Autovakuutus. Ajoneuvon luvaton käyttö. Vakuutuksenottajan lapsi anastanut avaimet kotoaan. Murtojälkivaatimus. Vahinkonumero 750-316879.

kohtuuttomuus

Diaarinumero: 01/38/161
Antopäivä: 27.02.2002

Kuluttajan (K)16-vuotias poika otti 23.12.2000 yöllä kello 3.00 auton avaimet äitinsä takin taskusta ja lähti luvatta ajamaan autolla. Auto suistui tieltä ja osui sähköpylvääseen. K haki korvausta ajoneuvovakuutuksesta vakuutusyhtiöltä. Yhtiö kieltäytyi korvauksesta, koska auto oli otettu käyttöön sen omilla avaimilla eikä autoon ollut jäänyt murtojälkiä.

Vaatimukset

K vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon.

K kertoo olleensa nukkumassa, kun poika otti avaimet. K katsoo, ettei omassa kodissaan tarvitse piilotella auton avaimia. Yhtiössä luvattiin ensin korvata vahinko. K teki pojasta rikosilmoituksen, koska vakuutusehdot edellyttävät tätä. Poika on saanut turhaan nimensä tahratuksi.

Vastaus

Vakuutusyhtiö vetoaa vakuutusehtoihin, joiden mukaan varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos

- syynä on ollut ajoneuvoon tai sen vakiovarusteeseen kohdistunut varkaus, rikoslain 28 luvun 7 §:ssä tarkoitettu luvaton käyttöönottaminen taikka näiden yritys ja vahingosta on jäänyt vakuutuskohteeseen murtojäljet

- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.

K:n auto vietiin sen omilla avaimilla, joita säilytettiin takin taskussa. Autoon ei jäänyt murtojälkiä, joten korvausta ei ehtojen mukaan suoriteta.

Vakuutusehdot

Varkausvakuutuksen ehtojen mukaan varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos

- syynä on ollut ajoneuvoon tai sen vakiovarusteeseen kohdistunut varkaus, rikoslain 28 luvun 7 §:ssä tarkoitettu luvaton käyttöönottaminen taikka näiden yritys ja vahingosta on jäänyt vakuutuskohteeseen murtojäljet

- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.

Suojeluohjeiden mukaan

- Ajoneuvon tulee olla lukittu tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.

- Varkausvahingon estämiseksi ei ajoneuvon eikä sen säilytyssuojan avaimia saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää avainten olevan.

Ratkaisun perustelut

Asiassa saadun selvityksen mukaan K:n 16-vuotias ajokortiton poika otti 23.12.2000 luvatta K:n auton avaimet tämän takin taskusta ja auton luvattomasti käyttöön. Auto vaurioitui, kun poika ajoi sen tieltä. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska vakuutusehdoissa edellytetään, että vahingosta on jäänyt vakuutuskohteeseen murtojäljet.

K:n auto on otettu luvattomasti käyttöön ja se on ollut lukittu. Nämä kaksi vakuutusehtojen asettamaa edellytystä varkausvahingon korvaamiselle ovat siis täyttyneet. Selvityksen mukaan K on myös noudattanut suojeluohjeita avainten säilyttämisessä eli hän ei ole säilyttänyt niitä näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää avainten olevan. Hän on säilyttänyt avaimia lukitussa kodissaan.

Asiassa on siten kysymys siitä, voiko vakuutusyhtiö kieltäytyä korvaamasta vahinkoa sillä perusteella, että ehtojen mukaan korvattavuuden edellytyksenä on edellä mainitun lisäksi, että vahingosta on jäänyt vakuutuskohteeseen murtojäljet.

K pitää kohtuuttomana sitä, että vakuutus ei koskisi tilannetta, jossa perheenjäsen ottaa auton käyttöönsä luvatta ottamillaan avaimilla, koska tuolloin autoon ei jää murtojälkiä.

Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa, kun K:n kotona asuva perheenjäsen on anastanut äitinsä auton avaimet ja saanut auton luvattomasti käyttöönsä, vaatimus murtojälkien löytymisestä autosta on kohtuuton. Ehdon kohtuuttomuutta arvioidessaan Lautakunta on ottanut huomioon, että korvattavaa vakuutustapahtumaa kuvaavan ehdon ja suojeluohjeiden välillä on ristiriita. Se johtaa siihen, ettei auton anastaminen sen omia avaimia käyttäen voisi tulla vakuutuksesta korvattavaksi, ellei autossa olisi murtojälkiä. Myöskään ei ole ollut K:n ennakoitavissa, että hänen alaikäinen poikansa ottaisi auton luvattomasti käyttöön.

Lautakunta jättää tässä tapauksessa kyseisen ehdon kohtuuttomana huomioon ottamatta kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n nojalla.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa K:n autolle aiheutuneen vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 27.2.2002