Uuden auton kauppa. Autovero. Auton hinnan alentaminen.

Diaarinumero: 03/33/168
Antopäivä: 07.07.2003

Kuluttaja (K) ja elinkeinonharjoittaja (EH) sopivat 30.8.2002 päivätyllä tilaus- ja kauppasopimuksella uuden Ford Mondeo 2.0 I Trend 4D henkilöauton kaupasta. Auton toimitusajaksi sovittiin 1/2003. Auton hinnaksi sovittiin 31 890 euroa, lisävarusteiden hinnaksi 3 185 euroa ja hyvityshinnaksi vaihtoajoneuvosta Ford Mondeo 2.0i GT 4D 14 065 euroa.

Kauppaan sovelletaan yleisinä vakiosopimushetoina Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja 1.6.2002. Ehtojen kohdan 5 mukaan myyjällä on velvollisuus alentaa auton hintaa, jos maahantuoja alentaa vastaavien autojen hintaa viranomaisen ennen sopimuksen mukaista luovutusaikaa tekemän, autojen hintaan vaikuttavan, veroja koskevan päätöksen vuoksi.

Hallitus antoi 30.12.2002 eduskunnalle esityksen autoverolain muuttamiseksi. Sen mukaan autovero alenisi. Esityksen pohjalta eduskunta hyväksyi lain autoverolain muuttamisesta. Se tulee voimaan 15.5.2003 ja sitä sovelletaan uusina verotettavin autoihin 1.1.2003 alkaen.

Maahantuoja alensi tulossa olevan veronalennuksen vuoksi uuden auton hintaa vuoden alusta 31 890 eurosta 30 520 euroon eli 1 370 euroa. K vaati EH:ta hyvittämään uuden auton kauppasopimuksen mukaisen ja auton luovutuspäivän hinnan mukaisen erotuksen kauppasopimuksen kohdan 5 perusteella. Myyjä kieltäytyi hyvityksestä, koska sen mukaan auto oli luovutettu, väliraha maksettu ja vaihtoauto luovutettu 3.12.2002. Liike tarjosi kuitenkin 840 euron hyvitystä.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hinnaneron, 1 370 euroa.

EH sai vaihtoauton haltuunsa 3.12.2003 ja se oli myyty ennen joulua, joten K:n mielestä liike ei esimerkiksi voi vedota siihen, että vaihtoauton arvo olisi hintojen alenemisen vuoksi alentunut. Uusi auto luovutettiin virallisesti 3.1.2003, kuten oli sovittukin. Se on tuolloin rekisteröity K:n nimiin, vakuutus on haettu alkavaksi 3.1.2003 ja takuutodistus on päivätty samalle päivälle. Koska auto kuitenkin oli jo autoliikkeen pihalla ulkona lumessa joulukuun alussa, myyjän kanssa sovittiin, että auton voi varastoida K:n autotalliin, mikä tehtiinkin 3.12.2003.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimuksen. Liikkeen mukaan kauppa saatettiin loppuun joulukuussa 2002, koska K maksoi kauppahinnan myyjälle ja myyjä toimitti kaupan kohteen ostajalle kuun alussa. Rekisteröinti on ainoastaan tekninen toimenpide, jonka asiakas voi tehdä milloin vain ostamalleen autolle, ellei ota sitä heti käyttöön. K halusi autonsa rekisteröitäväksi vuoden 2003 puolella.

On selvää, että uuden auton asiakirjat on päivätty vuoden alkuun, koska liikennevakuutusta ei voi ottaa rekisteröimättömään autoon. Takuutodistuksen ja huoltokirjaan tulee käyttöönottopäivämäärä, koska tehtaan takuu alkaa rekisteröintipäivänä.

Liike tarjoaa edelleen hyvityksenä 840 euroa.

Ratkaisun perustelut

Saadun selvityksen mukaan K sopi EH:n kanssa elo-syyskuussa 2002 uuden henkilöauton kaupasta. Asian ratkaisemisen kannalta ei ole merkitystä, oliko kauppa tehty 30.8.2002 vai 12.9.2002. Sopimuksen mukaan auton kauppahinta ilman lisävarusteita oli 31 890 euroa ja vaihtoauton hyvityshinta 14 065 euroa. K vaatii uuden auton autoveron alentamisen vuoksi 1 370 euron hyvitystä.

Osapuolten välinen kiista koskee sitä, oliko auto luovutettu vuonna 2002, jolloin se oli siirretty K:n autotalliin vai vuonna 2003, jolloin se on rekisteröity K:n nimiin ensimmäisen kerran käyttöön otettavaksi.

Tilaus- ja kauppasopimuksen ehdon 12 mukaan ajoneuvo luovutetaan ostajalle katsastettuna ja rekisteröitynä, ellei muuta sovita. Lautakunta katsoo tämän perusteella, että EH oli luovuttanut auton sopimuksen mukaisesti silloin, kun se rekisteröitiin eli 3.1.2003.

Tilaus- ja kauppasopimuksen ehtojen kohdan 5 mukaan myyjällä on velvollisuus alentaa auton hintaa, jos maahantuoja alentaa vastaavien autojen hintaa viranomaisen ennen sopimuksen mukaista luovutusaikaa tekemän, autojen hintaan vaikuttavan, veroja koskevan päätöksen vuoksi. Vaikka tällaista muodollista päätöstä ei tässä tapauksessa ollut tehty, hallituksen esityksen vaikutus oli käytännössä sama. Osapuolilla ei ole tästä seikasta kiistaa.

Autoverolain muuttamisesta annetun lain mukaan lakia sovelletaan uusina verotettavien ajoneuvojen verotuksessa ensimmäisen kerran verotuksiin, jotka tulevat vireille 1.1.2003 tai sen jälkeen. Uusina verotettavien ajoneuvojen verot oikaistaan hakemuksetta tämän lain mukaisiksi sen jälkeen, kun laki on tullut voimaan. Näin ollen autoveron alennus koskee K:n ostamaa autoa, jonka hintaa maahantuoja myös alensi.

Koska auto luovutettiin K:lle sen jälkeen, kun hintoja oli alennettu verojen alenemisen vuoksi, K:lla on oikeus tilaus- ja kauppasopimuksen ehtojen kohdan 5 mukaiseen hyvitykseen. K:n selvityksen mukaan hinnanero on 1 370 euroa, mitä EH ei ole kiistänyt. K:lla on näin ollen sopimusehtojen mukaisesti oikeus vaatimaansa hyvitykseen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 1 370 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.7.2003