Gsm-liittymäsopimus. Saldorajoituspalvelu. Palvelun toimimattomuus. Vahingonkorvaus. Korvauksen määrä.

markkinointitiedot
sopimuksen sisältö

Diaarinumero: 00/39/2125
Antopäivä: 15.08.2002

Kuluttaja (K) solmi 8.6.2000 liittymäsopimuksen puhelinyhtiön (PY)kanssa. K antoi liittymän käyttöön lapselleen.

Liittymää avattaessa sovittiin 150 markan kuukausittaisesta saldorajoituksesta. Saldorajoituspalvelulla tarkoitetaan sitä, että kun puhelu- ja tekstiviestiveloitusten määrä on 150 markkaa, soitot liittymästä estetään operaattorin toimesta kunnes uusi laskutuskausi on alkanut. PY laskuttaa saldorajoituspalvelusta 23 markan suuruisen avausmaksun sekä sen jälkeen 10 markkaa kuukaudessa.

K:n ja PY:n välinen erimielisyys koskee saldorajoituspalvelun toimivuutta. K:n mukaan puhelinlaskut ovat palvelusta huolimatta olleet säännöllisesti sovittua suuremmat.

Vaatimukset

K vaatii PY:a hyvittämään hänelle laskusta numero XXX saldorajan yli menevän osan yhteensä 244,56 markkaa. Lisäksi K vaatii laskuun liittyviä palvelumaksuja palautettavaksi.

K:n mukaan hänelle kerrottiin liittymää avattaessa, että puhelut ja tekstiviestit liittymästä estetään heti saldorajan ylityttyä. Edelleen hänelle kerrottiin, että mahdollisesti muualta tilattavat palvelut, kuten logot tai soittoäänet päivittyvät saldoon viiveellä.

Laskulla, jota K:n valitus koskee, saldoraja on täyttynyt 21.7.2000 ja soitot liittymästä on estetty vasta 23.7.2000. K pitää päivien mittaista viivytystä kohtuuttomana.

Vastaus

PY:n mukaan palvelu toimii siten, että saldon täytyttyä liittymän käyttö estetään PY:n toimesta. Rajoituksesta huolimatta liittymään voi edelleen vastaanottaa puheluita normaalisti.

Laskukertymä päivittyy saldoon teknisistä syistä viiveellä. Tämän vuoksi ei myöskään Saldorajoituspalvelu voi toimia reaaliajassa. Reaaliaikaisen palvelun toteuttaminen on mahdotonta. Tiedot matkapuhelinliittymällä soitetuista puheluista siirtyvät tukiasemien kautta matkapuhelinkeskuksiin, joista ne kerätään edelleen välittäjätoimiston kautta laskutusjärjestelmään. Puhelun varsinainen hinnoittelu tapahtuu laskutusjärjestelmässä. Vasta tämän jälkeen saldorajoitusohjelmistolla on tieto liittymän saldokertymästä ja mahdollisuus reagoida asetetun rajan ylittymiseen. Erityisehdoissa on mainittu viive saldorajoituksen kytkeytymisessä. Viive johtuu siis tiedon siirtymiseen ja puheluiden hinnoitteluun kuluvasta ajasta

Saldorajoituspalvelu otettiin käyttöön yhtiön tuotevalikoimassa 20.5.2000. PY:n asiakaspalvelu on koko tuotteen historian ajan korostanut kaikissa asiakaskontakteissa palvelun viiveen mahdollisuutta. Palvelun sisällöstä on kerrottu Saldomuistutus-Palvelun ja Saldorajoituspalvelun erityisehdoissa seuraavasti: "Puhelut ja tekstiviestit päivittyvät saldopalveluiden saldoon viiveellä. Saldorajoituksen saldorajan ylittävät puhelu- ja tekstiviestikustannukset sisällytetään kyseisen laskutuskauden laskulle".

