Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Moottoriöljyn kauppa. Öljyn soveltuminen veneen moottoriin. Tuotevastuu.

Moottoriöljyn kauppa. Öljyn soveltuminen veneen moottoriin. Tuotevastuu.

tuotevastuu
tuotevahinko
myötävaikutusvelvollisuus
käyttöohje
huolto-ohjeet

Diaarinumero: 99/33/2283
Antopäivä: 28.08.2001

K osti 10 litraa AA - moottoriöljyä XX:stä. Öljyn hinta oli 30-40 markkaa litralta. Pakkauksen tietojen mukaan öljy on puolisynteettinen 2-tahtiöljy ilma- ja vesijäähdytteisiin 2-tahtimoottoreihin kuten moottoripyöriin, mopoihin, moottorisahoihin jne. Ohjeen mukaan öljy sekoitetaan suoraan bensiiniin ja se sopii myös moottoreihin, joissa on erillinen öljysäiliö (tuorevoitelujärjestelmiin). Sen luokitus on API TC ja JASO FC.

K:n valitus koskee sitä, että öljy ei sopinut hänen veneensä perämoottoriin vaan moottori rikkoutui. Sen korjauskulut olivat 5 115 markkaa. Moottori on 60-hevosvoimainen vuoden 1992 mallinen YY.

Moottorin käyttöohjekirjassa todetaan: "Moottoriöljy. Suositeltu öljy: Yamalube, venemoottoreihin tarkoitettu 2-tahtiöljy ellei venemoottoreihin tarkoitettua Yamalube 2-tahtiöljyä ole saatavana, käytä muuta 2-tahtiöljyä, jonka BIAluokitus on TC-W3."

K vaatii, että E maksaa moottoriremontin kustannukset eli 5 115 mk, koska moottorin rikkoontumisen syynä oli öljy.

K käytti öljyä veneen moottoriin noin 5 litraa, kunnes moottori pysähtyi. Pakkauksessa ei ilmoitettu, että öljy ei sovellu perämoottoriin, vaikka kyseessä on kallis 2-tahtiöljy.

Asiasta valitettaessa E:n asiakaspalvelusta kerrottiin, että öljyssä oli lisäaine, joka ei soveliu perämoottoriin.

Vastaus

E:n mukaan on yleinen tapa, että öljypakkauksessa ei ole luetteloa niistä voitelukohteista, joihin öljy ei soveliu. Pakkauksessa annetaan ainoastaan muutamia esimerkkejä kohteista, joihin öljyä voidaan käyttää. Ei ole edes mahdollista listata niitä kohteita, joihin öljy ei sovellu.

Markkinoilta löytyy useita erilaisia ominaisuuksia täyttäviä öljytuotteita. Öljyltä vaadittavat ominaisuudet on ilmoitettu moottorin huoltokirjassa ja kuluttajan vastuulla on seurata annettuja ohjeita.

E ei ole antanut väärää tietoa tuotteesta eikä E ole suositellut kyseisen öljyn käyttämistä perämoottoreihin eikä siten ole asiassa korvausvelvollinen. K ei ole seurannut ohjeita siitä, millaista öljyä voidaan käyttää moottorissa ja mitä ominaisuuksia öljyn on täytettävä.

Ratkaisun perustelut

Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Tuotevastuulain 4a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Öljypakkauksen etiketin mukaan kyseinen puolisynteettinen 2-tahtiöljy soveltuu ilma- ja vesijäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin kuten moottoripyöriin, mopoihin, moottorisahoihin jne., sekä tuorevoitelujärjestelmiin.

E:n mukaan öljy ei sovi lainkaan venemoottoreihin vaan yhtiöllä on myytävänä eri öljyä tähän tarkoitukseen.

Asiasta ei kuitenkaan ole mainittu pakkauksen etiketissä. E on ilmoittanut asiasta K:lle tämän esitettyä korvausvaatimuksen.

Pakkauksessa ei ole suoraan mainittu, että öljy soveltuisi perämoottoreihin. E:n ennakoitavissa on kuitenkin ollut, että pakkauksessa annetut tiedot huomioon ottaen kuluttajat voivat käyttää öljyä kaikkiin 2-tahtimoottoreihin, myös perämoottoreihin. Asiassa saadusta selvityksestä ilmenee, että öljyn käyttäminen väärään kohteeseen voi rikkoa moottorin eli aiheuttaa varsin suuren taloudellisen vahingon kuluttajalle. Jotta kuluttajat eivät käyttäisi öljyä 2-tahtisissa venemoottoreissa, joihin öljy ei sovellu, pakkauksessa pitäisi vähintään olla kehotus tarkistaa moottoriin soveltuva öljy moottorin käyttöohjeista.

Koska öljypakkauksessa ei ole ollut riittävää tietoa sen estämiseksi, että kuluttajat eivät käytä öljyä vääriin kohteisiin, öljy on ollut tuotevastuulaissa tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen. Puutteellinen turvallisuus on aiheuttanut K:lle vahingon, josta E on vastuusa.

K:n veneen käyttöohjekirjassa on suositeltu veneessä käytettäväksi joko Yamalube venemoottoreihin tarkoitettua 2-tahtiöljyä tai muuta öljyä, jonka BIA-luokitus on TC-W3.

Koska K on toiminut moottorin käyttöohjekirjan vastaisesti, hän on itse myötävaikuttanut vahinkoon. Näin ollen E:n on korvattava vahingosta puolet eli 2 557,50 markkaa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E korvaa K:lle moottorin korjauskuluista 2 557,50 markkaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 28.8.2001