Käytetyn auton kauppa. Takuu. Pääavaimen puuttuminen. Reklamaatioaika.

reklamaatio
virheilmoitus

Diaarinumero: 00/33/1805
Antopäivä: 15.02.2002

Kuluttaja (K) osti 27.10.1998 vuonna 1997 käyttöön otetun Toyota Corolla STW 1.6henkilöauton 97 000 markan kauppahinnalla. Auton matkamittarissa oli kaupantekohetkellä 33 430 kilometriä.

Autolla oli maahantuojan myöntämä takuu 3 vuotta tai 100 000 kilometriä. Takuu siirtyi kaupassa K:lle. Sen päättymispäivä oli 21.8.2000.

K:n valitus koskee sitä, että hän havaitsi teettäessään vara-avainta 21.7.2000, että hän ei ollut kauppaa tehtäessä saanut käyttöönsä auton pääavainta vaan huoltoavaimen, josta ei voinut teettää vara-avaimia.

K vaati myyjältä auton alkuperäisiä avaimia tai korvausta lukkojen ja avainten muutoksesta aiheutuneista kustannuksista. Myyjä kieltäytyi hyvityksestä.

Auton huoltokirjassa kohdassa avaimet (moottorin käynnistyksenestojärjestelmällä varustetut autot) todetaan:

"Autoonne kuuluu kaksi erilaista avainta.

1. Pääavain (musta) - Avain sopii kaikkiin lukkoihin. Jos haluatte, että Toyota-korjaamo valmistaa Teille toisenkin pääavaimen, korjaamo tarvitsee malliksi alkuperäisen avaimen, koska siinä on sisäänrakennettuna pieni radiolähettimen tapaan toimiva elektroninen transponderi.

2. Huoltoavain (harmaa) - Avain ei käy tavarasäiliöön. Sekä pää- että huoltoavaimessa on auton käynnistysjärjestelmään viritetty transponderi, eli tunnistusmerkin lähetin, jota tarvitaan moottorin käynnistämiseen. Sen tähden on erittäin tärkeätä etteivät avaimet pääse hukkumaan. Jos valmistutatte itse lisäavaimen, sillä ei voida käynnistää moottoria, koska siinä ei ole transponderia. Voitte sulkea tavaranne tavarasäiliöön ja jättää autoon vain huoltoavaimen viedessänne auton pysäköitäväksi. Koska ovet ja tavarasäiliö voidaan lukita ilman avainta, on syytä pitää vara-avainta aina mukana siltä varalta, että avaimet jäävät lukittuun autoon."

Vaatimukset

K vaatii myyjää toimittamaa auton alkuperäiset avaimet tai korvaamaan lukkojen ja avainten vaihdosta aiheutuvat, arviolta 3 640 markan kulut.

Maallikolle avainten erottaminen toisistaan on mahdotonta. Oikeiden avainten luovutus ostajalle kuuluu myyjäliikkeelle.

Vastaus

Huolellisen autoilijan on säilytettävä vara-avaimet paikassa, josta ne löytyvät. Samoin huolellisen autoilijan on tutkittava ostamansa auto ja selvitettävä heti, mieluummin ennen kaupan päättämistä, mikä avain kuuluu pitää käyttöavaimena ja mikä avain säilössä. Tämä kerrotaan myymälässä asiakkaille jo autoa luovutettaessa ja kauppasopimukseen tulee merkintä, että käytön opastus on annettu. Jos ostaja vasta kahden vuoden kuluttua kaupanteosta alkaa ihmetellä, missä auton avain on, on se hänen omaa huolimattomuuttaan.

Ratkaisu

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai muuta samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä on kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan kuitenkin virhe muun muassa, jos myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Autoissa, joihin kuuluu niin sanottu pääavain ja huoltoavain, on ostajan kannalta olennaista, että ainakin pääavain on tallella, vaikka auto olisi käytettykin, koska huoltoavain ei käy tavarasäiliöön ja siitä ei voi teettää vara-avaimia. Ellei pääavain ole tallella, myyjän on mainittava tästä ostajalle.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n mukaan ostajan on ilmoitettava tavaran virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

Selvityksen mukaan K:n auton huoltoavain ei sovi auton tavarasäiliöön eikä siitä voi teettää vara-avaimia. K on havainnut tämän vajaan kahden vuoden kuluttua kaupanteosta. Lautakunta katsoo, että K: n olisi pitänyt havaita pääavaimen puuttuminen aikaisemmin voidakseen vedota siihen virheenä.

Koska virheilmoitus on tehty liian myöhään, lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 15.2.2002