Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Tilauksen peruuttamisesta vaadittu korvaus

Tilauksen peruuttamisesta vaadittu korvaus

Diaarinumero: 00/37/619
Antopäivä: 30.05.2001

Eh on veloittanut K.lta 976 markkaa maakaapelin tilauksen peruuttamisesta aiheutuneista kustannuksista. K on maksanut tästä riittäväksi korvaukseksi katsomansa 400 markkaa.

K vaatii, että Eh luopuu enemmistä vaatimuksista.

K:lla oli tarkoituksena järjestää työmaasähkö kiinteistölleen rakennettavalle saunalle. Paikalle 20.1.2000 kutsutun

Eh:n kanssa sovittiin, että Eh antaa tarvittavan sähkökaapelin vuokralle saman vuoden kesäkuun loppuun asti. Vuokran suuruus olisi 1 500 markkaa. Vuokrakauden jälkeen K:lla olisi mahdollisuus ostaa kaapeli itselleen.

Joitakin tunteja sen jälkeen, kun Eh oli lähtenyt kiinteistöltä, K perui tilauksen puhelimitse. Tämän jälkeen Eh on lähettänyt hänelle laskun sähkökaapelin tilauksen peruuttamisesta. Lasku perustuu siihen, että Eh oli jo ehtinyt tilata kohteeseen tarkoittamaansa kaapelin, ja että tässä kauppasopimuksessa Eh:lta on vaadittu peruutusmaksua 20 prosenttia kauppahinnasta. K pitää epäasianmukaisena sitä, että peruutuksesta veloitetaan lähes 1 000 markkaa, vaikka vuokraushinta olisi ollut vain 1 500 markkaa. Lisäksi Eh oli paikan päällä ilmoittanut, että hänellä on tarvittavaa kaapelia jo ennestään.

Valitukseen on liitetty Eh:n 20.2.2000 antama selvitys tapahtuneesta. Sen mukaan osapuolet olivat sopineet 350 metrin mittaisen kaapelin lainaamisesta kesäkuun loppuun asti 1 500 markan hintaan, minkä jälkeen K:lla olisi ollut mahdollisuus lunastaa kaapeli itselleen. Kohteesta lähdettyään Eh tilasi tarvittavan kaapelin sähkötukusta. Samana iltana K ilmoitti peruvansa kaapelitilauksen. Peruutusmaksu on alalla vallitsevan käytännön ja sopimusten mukainen.

Vastaus

20 prosentin peruutusmaksu on alan normaali käytäntö. Eh tyytyy K:n maksamaan summaan, jos K voi osoittaa saaneensa tarvitsemansa kaapelin halvemmalla kuin millä Eh olisi sen myynyt. Muussa tapauksessa Eh pysyy aiemmassa vaatimuksessaan, ja katsoo lisäksi olevansa oikeutettu korvaukseen myös 20.1.2000 käytetystä työajasta ja matkoista.

Vastaukseen on liitetty kaapelin toimittaneen yrityksen toimitusehdot.

Vastauksen täydennyksessä Eh ilmoittaa K:n tilanneen kaapelin 20.1. tapahtuneen käynnin aikana.

Ratkaisun perustelut

Osapuolten antamien selvitysten perusteella sovittu oli kaapelin vuokraamisesta mutta ei sen kaupasta. Lautakunta katsoo, että mikäli vuokralleottaja peruu sopimuksen ennen sovitun vuokrakauden alkua, on rakennustarvikkeiden vuokralleantajalla oikeus vahingonkorvaukseen samojen perusteiden mukaisesti kuin mitä kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:ssä ja 8 luvun 30 §:ssä on säädetty tavaran kaupan ja eräiden kuluttajapalvelussopimusten osalta. Näistä lainkohdista ilmenevän periaatteen mukaan vuokralleantajalla on tällöin oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja joista hän todennäköisesti ei voi hyötyä muulla tavalla, sekä sopimuksen peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta vuokralleantajalla on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon sovittu hinta, sopimuksen peruutuksen ajankohta, sopimuksen täy tämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Lautakunta arvioi Eh:lle kuuluvan vahingonkorvauksen määrää seuraavasti. Se katsoo, että sähkökaapelia vuokraava sähköurakointiliike olisi voinut hyödyntää muussa liiketoiminnassaan sen kaapelin, joka vuokrasopimuksen perusteella oli tilattu. Vaikka tilaaja ei olisi peruuttanut vuokrasopimusta, ei vuokra olisi kattanut kaapelin hankintahintaa, vaan suurin osa siitä olisii tällöinkin jäänyt sähköurakointiliikkeen kuluiksi. Elinkeinonharjoittaja ei ole myöskään tositteellisesti osoittanut, että hän olisi tosiasiassa maksanut kaapelitilauksen peruuttamisesta korvausta tukkumyyjälle. Näistä syistä lautakunta katsoo, ettei K ole vastuussa vaaditusta kaapelitilauksen peruutuskulusta. Sen sijaan vuokralleottajan korvausvastuun voi katsoa kattavan sopimuksen tekemistä ja peruutuksesta aiheutuneet matka- ja puhelinkulut arvion mukaan, ja kohtuullisen korvauksen muusta syntyneestä vahingosta. Korvauksen kohtuullisuutta arvioitaessa huomioon on otettava muun muassa se, että sopimus on peruutettu jo saman päivän aikana sopimuksen solmimisen kanssa. Se, että sopimus on peruttu näin nopeasti, vähentää korvauksen määrää.

Nämä seikat huomioon ottaen lautakunta katsoo, että K:n jo maksamat 400 markkaa kattaa sen summan, jonka Eh voi häneltä perustellusti vaatia.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että Eh tyytyy K:lta jo saamaansa 400 markan vahingonkorvaukseen, ja luopuu enemmistä vaatimuksista.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.5.2001