Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Jääkiekko-ottelu. Palveluksen sisältö. Erotuomarin työskentely.

Jääkiekko-ottelu. Palveluksen sisältö. Erotuomarin työskentely.

kulutushyödyke
urheilu

Diaarinumero: 00/39/924
Antopäivä: 28.08.2001

K:t valittavat erotuomarin työskentelyn takia pilalIe menneistä jääkiekko-otteluista.

K:t vaativat omasta ja N:n puolesta, että Eh palauttaa heille kaudella 1999-2000 pilalle menneiden otteluiden lipuista maksetut 1 095 mk..

K:t ovat pettyneitä erotuomari XX:n tuomitsemiseen otteluissa. K:ien mielestä ammattitaidoton tuomarityöskentely on pilannut otteluelämykset ja varastanut pääosan lopputuloksen syntymisestä.

Vastaus

Eh:n toimitusjohtaja toteaa, että jääkiekko-otteluissa erotuomarin ja muiden virkailijoiden tehtävänä on parhaan kykynsä ja näkemyksensä mukaan valvoa sääntöjen noudattamista. Tuomareiden työskentelyn onnistumisesta tai epäonnistumisesta voidaan esittää toisistaan poikkeavia näkemyksiä, mikä kuuluu palloilupelien luonteeseen.

Tuomarit eivät ole työsuhteessa Eh:aan ja neutraliteettivaatimus heidän suhteensa on ehdoton. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuomari voidaan ennalta ilmoittamatta vaihtaa tai hän voi kieltäytyä tehtävästä.

Eh:n tiedossa ei ole mitään sellaista syytä, joka osoittaisi kyseessä olevan tuotteen kelvottomaksi, joten esitettyä vaatimusta pidetään perusteettomana.

Ratkaisu

K:t ovat vaatineet jääkiekko-otteluihin ostamiensa lippujen hinnan palauttamista, koska he eivät ole olleet tyytyväisiä näkemiensä otteluiden tuomarityöskentelyyn. Kysymys on siis siitä, onko kulutuspalveluksessa ollut virhe.

Lautakunta toteaa, että ostamalla liput K:t ovat saaneet oikeuden seurata otteluita, joiden sisällöstä ei ole erotuomarityöskentelyn tai ottelujen kulunkaan osalta annettu mitään erityisiä lupauksia.

Lautakunta katsoo, että urheilukilpailut ovat omanlaisensa kulutushyödyke. Arvioitaessa urheilukilpailujen virheellisyyttä, on otettava huomioon, että kilpailuun kuuluu yllätyksellisyys muun muassa kilpailun kulun, lopputuloksen ja erotuomarityöskentelyn osalta. Kilpailuista haetaan elämyksiä. On ennakoitavissa, että elämykset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Myös katsojan henkilökohtaiset näkemykset ja mielipiteet ovat kilpailuille luonteenomaisia. Katsojan mielipiteisiin vaikuttaa myös se, kenelle kilpailuun osallistujista hän toivoo voittoa.

Koska urheilukilpailu on aina edellä kuvatulla tavalla katsojalle yllätyksellinen ja subjektiivinen elämys, kilpailun tapahtumat voivat vain poikkeuksellisissa tapauksissa olla perusteena virheelle. Virheen edellytyksenä voidaan urheilukilpailujen osalta yleensä pitää sitä, että kilpailun luonne olennaiesti poikkeaa siitä, mitä kuluttajalla on ollut aihetta olettaa. Arvioon voi vaikuttaa muun muassa se, onko järjestäjän puolelta noudatettu kilpailujen varalta laadittuja sääntöjä, ovatko osallistujat eri kilpailijoita kuin on ilmoitettu tai onko kilpailu ollut vain näennäistä.

Ottamatta kantaa erotuomari XX:n erotuomarityöskentelyn tasoon lautakunta katsoo, ettei urheilukilpailun sisältöä voida pitää virheellisenä pelkästään huonon erotuomarityöskentelyn perusteella.

Lautakunta ei suosita lippujen hinnan palauttamista.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 28.8.2001