Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Matkapuhelimen kauppa. Näyttö ja näytön suojamuovi rikkoutuneet takuuaikana.

Matkapuhelimen kauppa. Näyttö ja näytön suojamuovi rikkoutuneet takuuaikana.

takuu
näyttövelvollisuus
korjausvelvollisuus

Diaarinumero: 99/32/3029
Antopäivä: 26.02.2001

K osti 17.8.1999 E:lta O-merkkisen matkapuhelimen 1 790 markalla. Puhelimen valmistaja XX myönsi sille vuoden takuun. Matkapuhelimen näyttö ja suojamuovi rikkoutuivat takuuaikana. Valitus on aiheutunut siitä, että myyjä ja takuunantaja eivät ole hyväksyneet laitteen korjausta takuun piiriin, vaan ovat väittäneet rikkoutumisen johtuneen puhelimen huolimattomasta käsittelystä.

Myyjäliike E toimitti matkapuhelimen XX:n huoltoon, joka laskutti korjaustyöstä 355,50 markkaa. K pitää laskua perusteettomana, koska hän on mielestään käsitellyt puhelintaan huolellisesti. Lisäksi K pitää huoltoliikkeen menettelyä vääränä myös siltä osin, että se on hävittänyt vaihdetut osat.

K vaatii korvattavaksi matkapuhelimen korjauskulut 355,50 markkaa.

Näyttö ja suojamuovi ovat haljenneet. Puhelin ei ole puristunut, pudonnut eikä kolahtanut mihinkään. Sitä on säilytetty vain takin taskussa ja yöpöydällä. K kiistää avanneensa myöskään laitteen kuoria. On valitettavaa, että laitteen huoltanut liike on hävittänyt vaihdetut osat, koska valmistusvirhe ei sen vuoksi ole enää todettavissa. Suojalasin (muovipuristeen) mahdolliset valmistusvirheet ja jännitykset olisi ollut helppo osoittaa polarisoidulla valolla.

Vastaukset

1) E, myyjä

E toteaa vastauksessaan, että jos ostaja väittää matkapuhelimessa olevan valmistusvian, hänen on silloin parasta ottaa yhteyttä suoraan valmistajaan. Kuitenkin E:n mielestä on käsittämätöntä, että sekä puhelimen kuori että LCD-näyttö voisivat vioittua yhtaikaa.

2) XX, valmistaja ja takuunantaja

K:n puhelimesta oli runsaan kolmen kuukauden kuluttua kaupanteosta rikkoutunut sekä LCD-näyttö että LCD-näytön suojamuovi. XX:n huoltopäällikkö XY:n mukaan tämä on johtunut joko siitä, että puhelimeen on kohdistunut voimakas isku tai puhelin on pudonnut tai kiertynyt. Kyseinen suojamuovi ja näyttö ovat niin vahvaa materiaalia, etteivät ne voi rikkoutua muista kuin edellä mainituista syistä. Tämän vuoksi XX:n valtuuttama takuuhuoltoliike AA on perustellusti katsonut, ettei tällainen vaurio kuulu takuun piiriin. Takuuehtojen mukaan takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet puhelimen virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä tai onnettomuudesta tai muista vastaavista tekijöistä.

Hallituksen esityksessä kuluttajansuojalaiksi (360/92) todetaan tavaralle annettua takuuta koskevan 5 luvun 15 §:n kohdalla, että myyjän puolelta esitettävää näyttöä voidaan pitää riittävänä, kun sen perusteella on pidettävä todennäköisenä, että tavaran huonontuminen johtuu ostajan syyksi luettavasta seikasta tai tavaraa luovutuksen jälkeen kohdanneesta tapaturmasta. E ei voi todistaa, kuinka K:n puhelinta on käytetty sen neljän kuukauden aikana, kun se on lähtenyt E:lta. Tosiasioita ovat kuitenkin, että E:n laadukkaiden matkapuhelimien näyttö ja näytön erittäin kestävä suojamuovi eivät halkea itsestään. Puhelin on ollut K:n hallussa, kun se rikkoutui. Sekä E:n valtuuttama huoltoliike että E:n huoltopäällikkö ovat tarkistaneet puhelimen ja todenneet, ettei kysymyksessä ole valmistusvika.

Edellä olevan vuoksi E ei ota vastuuta K:n vaatimuksista.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajavalituslautakunta katsoo selvitetyksi, että K:n ostaman matkapuhelimen näyttö ja suojamuovi ovat takuuaikana vaurioituneet ja puhelin on sen vuoksi rikkoutunut.

K on vaatinut palautettavaksi puhelimen korjauksesta perityn maksun.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos myyjä tai joku muu myyjän lukuun on antamalla tavaralle takuun ottanut vastattavakseen tavaran käyttökelpoisuudesta ja muista ominaisuuksista määrätyn ajan ja tavara tuona aikana huonontuu sitoumuksen tarkoittamassa suhteessa. Virhevastuuta ei mainitun lainkohdan perusteella kuitenkaan synny, jos myyjä tai takuunantaja saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Lautakunta ei pidä E:n esittämää väitettä matkapuhelimen rikkoutumisen syystä riittävänä selvityksenä. Koska vaihdetut osat on hävitetty, niitäkään tutkimalla ei voi enää hankkia selvitystä rikkoutumisen syystä.

Edellä olevan nojalla lautakunta katsoo, ettei takuunantaja ole voinut saattaa todennäköiseksi, että puhelimen rikkoutuminen olisi johtunut tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Näin ollen takuunantaja on velvollinen korvaamaan K:lle korjauksesta aiheutuneet kulut, jotka saadun selvityksen mukaan olivat 355,50 markkaa.

Lautakunta toteaa lisäksi, että se on ratkaisukäytännössään katsonut, että maksullisissa korjauksissa vaihdetut varaosat tulee aina luovuttaa työn tilaajalle, paitsi jos hän nimenomaan ilmoittaa, ettei halua niitä, koska ne ovat tilaajan omaisuutta. Jos joudutaan jälkikäteen arvioimaan korjauksen tarkoituksenmukaisuutta tai sitä, onko kuluttaja mahdollisesti itse vaurioittanut laitettaan, on tärkeää, että osat on annettu työn tilaajalle, koska silloin ne voidaan tutkituttaa jälkikäteen.

Edellä olevan nojalla lautakunta katsoo E:n valtuuttaman takuuhuoltoliikkeen menetelleen hyvän korjaamotavan vastaisesti, kun se jätti luovuttamatta K:lle vaihdetun varaosan eli matkapuhelimen näytön suojamuoveineen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E palauttaa K:lle matkapuhelimen korjauksesta perityt maksun 355,50 markkaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 26.2.2001