Auton käyntihäiriöt. Vianetsintä. Tuloksettomat korjaukset. Palveluksen asianmukaisuus. Hinnanalennus.

ammattitaito

Diaarinumero: 01/34/491
Antopäivä: 12.11.2002

Kuluttajan (K) vuonna 1989 käyttöönotetussa Opel Omega 2.0i -henkilöautossa ilmeni loppuvuodesta 1999 jatkuvia käyntihäiriöitä ja auto pysähteli kesken ajon.

K vei auton 4.11.1999 elinkeinonharjoittaja 1:n (EH1) Oy:öön, jossa vikaa yritettiin korjata tuloksetta. Autolla oli tuolloin ajettu 321 407 kilometriä. Tämän jälkeen K korjautti autoa vielä kaksi kertaa (10.11.1999 ja 18.2.2000) EH1 Oy:ssä, mutta käyntihäiriöt jatkuivat. K vei 18.2.2000 auton elinkeinonharjoittaja 2:n (EH2) Oy:öön korjaukseen, koska auto nyki ja pätki edelleen. Käyntihäiriöiden aiheuttajaa ei tutkimuksissa löydetty.

K myi auton keväällä 2000. Autossa oli edelleen sama vika. Auton uusi omistaja kutsui luokseen autosähköasentajan, joka K:n mukaan löysi vian puolessa tunnissa. Moottorin pyörintänopeusanturin liitoksessa oli huono kontakti, joten liittimet uusittiin. Tämän korjauksen jälkeen auto on toiminut K:n mukaan moitteettomasti. Tapauksessa on kysymys siitä, onko vikaa etsitty riittävän ammattitaitoisesti ja onko osien vaihto ollut välttämätöntä tilatun työn korjaamiseksi.

Vaatimukset

K vaatii EH1 Oy:tä hyvittämään puolet kaikista maksamistaan korjausmaksuista eli 2 220,60 markkaa.

K vaatii myös, että EH2 Oy hyvittää hänelle puolet korjauslaskusta eli 225,25 markkaa.

K ei päässyt asiakaskäynneilleen, kun autosta etsittiin vikaa tuloksettomasti korjaamoilla. Tämä aiheutti ylimääräisiä kustannuksia ja tulonmenetystä, koska auto oli välttämätön K:n työssä.

EH1 Oy:ssä vaihdetut osat:

- oktaanivalitsin (81,60 mk netto)

- ilmamäärämittari (2 454,40 mk netto)

- polttoainepumpun rele (212,80 mk netto)

- sytytysjohtosarja/virranjakajan kansi (418,00 mk netto)

- sytytystulpat (81,20 mk netto)

EH2 Oy:ssä vaihdettiin polttoaineensuodatin ja puhdistettiin joutokäynninsäädin.

Vastaukset

EH1 Oy kiistää K:n hinnanalennusvaatimukset, koska se katsoo, että kaikki korjaukset ja varaosien vaihdot ovat olleet tarpeellisia. EH1 Oy ilmoittaa palauttavansa kaikki vaihdetut osat takaisin, jos asiakas niin haluaa.

EH1 Oy:ssä 4.11.1999 tehdyissä testeissä todettiin, että jakopään hihna oli hypännyt yhden hampaan yli (pois säädöstään). Autoa kokeiltiin uudella puolalla ja polttoainepumpun releellä. Lisäksi puolanjohto, virranjakajanjohto ja ilmamäärämittari testattiin. Ilmamäärämittari ja sytytyksen säätöpistoke olivat viallisia. Kun osat uusittiin, auto toimi koeajossa normaalisti.

Seuraavassa korjauksessa 10.11.1999 vaihdettiin polttoainepumpun rele ja tarkastettiin polttoainepumpun johdotus. Auto toimi koeajossa jälleen moitteettomasti. EH1 Oy:n työtilauksen mukaisesti XX -pikapalvelussa 18.2.2000 uusittiin sytytysjohdot ja sytytystulpat. Samalla K:lle ilmoitettiin, että auto ei ole täysin kunnossa. K:a oli kehotettu varaamaan uusi aika korjaamon puolelta. EH1 Oy katsoo, että sille ei annettu mahdollisuutta korjata moottorin käyntiongelmaa.

EH2 Oy katsoo, ettei se ole velvollinen hyvittämään K:lle korjauksen hintaa. Kaikki korjaukset ovat olleet aiheellisia. Moottorielektroniikan itsediagnoosijärjestelmä ei ilmoittanut vikakoodia, vaikka kyseisen asian merkkivalo paloi. Mekaanikko teki tarkastukset, joita tehdään tämänlaisten ongelmien ilmetessä. Joutokäyntisäätimen puhdistustarve havaittiin silmämääräisesti. Lisäksi polttoaineensuodatin uusittiin.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

Työmääräysten mukaan oli sovittu, että auton käyntihäiriöt korjataan, koska auto sammui ajossa ja moottori pätki ja nyki. Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n ammattitaitovaatimus käsittää tyypillisesti sen, että korjaamo pystyy asianmukaisesti selvittämään, mitä toimenpiteitä tarkoitetun tuloksen aikaansaaminen edellyttää. Korjauspalvelukseen sisältyy usein ensivaiheena autossa olevan vian paikallistaminen.

Tässä tapauksessa EH1 Oy ei kyennyt korjaamaan vikaa. Se väittää, ettei se saanut korjata autoa. Lautakunta katsoo kuitenkin saadun selvityksen perusteella, että EH1 Oy:llä on ollut riittävä mahdollisuus korjata ja löytää vika. Se ei kuitenkaan onnistunut siinä. Edelleen lautakunta katsoo, että EH2 Oy on tiennyt siitä, että K:n autoa oli tuloksetta yritetty korjata EH1 Oy:ssä. Myöskään EH2 ei kyennyt löytämään ja korjaamaan vikaa.

Lautakunta katsoo, että EH1 Oy:n ja EH2 Oy:n suorituksissa on ollut kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:ssä tarkoitettu virhe, koska käyntihäiriöiden aiheuttajaa ei löydetty ammattitaitovaatimuksen edellyttämällä tavalla. K:lla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen kuluttajansuojalain 8 luvun 19 §:n mukaisesti. Hinnanalennuksen määrää harkitessaan lautakunta on ottanut huomioon, että korjaustoimet ja osien vaihdot eivät ole olleet täysin aiheettomia. Ne ovat tyypillisiä silloin, kun käyntihäiriötä etsitään. Tehdyt korjaukset ovat parantaneet auton kuntoa.

Edellä olevan perusteella lautakunta harkitsee kohtuullisen hinnanalennuksen määräksi EH1 Oy:ssä tehdyistä korjauksista 373 euroa (noin 2 220 markkaa) ja EH2 Oy:ssä tehdyistä korjauksista 37 euroa (noin 225 markkaa).

K ei ole osoittanut, että hän olisi menettänyt tulojaan korjausten aikana sen vuoksi, ettei auto ollut hänen käytettävissään.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 Oy maksaa K:lle hinnanalennuksena 373 euroa ja EH2 Oy 37 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.11.2002