Auton vuokraus. Sopimusehdot. Auton rikkoutuminen vuokra-aikana.

huolellisuusvelvollisuus

Diaarinumero: 00/34/1919
Antopäivä: 15.02.2002

Kuluttaja (K) vuokrasi 14.7.2000 Toyota Carina henkilöauton (vm. 1985). Auto piti palauttaa 24.7.2000. Sen vuokra oli 1 430 markkaa.

K valittaa, koska auto rikkoutui vuokrausta seuraavana päivänä. Hän vaati korvausta taksikuluista ja tilalle vuokraamastaan autosta, mistä yritys kieltäytyi.

Sopimusehtojen mukaan ajoneuvoa ei saa viedä 100 kilometrin säteen ulkopuolelle Helsingistä eikä ulkomaille, ellei sitä ole erityisesti sovittu. Jos asiakas on vienyt vuokrauksen kohteen muualle kuin sopimuksessa on sovittu, on vuokrauksen veloitus kaksinkertainen.

Vaatimukset

K vaatii korvaamaan hänen toisesta vuokraamosta vuokraamansa auton 2 523,05 markan vuokran ja 186 markan taksikulut.

Auton kerrottiin olevan kunnossa. Autoa noudettaessa K kuitenkin havaitsi, että sen ovet eivät mene lukkoon. Liikkeessä ei mainittu mitään siitä, ettei autoa saa viedä pois Helsingistä. Autoa vuokratessaan K oli ilmoittanut, etteivät sopimukseen sisältyvät 1 100 kilometriä varmaan riitä ja että hän maksaa ylimääräisistä kilometreistä. Tästä keskustelusta olisi pitänyt käydä ilmi, että K aikoo ajaa mökille yli 500 kilometrin päähän.

Auto rikkoutui vähän ennen Kouvolaa ja K jätti sen korjaamolle viikonlopun yli sekä ilmoitti heti maanantaina vuokraamolle rikkoutumisesta.

Vastauksen johdosta K toteaa, että hänen mielestään automainos kuvaa "pommia" hintana, ei auton kuntona. "Pommin" epäluotettavuudesta ei mainittu sanaakaan.

Vastaus

Autovuokraamo mainostaa itseään keltaisilla sivuilla VUOKRAA POMMI -autovuokraamona. Vuokrattavana on myös uudempia ja parempikuntoisia autoja. "Pommi" on halvin vaihtoehto eikä sitä saa viedä yli 100 kilometrin päähän Helsingistä, koska se on niin epäluotettava. Vuokrausehdoissa tämä kielletään selvin sanoin.

K tiesi vuokraavansa "pommin".

Ratkaisun perustelut

Selvityksen mukaan K:n vuokraamaan autoon tuli toisena vuokrauspäivänä vika, joka esti auton käytön. Vuokraamo on vedonnut siihen, että markkinoinnissa autoista käytetään nimitystä "pommi" ja siihen, että auton vuokra oli edullinen.

Lautakunta katsoo, että vuokra-auton laatua arvioitaessa on lähtökohtana pidettävä sitä, että autoa voi käyttää liikenteessä. Koska vuokraamo ei ole näyttänyt muusta sovitun, lautakunta katsoo, että vuokraamon palveluksessa on auton viallisuuden vuoksi ollut virhe, vaikka vuokra oli alhainen.

Sopimusrikkomuksesta aiheutunut vahinko on korvattava toiselle sopijapuolelle, ellei vahingon aiheuttaja näytä menetelleensä huolellisesti. Tässä tapauksessa autovuokraamo ei ole näyttänyt, että auton rikkoutuminen olisi johtunut muusta kuin sen laiminlyönnistä pitää auto ajokunnossa. K on kuitenkin itse myötävaikuttanut vahinkoonsa viemällä auton vastoin sopimusta 100 kilometriä kauemmaksi Helsingistä. Hänelle olisi kuitenkin oletettavasti aiheutunut vähintään vastaavat taksikulut, vaikka auto olisi rikkoutunut 100 kilometrin säteellä Helsingistä. Tästä syystä autovuokraamon on korvattava hänelle nämä kulut. Koska vuokrattu auto oli rikkoutumisen vuoksi hyödytön K:lle, hänellä on oikeus saada maksamansa vuokra takaisin autovuokraamolta. Sen sijaan hänellä ei ole oikeutta saada korvauksena toisen auton vuokraa tai vuokrien erotusta, koska hän vuokrasi käyttöönsä huomattavasti paremman auton kuin hänen autovuokraamolta vuokraamansa auton piti olla.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että autovuokraamo palauttaa K:lle auton vuokran 240,51 euroa (1 430 markkaa) sekä korvaa tälle 31,28 euron (186 markan) taksikulut. Maksettava summa on yhteensä 271,79 euroa (1 616 markkaa).

 
Julkaistu 15.2.2002