Jiirisahan kauppa. Sahan turvallisuus. Käyttöhyöty.

tuottokorko
käyttöhyöty

Diaarinumero: 01/36/1339
Antopäivä: 11.06.2002

Kuluttaja (K) osti 2.9.1994 Elektra Beckum EB KGS 300-jiirisahan. Sahan hinta oli 3 460 mk. Kuluttajavirasto kielsi 27.11.2000 antamassa tiedotteessaan sahan myynnin, koska se oli turvallisuudeltaan puutteellinen. Kuluttajaviraston tiedotteen mukaan sahan terä pyörii pysäyttämisen jälkeen äänettömästi minuutteja ja siitä puuttuu teräsuojan lukitus, joka estäisi kosketuksen terään sen pyörimisen aikana. Puuntyöstökoneiden riittävän nopeana pysähtymisaikana pidetään enintään kymmentä sekuntia. Puutteet aiheuttavat vakavien käsi- ja sormivammojen vaaran. Teräsuojan lukkiutumattomuudesta johtuen myös horjahtaminen suojaa vastaan voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Kyseinen jiirisaha ei täytä koneille asetettuja terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

Kuluttajavirasto velvoitti maahantuojan tuoteturvallisuuslain nojalla antamaan kuluttajalle sijaan samanlaisen tai samankaltaisen, turvallisen sahan tai purkamaan kaupan.

K toimitti sahan maahantuojalle myyjäliikkeen kautta. Maahantuoja palautti sahan ja ilmoitti korjanneensa sen. K ei ole tyytyväinen korjaukseen.

Vaatimukset

K vaatii kauppahinnan palautusta tai uuden sahan.

K ilmoittaa havainneensa sahassa virheen heti kaupanteon jälkeen sekä luettuaan marraskuussa 2 000 lehdestä edellä mainitusta tiedotteesta. Hän valitti myyjäliikkeelle tammikuussa 2001.

K mukaan sahan teräsuoja on edelleen epäkunnossa. Saha oli maahantuojalla käynnin jälkeen lisäksi huonompi kuin aikaisemmin, se on käyttökelvoton.

Vastaus

Asiakkaan jiirisaha on lähetetty maahantuojalle ja siihen on asetettu sähköjarru. Maahantuojan mukaan saha on nyt teknisesti lain mukaisessa kunnossa.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 3 momentin mukaan tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia, paitsi jos ostajan tarkoituksena on käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Kuluttajaviraston 27.11.2000 antaman tiedotteen mukaan kuluttajavirasto on kieltänyt Elektra Beckum KGS 300-jiirisahan myynnin, koska saha ei täytä koneille asetettuja terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Kuluttajavirasto on velvoittanut maahantuojan antamaan kuluttajalle sijaan samanlaisen tai samankaltaisen, turvallisen sahan tai purkamaan kaupan. Maahantuoja ei ole tätä tehnyt.

Myyjän mukaan maahantuoja on ilmoittanut, että saha on teknisesti lain mukaisessa kunnossa, koska siihen on asennettu sähköjarru. Selvityksen mukaan sahan teräsuoja on kuitenkin edel-leen turvallisuudeltaan puutteellinen, eikä myyjä ole myöskään kiistänyt sitä K:n väitettä, että saha on muutoinkin käyttökelvoton. Lisäksi saha ei myöskään ole vastannut tuoteturvallisuuslaissa asetettuja vaatimuksia. Näin ollen sahassa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu virhe.

Myyjäliike ei ole näyttänyt, että saha korjausten jälkeenkään täyttäisi edellä mainitut laissa ja viranomaisten päätöksissä asetut vaatimukset. Näin ollen K:lla on oikeus saada vaihdossa vastaava samanlainen tai samankaltainen saha tai purkaa kauppa.

Koska K on kuitenkin saanut sahan käytöstä huomattavaa hyötyä kuuden vuoden aikana, myyjällä on oikeus vähentää palautettavasta kauppahinnasta 30 prosenttia. Tähän taloudelliseen etuun ei ole vaikuttanut se, että sahassa on ollut turvallisuuspuute. K:lla on puolestaan oikeus tuottokorkoon kauppahinnalle samalta ajalta. Käyttöhyödyn määräksi lautakunta arvioi 30 prosenttia sahan hinnasta eli 174,58 euroa (1 038 markkaa). Tuottokorko puolestaan palautettavalle kauppahinnalle, 407,35 eurolle (2 422 markalle), on 2.9.1994-31.12.2001 131,15 euroa (779,08 markkaa). Vuotuista tuottokorkoa vuodelta 2002 on maksettava 4 prosenttia 1.1.2002 alkaen maksupäivään asti.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että myyjäliike vaihtaa K:n jiirisahan vastaavaan samanlaiseen tai samankaltaiseen sahaan tai vaihtoehtoisesti purkaa kaupan ja palauttaa kauppahinnasta 2 422 markkaa sekä maksaa summalle tuottokorkoa edellä olevan mukaisesti.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.6.2002