Valmismatka Sri Lankaan. Matkatavaran vaurioituminen. Meno-lennon viivästyminen. Matkanjärjestäjän vastuu apulaisistaan. Apulaisen vastuu

ylivoimainen este
vahinko
hinnanalennus
apulainen

Diaarinumero: 01/35/1341
Antopäivä: 12.11.2002

Kuluttajat (K:t) osallistuivat 4.2.2001 - 15.2.2001 elinkeinonharjoittaja 1 (EH1) Oy:n matkalle Sri Lankaan. Matkan hinta oli 5 990 markkaa (1 007,45 euroa) henkeä kohti. Hintaan sisältyivät elinkeinonharjoittaja 2 (EH2) reittilennot Colomboon, kuljetukset lentokentältä hotellille, majoitus Lanka Paradise -hotellissa, puolihoito ja retkipaketti. Matka valittiin EH1:n esitteestä.

Menolento lähti 4.2.2001 kello 16.15 Helsingistä Moskovaan. Lennon Moskovasta Colomboon piti alun perin lähteä 4.2.2001 kello 22.45, mutta se lähti 6.2.2001 kello 22, koska kone joutui huonon sään vuoksi tekemään välilaskun Pietarissa. Matkustajat saapuivat Sri Lankaan runsaat kaksi vuorokautta alkuperäistä aikataulua myöhemmin.

Matkustajat ovat tyytymättömiä siihen, että menolento viivästyi kaksi päivää. Lisäksi K1:n matkalaukku rikkoutui menolennolla. Hotelli antoi matkustajille käyttämättömien hotelliöiden takia hinnanalennusta 100 markkaa henkeä kohti.

Vaatimukset

K:t vaativat EH1 Oy:ltä ja EH2:lta korvausta viisumikuluista 1 170 markkaa (45 Yhdysvaltain dollaria henkilöltä), puhelinkuluista 600 markkaa, ruokailukuluista 500 markkaa, käyttämättä jääneistä hotelliöistä 1 040 markkaa ja menetetyistä lomapäivistä 8 000 markkaa. Lisäksi K1 vaatii korvausta laukusta 700 markkaa, joka oli uuden laukun hinta.

Matkustajat joutuivat hankkimaan viisumit, jotta he pääsivät lentokentällä viettämänsä yön jälkeen toiseksi yöksi hotelliin peseytymään ja lepäämään. Toiseksi päiväksi he joutuivat vaihtamaan hotellia.

Puhelinkuluja aiheutui soitosta Suomeen vakuutusyhtiöön ja soitoista Sri Lankaan sovittujen tapaamisten siirtämiseksi. EH2 järjesti ruokailut hotelleissa mutta matkustajat joutuivat hankkimaan syötävää myös väliaikoina.

Matkustajat olivat Sri Lankan hotellissa myöhään iltapäivällä 7.2.2001, koska autoon tuli jokin vika matkalla. Tämänkin takia he menettivät yhden lomapäivän.

Sri Lankaan päästyään K1 huomasi, että hänen matkalaukkunsa oli rikkoutunut, mistä hän ilmoitti EH1 Oy:n oppaalle. Opas neuvoi ottamaan paluumatkalla yhteyttä laukkuselvitykseen, minkä K1 teki. Kielitaidottomana K1 ei ymmärtänyt, että ilmoitus rikkoutuneesta laukusta olisi pitänyt tehdä Sri Lankassa. K1 teki ilmoituksen 15.2.2001 saavuttuaan Suomeen. Hän katsoo tehneensä korvausvaatimuksen seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän totesi laukun rikkoutuneen.