K on saanut tiedon Saldorajoituspalvelusta ja sen ehdoista allekirjoittaessaan liittymää ja valittuja lisäpalveluita koskevan sopimuksen PY:n edustajan luona 8.6.2000. Tämän lisäksi hänelle on lähetetty Saldorajoituspalvelun erityisehdot 11.8.2000 ja 4.9.2000. Valittaja on saanut asianmukaisen tiedon palvelun ominaisuuksista. PY:n vastauksessa todetaan vielä, että laskun numero XXX kohdalla saldoraja on tullut täyteen 21.7.2000 juuri ennen puoltayötä ja liittymän käyttö on estetty 23.7.2000 aamupäivällä. Palvelu on kytkeytynyt alle puolessatoista vuorokaudessa eli K:n tapauksessa on ollut kyse normaalista viiveestä.

Ratkaisun perustelut

K on avannut 8.6.2000 PY:n liittymän lapsensa käyttöön. K on liittymää avatessaan sopinut liittymään 150 markan suuruisen saldorajan. K:n valitus lautakunnalle koskee sitä että hänelle liittymästä aiheutuvat laskut ovat säännöllisesti olleet sovittua 150 markan saldorajaa suuremmat. K:n mukaan noin puolentoista vuorokauden viive saldon päivittymisessä on palvelun tilaajan kannalta kohtuuttoman pitkä.

PY vetoaa vastauksessaan Saldorajoituspalvelun erityisehtoihin, joissa kerrotaan puheluiden ja tekstiviestien päivittymisestä saldoon viiveellä. Radiolinjan vastauksen mukaan puolentoista vuorokauden pituista viivettä voidaan pitää normaalina.

Lautakunta toteaa, että PY vastaa järjestelmän ylläpitäjänä siitä, että järjestelmä ja sen yhteydessä tarjottavat lisäpalvelut ovat riittävän turvallisia.

Saldorajoituspalvelua markkinoidaan palveluna, joka parantaa asiakkaiden taloudellista turvallisuutta. Saldorajoituspalvelua koskevan sopimuksen sisältö on nimenomaan se, että palvelun avulla automaattisesti kontrolloidaan ja rajoitetaan puhelinlaskun kertymistä. Tarkoituksena on, että liittymän haltija voi ennakoida liittymän enimmäislaskun suuruuden sen mukaan, mikä on sovittu saldorajaksi.

K on solmiessaan liittymä- ja saldorajoitussopimuksen saanut sopimusehdot. Saldomuistutus- ja saldorajoituspalvelun ehtojen kohdassa 3 todetaan, että puhelut ja tekstiviestit päivittyvät saldopalveluiden saldoon viiveellä. Saldorajoituksen saldorajan ylittävät puhelu- ja tekstiviestikustannukset sisällytetään kyseisen laskutuskauden laskulle. Myös saldomuistutus- ja saldorajoituspalvelua koskevassa markkinointilehtisessä on mainittu tästä.

Jollei muuta ole ilmoitettu, viiveajan on oltava kohtuullinen. Kohtuullista aikaa arvioitaessa on otettava huomioon palvelun tarkoitus ja siitä annetut muut tiedot.

Tässä tapauksessa viive on ollut jopa puolitoista vuorokautta. Kun otetaan huomioon kuluttajan aiheelliset odotukset, Lautakunta katsoo, että viive on ollut kohtuuttoman pitkä. Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, ettei PY:n saldorajoituspalvelu ole toiminut sovitulla tavalla. Koska K ei ole saanut sopimuksen mukaista palvelua, PY:n on palautettava hänelle liittymän haltijana siitä peritty maksu. K ei myöskään liittymän haltijana ole velvollinen maksamaan sovitun saldorajan ja puhelinlaskun erotusta.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että PY hyvittää K:lle puhelinlaskusta numero XXX 56 markkaa (41,12 euroa) Lisäksi lautakunta suosittaa, että PY palauttaa K:lle saldorajoituspalvelusta perityn kuukausimaksun 10 markkaa (1,68 euroa).

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 15.8.2002