Matkapuhelinlaskutus. Vastuu saldomuistutuspalvelun toimimattomuudesta. Vahingonkorvaus.

sopimuksen sisältö
virhe

Diaarinumero: 02/39/29
Antopäivä: 15.11.2002

Kuluttaja (K) sopi 1.10.2001 elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa palvelusta, jossa määrätyn saldorajan ylittymisestä ilmoitetaan tekstiviestillä K:n matkapuhelinliittymään. K oli sopinut muistutusrajaksi 500 markkaa laskutuskaudella. Palvelu ei toiminut eikä K saanut muistutusta saldorajan ylityksestä. K:n puhelinlasku ajalta 26.8.2001-27.10.2001 oli 2 721 markkaa. Erimielisyys koskee sitä, onko EH velvollinen hyvittämään muistutusrajan ylittäneet puhelumaksut.

Vaatimukset

K vaatii, että EH hyvittää saldomuistutuspalvelun kytkentämaksun ja yhden kuukauden kuukausimaksun, yhteensä 29,40 markkaa. K vaatii myös, että EH hyvittää hänelle sovitun 500 markan saldorajan ylittävän osan puhelinlaskusta eli 2 162,98 markkaa. Lisäksi K vaatii asian selvittämisestä syntyneiden puhelin-, posti- ja matkakulujen korvausta 50-100 markkaa.

Vastaus

EH ilmoittaa, että saldomuistutuspalvelu helpottaa matkapuhelinlaskun seurantaa, mutta ei rajoita liittymän käyttöä. Liittymää voi käyttää normaalisti muistutusrajan ylittymisen jälkeenkin. Tämä on tuotu selkeästi esille palvelun markkinoinnissa.

Palvelun kytkennästä on lähetetty asiakkaalle vahvistuskirje, jossa edellä mainitun lisäksi sanotaan: "Liittymän omistajana olet vastuussa liittymän kustannuksista riippumatta siitä, onko Saldomuistutuksen lähettämä tekstiviesti saapunut tai minkä sisältöisenä se on saapunut. Jos asettamasi muistutusraja ylittyy ja muistutus saapuu myöhässä tai ei ollenkaan, EH ei ole tällöin velvollinen korvaamaan liittymän kustannuksia. "

Saldomuistutuspalvelussa ilmenneen teknisen vian vuoksi laskutuskaudella 10/2001 muistutusviesti jäi saapumatta K:n GSM-liittymään. K:n reklamaation perusteella hänen liittymäänsä kytkettiin 6.11.2001 liittymän käyttöä rajoittava 90 euron hintainen Saldosopimuspalvelu veloituksetta. Lisäksi EH on hyvittänyt K:n puhelinlaskusta palvelun kytkentä- ja kuukausimaksun, yhteensä 29,40 markkaa. EH on myös sopinut K:n kanssa maksusopimuksesta kyseessä olevan puhelinlaskun osalta ja uusinut sopimuksen K:n pyynnöstä sen purkauduttua, kun ensimmäistä erää ei maksettu.

EH toteaa, että kyseessä on informatiivinen palvelu eikä muistutusrajan ylittävien kustannusten korvaamiseen ole perustetta.

Ratkaisu

K ja EH ovat sopineet 1.10.2001 saldomuistutuspalvelun kytkemisestä K:n matkapuhelinliittymään. K on saanut palvelun tilattuaan vahvistuskirjeen, jossa todetaan, että palvelu ei rajoita liittymän käyttöä ja että liittymää voidaan käyttää normaalisti muistutusrajan ylittymisen jälkeenkin. Tilausvahvistuksessa todetaan myös, että liittymän käyttäjä on vastuussa puhelumaksuista riippumatta siitä, onko palvelun lähettämä tekstiviesti saapunut tai minkä sisältöisenä se on saapunut.

Lautakunta toteaa, että K ja EH ovat sopineet palvelusta, jonka tarkoituksena on helpottaa matkapuhelinlaskun seurantaa, mutta ei estää liittymän käyttöä. Osapuolten kesken on myös nimenomaisesti sovittu, että palvelun mahdollinen toimimattomuus ei vapauta liittymän käyttäjää puhelumaksujen maksamisesta.

K:lla on saldomuistutuspalvelun virheen perusteella oikeus saada palvelusta peritty maksu takaisin, mutta palvelun virhe ei siirrä vastuuta kertyneistä puhelumaksuista EH:lle. EH on hyvittänyt K:lle palvelun kytkentä- ja kuukausimaksun. Yhtiöllä ei edellä esitetyn perusteella ole velvollisuutta muuhun hyvitykseen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.11.2002