Vastaukset

EH1 Oy:

EH1 Oy kiistää vaatimukset. Matkustajat joutuivat EH1 Oy:n riippumattomasta syystä viettämään kaksi päivää Moskovassa, koska EH2:n lento viivästyi pahojen sääolosuhteiden takia. Moskovan lentokentälle tuli niin paljon lunta, ettei lentoa voitu lentää. Seuraavassa koneessa ei ollut tilaa. EH1 Oy on kehottanut matkustajia hakemaan korvauksia EH2:lta. Esitteissä, matkavahvistuksessa ja Internet-sivulla lukee selkeästi, että lennon aikana lentoon liittyvistä asioista vastaa lentoyhtiö. K1:n laukku oli jo vanha ja arvoton.

Ennakkomaksu, lentoliput ja hotellin varausmaksu maksettiin Suomessa, pääosa majoituksesta maksettiin suoraan hotelliin. EH1:n osuus matkasta eli lentomatkojen ja hotellin varaus, lentokenttäkuljetusten järjestäminen kohteessa ja matka-asiakirjojen toimittaminen matkustajille, on sujunut virheittä.

EH2

Lentokone lähti sääolojen vuoksi tehdyn välilaskun jälkeen Pietarista ensimmäiseen mahdolliseen aikaan 4.2.2001 kello 23.24 ja saapui Moskovaan 5.2.2001 kello 00.32. Colombon matkustajia ei voitu kuljettaa Bangkokin eikä Delhin kautta, sillä koneissa ei ollut vapaita paikkoja. Moskovan lentokentällä EH2:n henkilökunta yritti tehdä kaiken mahdollisen järjestääkseen matkan jatkumisen ja hotellimajoituksen mahdollisimman pian.

EH2 toteaa, että Varsovan sopimuksen 26 artiklan mukaan vahinkoilmoitus kadonneesta tai vaurioituneesta matkatavarasta on tehtävä heti matkakohteeseen saavuttua tai seitsemän päivän kuluessa siitä. Vahinkoilmoitus tehtiin yli seitsemän päivän kuluttua. EH2 ei näin ollen voi korvata laukun rikkoutumista.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain soveltamisala ja EH1 Oy:n vastuu:

Valmismatkalain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan valmismatkan markkinointiin ja valmismatkaa koskevaan sopimukseen, kun matkan tarjoaa matkailupalveluksia muutoin kuin satunnaisesti järjestävä tai välittävä elinkeinonharjoittaja vastiketta vastaan ja matka kestää yli 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana.

Valmismatkalain 2 §:n mukaan valmismatkalla tarkoitetaan etukäteen järjestettyä yhdistettyyn hintaan tarjottua palvelusten yhdistelmää, johon sisältyy vähintään kuljetus ja majoitus; tai kuljetus tai majoitus sekä lisäksi muu kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelus. Yhdistelmää pidetään etukäteen järjestettynä, jos elinkeinonharjoittaja on suunnitellut ja koonnut sen valmiiksi tai jos yhdistelmä on sopimusta tehtäessä koottavissa elinkeinonharjoittajan ennakolta suunnittelemista vaihtoehtoisista osista. Yhdistelmää pidetään valmismatkana, vaikka sen eri osat hinnoitellaan tai laskutetaan erikseen.

Matkustajat ovat ostaneet EH1 Oy:ltä matkan, jonka hintaan ovat sisältyneet muun muassa lentokuljetukset, lentokenttäkuljetukset, hotellimajoitus puolihoitoineen ja retkipaketti. He ovat tilanneet matkan EH1 Oy:n esitteen perusteella ja valinneet eri palvelukset, kuten kuljetukset ja majoituksen, EH1 Oy:n tarjoamista vaihtoehdoista. Kokonaisuus on ollut EH1 Oy:n suunnittelema. Matka on siten ollut valmismatka, johon sovelletaan valmismatkalakia.

Valmismatkalain 3 §:n 1 momentin mukaan matkanjärjestäjällä tarkoitetaan sitä, joka suunnittelee ja toteuttaa valmismatkoja ja tarjoaa niitä joko itse tai muun elinkeinonharjoittajan välityksellä. EH1 Oy on suunnitellut ja toteuttanut valmismatkan ja myynyt sen itse, joten se on valmismatkalaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä.

Yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan elinkeinonharjoittaja on vastuussa sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämistään apulaisista. Valmismatkalain 17 §:n 1 kohdan nojalla matkanjärjestäjä vastaa siitä, että valmismatka on palveluksiltaan ja järjestelyiltään sopimuksen mukainen. Valmismatkalain 4 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa valmismatkalain säännöksistä matkustajan vahingoksi, on mitätön. Siten ehto, jonka mukaan matkanjärjestäjä ei ole vastuussa jonkin valmismatkaan kuuluvan palveluksen sopimuksenmukaisuudesta, on mitätön. Lautakunta jättää huomioon ottamatta sopimusehdon, jonka mukaan EH1 Oy ei olisi vastuussa valmismatkaan kuuluneista lennoista.

Valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen virhettä ja vahingonkorvausta koskevat säännökset:

Valmismatkalain 17 §:n mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Valmismatkalain 20 §:n mukaan matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa.

Valmismatkalain 23 §:n mukaan matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvelvollisuudesta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei matkanjärjestäjän puolella ole ollut huolimattomuutta.

Menolennon viivästyminen

Menolento Helsingistä Moskovan kautta Colomboon viivästyi noin kaksi vuorokautta. Lisäksi autokuljetus Colombon lentokentältä hotelliin viivästyi. Matkustajat menettivät matkastaan hieman yli kaksi matkapäivää.

Lautakunta katsoo, että matkanjärjestäjän suorituksessa on ollut virhe. Matkustajilla on oikeus saada matkanjärjestäjältä, EH1 Oy:ltä, hinnanalennusta lyhentymisen keston verran. Lisäksi matkustajilla on oikeus hinnanalennukseen, koska heille aiheutui haittaa siitä, että he joutuivat yöpymään yhden yön Moskovan lentokentällä ja toisena odotuspäivänä vaihtamaan hotellista toiseen. Matkustajat ovat saaneet hotellilta hinnanalennusta 100 markkaa henkeä kohti. Lautakunta arvioi riittväksi hinnanalennukseksi, että EH1 Oy maksaa jo maksetun hinnanalennuksen lisäksi vielä 240 euroa henkeä kohti.

Matkustajat ovat vaatineet myös vahingonkorvausta Moskova-Colombo-lennon viivästymisen vuoksi aiheutuneista viisumi-, puhelin- ja ruokailukuluista.

Sääolojen parannuttua 5.2.2001 vastaisena yönä viivästys ei ole enää johtunut ylivoimaisena esteenä pidettävistä sääoloista. EH1 Oy ei ole myöskään osoittanut, ettei viivästys olisi tämän jälkeen johtunut sen tai sen apunaan käyttämän lentoyhtiön puolella olleesta huolimattomuudesta tai niistä riippumattomista syistä, joihin ne eivät olisi voineet mitenkään vaikuttaa. Se ei ole myöskään osoittanut, että olisi ollut mahdotonta järjestää jatkoyhteydet siten, ettei viivstys olisi ollut näin pitkä. Näin ollen EH1 Oy on velvollinen korvaamaan viivästyksestä aiheutuneen vahingon matkustajille.

Lautakunta toteaa, että matkustajille ei aiheutunut viivästyksestä ylimääräisiä ruokailukuluja, koska niitä heille olisi aiheutunut joka tapauksessa. Matkaan kuului vain puolihoito. Sen sijaan viisumikulut johtuivat viivästyksen pitkästä kestosta ja EH1 Oy:n on korvattava ne, 45 Yhdysvaltain dollaria henkeä kohti. Lisäksi sen on korvattava puhelinkuluista lautakunnan kohtuullisiksi arvioimat 5 euroa henkeä kohti.

Matkatavaran vaurioituminen

K1:n matkalaukku on rikkoutunut korjauskelvottomaksi Helsinki-Moskova-Colombo-lennolla. K1 vaatii siitä korvausta 700 markkaa.

