuluttua ruusujen kaupasta, lautakunta katsoo myyjän osoittaneen, että ruusuissa ei kaupantekohetkellä ole ollut kyseistä kasvitautia piilevänä.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.7.2003