Turkin katoaminen kirpputorin myyntipöydältä. Huolellisuus-velvollisuus. Vahingonkorvausvaatimus.

vastuunrajoitusehto

Diaarinumero: 01/31/588
Antopäivä: 04.04.2002

Myyjä sopi Kirppiksen kanssa myyntipöytäpaikasta ajalle 26.1.- 27.2.2001. Myyntipöydän vuokra oli 350 markkaa. Hän vei 28.2. pöytään myytäväksi nahkasuikaleista valmistetun turkin, jonka hinnaksi hän asetti 350 markkaa. Hän havaitsi 14.2. turkin kadonneen. Turkki oli anastettu. Myyjä menetti luottamuksensa kirpputorin turvallisuuteen ja vei tavaransa pois viikkoa suunniteltua aikaisemmin.

Osapuolten välinen erimielisyys koskee kirpputorin velvollisuutta korvata kadonneen turkin arvo ja palauttaa viikon vuokra.

Vuokrasopimuksen mukaan vuokraaja vastaa itse mahdollisesti kadonneista tavaroista. Siinä varoitetaan tuomasta pieniä /arvokkaita, helposti varastettavia tuotteita normaalimyyntiin

Vaatimukset

Myyjä vaatii Kirppistä korvaamaan turkin hinnan, 350 markkaa sekä palauttamaan yhden viikon vuokran 100 markkaa viivästyskorkoineen.

Myyjä kertoo sijoittaneensa turkin näkyvälle paikalle pöydän päässä olleeseen jalkanaulakkoon. Hän katsoo, että vuokraan pitää sisältyä myös tavaroiden valvonta. Yleensä liikkeessä on vain omistaja itse paikalla.

Vastaus

Myyjä on allekirjoittamalla vuokrasopimuksen hyväksynyt ehdot, joiden mukaan tavaroiden omistusoikeus ja vastuu niistä on myyntipaikan vuokraajalla. Kirppis ei ole toiminut huolimattomasti vaan siellä on huolehdittu tunnollisesti ja mahdollisuuksien mukaan tavaroiden valvonnasta.

Itsepalveluliikkeissä tapahtuu aina varkauksia. Myyjä ei myöskään ole maininnut turkin olleen arvokas ja vaativan erityisvalvontaa.

Kirpputori toimii kahdessa kerroksessa. Siellä on työssä omistajan lisäksi yksi työharjoittelija.

Myyjälle tarjottiin sovintoehdotuksena yhden viikon myyntipaikkaa (350 markkaa) veloituksetta.

Ratkaisun perustelut

Myyjä ja Kirppis sopivat, että Kirppis vuokraa myyjälle myyntipöydän kuukaudeksi 350 markan hinnalla. Tuona aikana myyjän myyntiin tuoma, hänen 350 markaksi hinnoittelemansa turkki oli kadonnut myyntipaikalta.

Lautakunta katsoo, että kirpputoripaikan vuokraan sisältyy paitsi tila, johon myytävät tavarat voi sijoitella, myös tavaroiden asianmukainen valvonta. Elinkeinonharjoittaja, joka antaa myyntipaikan vuokralle vastiketta vastaan, ei voi yksipuolisesti rajoittaa sopimukseen sisältyvää vastuutaan valvoa tavaroita. Valvontavelvollisuuden asianmukaista täyttämistä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa asiakkaalle annetut ohjeet ja asiakkaan velvollisuus huolehtia poikkeuksellisen arvokkaista tavaroista sekä se, miten valvonta on paikalla järjestetty. Pelkästään se seikka, että tavaraa katoaa, ei ole osoitus siitä, että valvontavelvollisuus olisi laiminlyöty.

Tässä asiassa on kysymys siitä, onko Kirppis ollut huolellinen täyttäessään myyntipaikan vuokrasopimukseen sisältyvää valvontavelvollisuuttaan.

Jos kahdessa kerroksessa toimivalla kirpputorilla on vain yksi henkilökunnasta paikalla eikä muuta valvontaa ole, on paikalla käyvien helppo anastaa myytävää omaisuutta, vaikka henkilökunta olisi vain hetken poissa poistumisteiden luota. Lautakunta ei pidä tätä riittävän huolellisena tavaroiden valvontana.

Selvityksen mukaan kirpputori sijaitsee kahdessa kerroksessa. Kirppis ei ole kiistänyt myyjän antamaa selvitystä, jonka mukaan paikalla on usein vain yksi henkilökuntaan kuuluva. Kirppis ei ole esittänyt selvitystä siitä, että siellä olisi esimerkiksi kameravalvonta tai hälyttimiä asiakkaiden saatavilla.

Lautakunta katsoo, että Kirppis ei ole osoittanut olleensa riittävän huolellinen valvoessaan asiakkaiden tavaroita. Lautakunta pitää selvitettynä, että myyjän turkki on kadonnut Kirppiksen huolimattomuuden vuoksi. Sen on korvattava myyjälle tästä aiheutunut vahinko.

Kirppis katsoo, että myyjä on omalla huolimattomuudellaan myötävaikuttanut vahinkoon, koska hän ei ollut ilmoittanut tuoneensa myytäväksi poikkeuksellisen arvokkaan turkin, jotta kirpputori olisi voinut erityisesti valvoa sitä. Lautakunta ei kuitenkaan pidä 350 markaksi hinnoiteltua turkkia poikkeuksellisen arvokkaana esineenä, josta olisi pitänyt erikseen ilmoittaa.

Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että Kirppiksen on korvattava myyjälle turkin katoamisesta aiheutunut vahinko kokonaan. Koska turkin arvosta ei ole muuta selvitystä kuin myyjän sille asettama myyntihinta, lautakunta pitää tätä aiheutuneen vahingon määränä.

Myyjä on myös vaatinut yhden viikon vuokran palauttamista, koska hän oli turkin katoamisen jälkeen vienyt tavaransa pois ja häneltä oli jäänyt viikko vuokrattua aikaa käyttämättä.

Lautakunta katsoo, ettei myyjällä ole pelkästään turkin katoamisen vuoksi ollut perusteltua aihetta olettaa, ettei kirpputori enää täytä osaansa sopimuksesta eli luovuttaa myyjälle myyntitila tavaroille ja valvoa myytäviä tavaroita. Myyjällä ei ole ollut oikeutta purkaa sopimusta eikä hänellä ole perusteita saada hyvitystä käyttämättömältä vuokra-ajalta.

Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle ja vastaavanlaiselle velalle on maksettava viivästyskorkoa kuukauden kuluttua vaatimuksen ja sen riittävien perusteiden ilmoittamisesta. Myyjä on esittänyt vaatimuksensa viimeistään lautakunnalle osoittamassaan valituksessa, joka on mennyt Kirppikselle tiedoksi 7.3.2001 lähetetyllä kirjeellä. Koronmaksuvelvollisuus alkaa näin ollen 14.4.2001. Vuotuinen viivästyskorko vuonna 2001 oli 11 prosenttia ja vuonna 2002 se on sama.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että Kirppis korvaa myyjälle 58,87 euroa, joka vastaa 350 markkaa, edellä mainittuine viivästyskorkoineen.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 4.4.2002