EH1 Oy ei ole osoittanut, ettei matkalaukun vaurioituminen olisi johtunut sen tai sen sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän lentoyhtiön puolella olleesta huolimattomuudesta. EH1 Oy:n on näin ollen korvattava K1:lle matkalaukun vaurioituminen. K1:n mukaan matkalaukku maksoi noin kymmenen vuotta sitten noin 1 000 markkaa. K1:n saaman käyttöhyödyn määrä on kuitenkin vähennettävä maksettavasta vahingonkorvauksesta. Lautakunta arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi laukun rikkoutumisesta 30 euroa.

EH2:n vastuu:

Kuten edellä todettiin, EH1 Oy vastaa matkustajille matkasta, sen virheistä ja mahdollisista virheiden aiheuttamista vahingoista valmismatkalain perusteella.

Ilmakuljetussopimuslain 3 §:n mukaan matkalippu on todisteena kuljetussopimuksen tekemisestä ja sen ehdoista. Matkustajilla oli EH2:n matkalippu, jossa on mainittu sopimusehdot. Lautakunta katsoo tämän osoittavan, että EH2 on EH1 Oy:n ohella ottanut vastatakseen kuluttajalle sopimuksesta lentokuljetuksen osalta. EH2:lla on sopimusehtoihinsa ja ilmakuljetussopimuslakiin perustuva vastuu kuljetuksesta matkustajille.

Sopimusehtojen ja ilmakuljetussopimuslain 28 §:n mukaan vahinkoa tai tavaran vähenemistä koskeva muistutus on tehtävä rahdinkuljettajalle heti, kun vahinko on huomattu tai, kun on kysymys kirjatusta matkatavarasta, seitsemän päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

K1 ei ole osoittanut tehneensä muistutusta matkalaukkunsa rikkoutumisesta EH2:lle edellä sanotun ajan kuluessa, joten hän on menettänyt oikeutensa vaatia EH2:lta korvausta siitä.

Ilmakuljetussopimuslain 20 §:n mukaan rahdinkuljettaja vastaa viivästymisen aiheuttamasta vahingosta. Saman lain 21 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuusta vapaa, jos hän näyttää, että sekä hän että hänen palveluksessaan olevat ja hänen apulaisensa ovat ryhtyneet kaikkiin tarpeellisiin toimiin vahingon välttämiseksi tai että heidän on ollut mahdotonta ryhtyä niihin.

Selvityksen mukaan yhden vuorokauden viivästys johtui huonoista sääoloista, joita EH2 ei olisi voinut voittaa eikä välttää. EH2 ei ole näyttänyt, että se olisi ryhtynyt kaikkiin tarpeellisiin toimiin kuljetuksen jatkamiseksi sääolojen parannuttua. Näin ollen se vastaa matkustajille yhden vuorokauden viivästyksen aiheuttamasta vahingosta eli hukkaan menneestä hotelliyöstä sekä ylimääräisistä viisumi- ja puhelinkuluista. Lautakunta arvioi korvauksen määräksi 170 euroa hengeltä. EH1 Oy on kuitenkin ensisijaisesti vastuussa koko korvauksen maksamisesta matkustajille. Kaiken kaikkiaan matkustajilla on siis oikeus saada hinnanalennusta 240 euroa hengeltä, vahingonkorvausta 45 Yhdysvaltain dollaria ja 5 euroa hengeltä sekä K1:lla tämän Lisäksi 30 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 Oy maksaa K:ille hinnanalennusta 240 euroa henkeä kohti sekä vahingonkorvausta 5 euroa henkeä kohti ja 45 Yhdysvaltain dollaria henkeä kohti tai vastaava määrä maksupäivän kurssin mukaan euroiksi muutettuna. Lisäksi lautakunta suosittaa, että EH1 Oy maksaa K1:lle vahingonkorvausta 30 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.11.2002