Valmismatka Tanskaan. Hotellin remontti. Meteli laivalla.

hinnanalennus

Diaarinumero: 01/35/1334
Antopäivä: 27.02.2002

Kuluttajat osallistuivat 12.-16.4.2000 matkatoimiston järjestämälle valmismatkalle Kööpenhaminaan. Matka maksoi 1 855 markkaa henkilöltä. Siihen sisältyivät bussikuljetukset Hyvinkäältä Turkuun, Tukholmasta Tanskaan ja takaisin, edestakaiset laivamatkat Turusta Tukholmaan ja majoitus hotelli Europassa (***) Kööpenhaminassa.

Esitteen tietojen mukaan Europa on aivan keskustassa sijaitseva hotelli.

Matkustajat valittivat matkatoimistolle hotellihuoneiden näköalasta ja laivassa hyttiin kuuluneesta muiden matkustajien melusta ja koneiden äänistä. Matkatoimisto ei suostunut hyvitykseen.

Vaatimukset

Kuluttajat vaativat hinnanalennusta 200 markkaa hengeltä.

Hotellissa oli julkisivuremontti eikä matkustajien kadulle päin olevan huoneen ikkunoista näkynyt kuin suojamuovit. Lisäksi huone oli tukahduttavan kuuma.

Hotellivirkailija oli periä rahaa vaihdettaessa kuluttajalta liikaa. Matkustajat huomasivat erehdyksen.

Menomatkalla hytit olivat 5. kannella eivätkä ne vastanneet matkustajien odotuksia A-luokan hyteistä. Ne sijaitsivat laivan koneiden yläpuolella ja aulan välittömässä läheisyydessä. Muut matkustajat melusivat.

Vastaus

Matkanjärjestäjä ei voi vaikuttaa hyttien sijaintiin laivalla. Hyttien lähellä ei ole ollut melua pitäviä koneita, moottorit sijaitsevat laivan pohjakerroksessa.

Matkanjohtaja ei voinut vaihtaa matkustajien huonetta hotellissa, koska hotelli oli täynnä. Remontista ei tiedetty etukäteen.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään ei vastaa sovittua. Virheenä ei pidetä matkan kokonaisuuden kannalta sellaisia vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen vuoksi voinut varautua.

Valmismatkalain 20 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen kohdan 15.2 mukaan matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole viivytyksettä korjattu matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa.

Se, että hotellin virkailijalle on ollut vähällä sattua erehdys rahanvaihdossa, ei ole hyvityksen oikeuttava puute eikä se ole aiheuttanut matkustajille korvattavaa vahinkoa.

Hyttiluokitus on laivakohtainen. Matkustajien hytit olivat selvityksen mukaan kyseisen laivan A-luokan hyttejä viidennellä kannella. Laivan moottorit eivät sijaitse niiden läheisyydessä. Ilmeisesti hytteihin on kuulunut ilmastointi- ja muiden laitteiden huminaa sekä muiden matkustajien ääniä. Laivamatkalla tämä on normaalia. Lautakunta ei katso matkassa olleen virhettä näillä perustella.

Esitteessä on mainittu hotellin sijaitsevan kaupungin keskustassa. Näköalasta ei ole mainittu. Lautakunta katsoo, ettei kuluttajin hotellihuoneen ikkunan likaisuus tai näkymät sitä ole matkan virhe vaan matkustajat ovat voineet varautua tähän jo sillä perusteella, että hotellin on kerrottu sijaitsevan kaupungin keskustassa.

Mutta matkassa on kuitenkin ollut virhe sillä perusteella, että huoneen ikkuna oli peitetty suojamuovein remontin vuoksi ja huone on ollut kuuma, koska ikkunaa ei voinut avata. Heillä on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen tämän vuoksi.

Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että hotellissa oleva virheeksi katsottava puute oikeuttaa pääsääntöisesti kymmenen prosentin hinnanalennukseen.

Perustellusta syystä hinnanalennus voi olla pienempikin kuin tämä. Tässä tapauksessa majoitus hotellissa on käsittänyt vain noin puolet matka-ajasta. Koska virhe on melko vähäinen, Lautakunta katsoo, että noin viisi prosenttia matkan hinnasta eli 100 markkaa hengeltä on riittävä.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että matkatoimisto maksaa matkustajille hinnanalennuksena 16,82 euroa (100 markkaa) kummallekin eli yhteensä 33,64 euroa (200 markkaa).

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 27.2.2002