Koiranhoitotarvikkeiden kauppa. Tilaus maksettu visa-kortilla. Tavaroita ei toimitettu. Luotonantajan vastuu myyjän sopimuksen mukaisesta suorituksesta. Luottokorttiveloituksesta reklamoiminen.

reklamaatio
luottokortti
luotonantajan vastuu

Diaarinumero: 01/39/788
Antopäivä: 14.11.2002

Kuluttajan (K) ja elinkeinonharjoittajan (EH) välinen erimielisyys koskee Visa-kortilla maksettua koiratarvikekauppaa. Yhdysvalloista tilattuja tavaroita ei ole toimitettu, joten K vaatii EH:a luopumaan oston veloittamisesta.

K tilasi 27.7.1999 NN-nimiseltä yritykseltä esitteen perusteella koiranhoitotarvikkeita. Kauppasumma veloitettiin K:lta EH:n laskulla 31.8.1999. Tavaroiden saapumattomuudesta huomautettiin myyjälle syksyllä 1999. Marraskuussa 1999 myyjä ilmoitti tavaroiden vahingoittuneen kuljetuksessa ja kehotti uudistamaan tilauksen. Tavaroita ei kuitenkaan uudesta tilauksesta huolimatta ole toimitettu. EH:lle asiasta ilmoitettiin maaliskuussa 2001. EH kieltäytyi palauttamasta maksua vedoten reklamaation myöhästymiseen.

Vaatimukset

K vaatii EH:a palauttamaan veloitetun Visa-oston määrän 2 657,13 mk.

K tilasi heinäkuussa 1999 koiranhoitotarvikkeita NN-nimiseltä koiratarvikkeita myyvältä liikkeeltä Yhdysvalloista. Ostokset maksettiin Visalla. Kun pakettia ei kuulunut, K otti yhteyttä liikkeeseen, josta ilmoitettiin tavaroiden vaurioituneen kuljetuksessa ja kehotettiin uudistamaan tilaus. Näin meneteltiinkin, mutta tavaroita ei ole saatu. K ei myöskään ole onnistunut saamaan yhteyttä myyjään sen koommin.

Vastaus

EH:n lasku, jolla 27.7.1999 tehty osto veloitettiin, erääntyi maksettavaksi 31.8.1999. K maksoi laskun, eikä reklamoinut EH:lle veloituksesta.

Mikäli kortinhaltija ei saa tilaamiaan tuotteita, voidaan tapahtuma palauttaa myyjäliikkeelle ja hyvittää Visa-korttiveloitus kortinhaltijalle. Visa-järjestelmän kansainvälisten sääntöjen mukaan tapahtuma tulee palauttaa kuuden kuukauden kuluttua ostopäivästä lukien. Jotta reklamoidut tapahtumat voidaan palauttaa, tulee kortinhaltijan reklamoida toimitusvirheestä kohtuullisessa ajassa.

Visa-kortin käyttöehtojen kohdan 9 mukaan muistutukset laskuista on tehtävä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Tämänkin jälkeen tehdyt reklamaatiot huomioidaan, mikäli tapahtuma voidaan palauttaa Visa-järjestelmän aikarajojen mukaisesti.

K on 7.3.2001 ilmoittanut EH:lle, ettei ole saanut tilaamiaan tuotteita. K on siten tehnyt muistutuksen laskusta vasta puolitoista vuotta laskun saamisen jälkeen. EH ei siksi katso olevansa velvollinen hyvittämään ostoa asiakkaalleen.

Ratkaisun perustelut

K on heinäkuussa 1999 tilannut 2 657,13 markalla koiratarvikkeita NN-nimiseltä liikkeeltä Yhdysvalloista. Tilaus on maksettu Visa-kortilla. Tilattuja tuotteita ei ole toimitettu. K on reklamoinut tuotteiden saamatta jäämisestä suoraan myyjälle heti huomattuaan, ettei pakettia alkanut kuulua. Marraskuussa 1999 myyjä on kehottanut uusimaan tilauksen, koska tavarat olivat heidän mukaansa vahingoittuneet kuljetuksessa. EH:lle K on reklamoinut vuoden 2001 maaliskuussa. EH on kiistänyt vastuunsa asiassa vedoten laskun myöhästyneeseen reklamointiin.

Lautakunta toteaa, että K on tilannut ulkomailla sijaitsevalta yritykseltä tavaroita esitteen perusteella. Lautakunta katsoo, että yrityksen markkinointi on kohdistunut myös Suomeen, koska lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei muuta ilmene. Näin ollen K:n tekemään kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalain 6 luvun säännöksiä postimyynnistä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 1 §:n (8.1.1993/84) mukaan kuluttajalla on postimyynnissä oikeus peruuttaa kulutushyödykkeen hankkimista tarkoittava tarjouksensa tai elinkeinonharjoittajan tarjoukseen antamansa hyväksyvä vastaus. Saman luvun 6 §:n mukaan postimyynnissä peruuttamisilmoitus, joksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen, on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta. Jos ostaja on vastaanottanut tavaran, hänen tulee, halutessaan peruuttaa kaupan, lähettää tavara kohtuullisen ajan kuluessa myyjälle. Kun myyjä on saanut tavaran takaisin tai peruuttaminen tapahtuu tavaran ollessa vielä myyjän hallussa, hänen on viivytyksettä palautettava, mitä kauppahinnasta on maksettu sekä korvattava tavaran palauttamisesta ostajalle aiheutuneet kulut.

Koska K:lle ei ole toimitettu hänen tilaamiaan tuotteita, osapuolten välille ei ole syntynyt sitovaa sopimusta eikä postimyyntisäännösten mukainen seitsemän päivän peruutusaika ole alkanut kulua. Tämän vuoksi myyjällä on velvollisuus palauttaa K:lle tuotteiden kauppahinta.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n mukaan kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuna.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 20 §:n mukaan kuluttajalle mainitun luvun 10-19 §:n mukaan kuuluvia oikeuksia rajoittava ehto on tehoton.

Visa-kortin käyttöehtojen 9 kohdan mukaan laskusta on huomautettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sen saapumisesta. Kyseisellä sopimusehdolla voidaan rajoittaa ainoastaan kuluttajan oikeutta tehdä laskua koskevia huomautuksia välittömästi havaittavissa olevista laskutusvirheistä. Ehdolla ei voida rajoittaa kuluttajan oikeutta esittää väitteitä riidanalaisen kulutushyödykesopimuksen rahoittanutta luotonantajaa kohtaan.

Edellä esitetyillä perusteilla K:lla on oikeus saada koiranhoitotarvikkeiden kauppahinta takaisin myyjältä. Kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n mukaisesti K:lla on oikeus esittää vaatimus kauppahinnan palauttamisesta myös luotonantajalle. Näin ollen EH on velvollinen palauttamaan K:lle luottokortilla maksetun koiranhoitotarvikkeiden kauppahinnan 2 657,13 markkaa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle 446,90 euroa (2 657,13 markkaa).

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.11.2002