Valmismatka Playa del Inglesiin. Hotellihuoneessa olleen tallelokeron varkaus. Varastettujen rahojen korvaaminen. Hinnanalennus menetetystä loma-ajasta.

huolellisuusvelvollisuus

Diaarinumero: 01/35/768
Antopäivä: 15.02.2002

Matkustajat olivat poissa hotellilta 26.12.2000 kello 14-16.30. Tuona aikana oli heidän huoneessaan ollut tallelokero irrotettu seinästä ja varastettu. Myös heidän matkalaukku oli varastettu. Tallelokerossa olivat matkustajin matkustusasiakirjat, matkakassa (18 000 markkaa) ja Visa-kortti.

Vaatimukset

Matkustajat vaativat 5 000 markkaa hinnanalennusta 26.12.2000-10.1.2001 varkauden selvittelyn vuoksi menetetystä loma-ajasta ja 8 000 markkaa vahingonkorvausta kassakaapin mukana kadonneista varoista. Matkustajille on niin ikään aiheutunut 300 markan kulut rahan tilaamisesta Suomesta sekä puhelin- ja taksikuluja, joista ei ole kuitteja.

Matkustajat toteavat, ettei huoneen ovessa varkauden jälkeen ollut murtojälkiä. Huoneeseen on ehkä menty avaimilla. Matkustajat vaihtoivat huonetta matkan aikana ja siivooja oli paikalla, kun he huoneen vaihdon vuoksi tyhjensivät kassakaapista kolme lompakkoa, passit ja vyölaukun.

Poistuessaan huoneestaan 26.12.2000 matkustajat jättivät lähes koko matkakassansa kassakaappiin, koska heidän oli tarkoitus olla poissa vain viitisentoista minuuttia. Huoneen ovessa oli kaksi lukkoa, joista vain toinen toimi. Heillä oli huoneeseensa vain yksi avain ja he lukitsivat huoneen oven poistuessaan.

Matkustajat huomauttavat halunneensa turvata itsensä varkauden varalta vuokraamalla kassakaapin 8 000 pesetalla.

Varkauden sattuessa maksettavan korvauksen enimmäismäärän rajoittamisesta ei mainita vuokrakuitissa. Varkauden jälkeen saatiin kuulla, että hotellin vastuu rahoista rajoittuu 25 000 pesetaan. Matkustajat myös pitävät puutteellisina matkanjärjestäjän ja hotellin toimia varkauden tapahduttua. Poliisi olisi pitänyt kutsua paikalle välittömästi. Näin ei kuitenkaan menetelty, eivätkä matkustajat kielitaidottomina voineet itse hoitaa asiaansa. Opaskin tuli katsomaan huonetta ja ovea vasta neljäntenä päivänä varkaudesta.

Opas lupasi tehdä rikosilmoituksen ja lähettää sen telefaksina poliisilaitokselle ja noutaa matkustajat seuraavana päivänä kuulusteluun. Poliisiasemalle pääsemiseen meni aikaa, koska opas ei osannut ajaa sinne ongelmitta. Rikosilmoitukset eivät olleet tulleet perille ja paperit piti täyttää uudelleen. Opas joutui poistumaan kesken paikalta ja paperit jäivät lopulta matkustajien itsensä täytettäviksi. Matkustajat katsovat, etteivät he saaneet paperien täyttämisessä tarvitsemaansa apua. He joutuivat myös itse etsimään vakuutusyhtiönsä paikallistoimiston käteisen rahan saamista varten. He saivatkin 3 000 markan arvosta pesetoja, mikä määrä ei ollut riittävä. Rahan tilaamisessa Suomesta oli ongelmia, mutta vakuutusyhtiön virkailijan avustuksella matkustajin onnistui viimein tilata 7 000 markan arvosta pesetoja vakuutusyhtiön tilille paikalliseen pankkiin.

Varkauden jälkeen matkustajin huoneeseen asennettiin uusi tallelokero, joka sekin oli kuitenkin huonosti seinässä kiinni. Matkustajat veivätkin rahansa vastaanotossa olleeseen kassakaappiin ja lopulta oppaalle säilytettäviksi.

