Internet-yhteys. Laskutus. Tietokoneen kauppa ja ohjelmistojen asennus. Neuvontavelvollisuus.

internet-liittymä
riski
neuvontavelvollisuus
puhelinlasku

Diaarinumero: 00/32/57
Antopäivä: 14.08.2002

Kuluttaja (K) osti mikrotietokoneen, jonka myyjäliike toimitti K:lle 6.10.1999. Laitteen toimituksen yhteydessä myyjäliikkeen edustaja asensi koneeseen myös Internet Explorer-selaimen sekä samalla Internet-yhteyden mahdollistavan liittymän numeron.

Kun K sai ensimmäisen puhelinlaskun, hän valitti myyjälle Internetin käyttökustannusten suuruudesta ja vaati yhtiötä korvaamaan tarjoaman kahden Internet-operaattorien yhteyden hinnan erotuksen, joka K: n mukaan oli noin 2300 markkaa. Myyjä kiisti vaatimuksen, koska sen mukaan sopimukseen ei ollut kuulunut Internet-liittymän avaaminen eikä yhtiö mielestään ollut vastuussa siitä, ettei K ollut selvittänyt, minkä liittymän haluaisi.

Vaatimukset

K vaatii myyjää korvaamaan hänelle virheellisestä tiedosta aiheutuneena vahinkona Internet-liittymän käyttömaksun ylittävän osan eli 2 300 markkaa ajalta 6.10- 17.12.1999.

K:n mukaan myyjän edustaja oli ilmoittanut, että sopimusta Internet-palvelusta ei tarvita, koska koneen mukana tulisi täydelliset Internet-yhteydet sähköposteineen, jonka käyttökustannukset olisivat samat kuin K:n mainitsemassa liittymässä. K huomasi yhteyden kalleuden saatuaan ensimmäisen puhelinlaskun ajalta 11.10.1999-30.11.1999.

Vastaus

Asennusvirheestä ei ole kysymys, koska asennettu yhteys on toiminut moitteettomasti. Myyjä ei toimi Internet-yhteyksien välittäjänä eikä toimittajana ja tämän vuoksi palveluntarjoajan valinta on ollut K:n tehtävänä.

Elinkeinonharjoittajasta ei ole ilmoitettu K:lle, että tämän ei kannata ottaa maksullista Internet-yhteyttä eikä K pyytänyt edustajaa asentamaan sitä. Yhtiön edustaja ei myöskään esittänyt hintavertailuja eri liittymien välillä. Edustaja ilmoitti vain, että hänen asentamastaan yhteydestä ei tarvitse tehdä erillistä sopimusta eikä maksaa erillistä kuukausiveloitusta. Asiakas voi näin ollen kokeilla yhteyttä heti. Edustaja ilmoitti sekä K:lle että tämän äidille, että K:n kannattaa selvittää oppilaitoksensa ATK-tukihenkilön kanssa, mikä olisi edullisin ja vaivattomin tapa yhdistää kotimikro koulun palvelimeen.

Ratkaisun perustelut

K ja myyjä olivat sopineet tietokonelaitteiston kaupasta, johon liittyi laitteiden kotiinkuljetus ja asennus. Lisäksi myyjä asensi Internet-yhteyden K:n koneelle. Osapuolten välinen riita koskee sitä, olisiko myyjän pitänyt tarkemmin selvittää K:lle Internet-yhteyksien hintoja ja käyttökustannuksia.

Elinkeinonharjoittajalla on yleinen neuvontavelvollisuus sopimuskumppanina olevaa kuluttajaa kohtaan. Neuvontavelvollisuus kuluttajalle on erityisen merkittävä silloin, kun kuluttaja hankkii hyödykkeitä, joissa hänen tietojensa taso on huomattavasti alhaisempi kuin elinkeinonharjoittajalla, kuten esimerkiksi tietokoneen hankinnassa usein on asian laita.

Kun hankitaan Internet-liittymää, on syytä verrata eri palveluntarjoajien palveluita, kuten esimerkiksi palvelun sisältöä, hintaa, liittymän luotettavuutta ja käyttäjätuen saatavuutta. Jos elinkeinonharjoittaja asentaa sopimuksen perusteella Internet-selaimen ja -yhteyden kuluttajan koneelle, vastaa hän paitsi siitä, että asennus on oikein tehty myös siitä, että hän on täyttänyt neuvontavelvollisuutensa.

Myyjäliike vastaa siitä, että asennus on oikein tehty ja siitä, että se on kertonut K:lle vähintään, että eri yhteysvaihtoehtojen hinnat ja muut ominaisuudet on syytä selvittää huolella. Jos esimerkiksi asennetun yhteyden hintaero sen tarjoamat palvelut huomioon ottaen olisi selkeä muihin tarjolla oleviin nähden, tästä olisi erikseen mainittava.

Myyjäliikkeen edustaja on paitsi asentanut Internet-yhteyden mahdollistavat ohjelmat K:lle myös syöttänyt Internet-operaattoriliittymän numeron yhteyden avaamiseksi. K:n mukaan edustaja oli kertonut liittymän käyttökustannusten olevan samaa luokkaa kuin esimerkiksi muiden liittymien kustannukset. Edustaja puolestaan kiistää tämän ja kertoo korostaneensa, että Internet-yhteydestä pitää sopia erikseen ja että K:n olisi selvitettävä itselleen parhaat vaihtoehdot esimerkiksi kysymäll neuvoa opettajaltaan.

Lautakunta katsoo, että sillä, mitä osapuolet ovat keskustelleet Internet-yhteydestä, on olennainen merkitys harkittaessa, onko myyjäliike täyttänyt neuvontavelvollisuutensa. Osapuolten kertomukset ovat ristiriitaiset tältä osin. Asia olisi selvitettävissä todistajia kuulemalla.

Koska lautakunta ei voi tuomioistuimen lailla kuulla todistajia, lautakunta ei anna ratkaisusuositustaan asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.8.2002