Vastaus

Varkauden tapahtuessa huoneen ovessa olevista lukoista oli lukittuna vain murtosuojaamaton lukko, joka on helppo saada auki vaikkapa ruuvimeisselillä. Sen sijaan murtosuojattu lukko oli lukitsematta. Hotellista kerrottiin, että matkustajat olivat saaneet avaimet molempiin lukkoihin. Koska murtosuojattu lukko ei ollut käytössä, korvasi hotellin vakuutus vahingosta vain 25 000 pesetaa. Toiset 25 000 pesetaa korvasi tallelokeroyrityksen vakuutus. Matkustajat saivat lisäksi kotivakuutuksestaan 3 000 markan korvauksen sekä 1 000 markkaa matkanjärjestäjältä, koska olivat tyytymättömiä oppaiden palveluun.

Matkanjärjestäjä toteaa, ettei hotelli ole toiminut asiassa huolimattomasti, eikä matkanjärjestäjä siksi katso olevansa asiassa korvausvelvollinen.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Lautakunta toteaa hotellihuoneeseen sijoitetun tallelokeron tarkoituksena olevan, että asukkaat voivat säilyttää siinä arvotavaroitaan. On selvää, että tallelokeron varastaminen on tehtävä erityisen vaikeaksi. Lautakunta katsoo, ettei tallelokero, jonka voi irrottaa ja ottaa mukaansa vetämällä sen irti seinästä, täytä tarkoitustaan. Tästä syystä asian ratkaisun kannalta ei ole merkitystä sillä, miten huoneen ovi oli lukittu.

Lautakunta katsoo matkanjärjestäjän apulaisena toimineen hotellin menetelleen huolimattomasti tarjotessaan maksua vastaan hotellivieraiden käyttöön turvallisuudeltaan puutteellisia tallelokeroita. Lautakunta pitää matkustajille tarjotussa talletusmahdollisuudessa ollutta puutetta matkanjärjestäjän suorituksen virheenä.

Valmismatkalain 20 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 15.2 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa.

Tallelokerossa ollut puute on ilmeisesti korjattu parantamalla uuden lokeron kiinnitystä. Matkustajille on myös tarjottu vaihtoehtoista talletusmahdollisuutta sekä mahdollisuus tilata rahaa Suomesta. Lautakunta katsoo, että turvallisuuspuute on asianmukaisella tavalla korjattu ja katsoo, ettei matkustajille ole sen johdosta syntynyt oikeutta hinnanalennukseen.

Asian selvittelyn vuoksi menetetystä loma-ajasta ja oppaan avustuksessa mahdollisesti ilmenneistä puutteista matkustajat ovat saaneet 1 000 markan hyvityksen, jota lautakunta pitää määrältään riittävänä.

Valmismatkalain 23 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 16.1 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvelvollisuudesta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella.

Valmismatkalain 25 §:n 2 momentin ja yleisten valmismatkaehtojen 16.4 kohdan mukaan vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Matkanjärjestäjän apulaisena toiminut hotelli on menetellyt huolimattomasti jättäessään huolehtimatta tallelokeroiden riittävän hyvästä kiinnityksestä. Matkustajilla on siten ollut oikeus saada korvaus kärsimästään vahingosta. Hotelli on vuokrannut matkustajille tallelokeroja huoneisiin juuri siksi, että näiden rahat ja muut arvotavarat olisivat siellä turvassa. Matkustajille ei ole kerrottu, että hotellin vastuu rahoista on rajoitettu. Lautakunta katsoo, että matkanjärjestäjä on velvollinen korvaamaan matkustajien vahingon kokonaan siltä osin kuin he eivät ole saaneet muualta korvausta. Vahinko ei ole määrältään ennalta arvaamattoman suuri.

Matkustajin selvityksen mukaan vielä korvaamatta olevan vahingon määrä on 8 000 markkaa, mikä matkanjärjestäjän on korvattava. Lisäksi matkustajilla on oikeus korvaukseen varkauden selvittelystä ja rahan tilaamisesta heille aiheutuneesta vahingosta, jonka määräksi lautakunta selvityksen perusteella arvioi 350 markkaa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä maksaa 1 404,37 euroa (8 350 markkaa) matkustajille.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.2.2002