Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Tennisvuorosopimus. Elinkeinonharjoittajan oikeus laskuttaa pelaamattomista vuoroista.

Tennisvuorosopimus. Elinkeinonharjoittajan oikeus laskuttaa pelaamattomista vuoroista.

irtisanominen
erehdys

Diaarinumero: 00/39/403
Antopäivä: 02.04.2001

K:lla oli talvikaudella 1998-99 Eh:n tenniskentän vakiovuoro torstaisin klo 17-18.00. Halutessaan puhelimitse uusia saman vuoron seuraavaksi talvikaudeksi elokuussa 1999 K sai kuulla vuoron olevan jo varattu. Myöhemmin kävi ilmi, että vuoro oli varattu K:lle, koska tämä ei ollut irtisanonut vuoroaan edellisen kauden päätyttyä. Erimielisyys asiassa koskee sitä, onko K velvollinen maksamaan elo-syyskuun 1999 aikana väärinkäsityksen takia pelaamatta jääneet vuorot.

K vaatii Eh:aa mitätöimään pelaamatta jääneistä vuoroista esitetyn 935 markan laskun.

K kertoo soittaneensa Eh:lle elokuussa 1999 uusiakseen edelliskauden pelivuoronsa, mikäli kyseinen vuoro vielä olisi vapaana. K:lle kerrottiin, että torstain vuoro oli varattu ja tarjottiin peliaikaa maanantaisin klo 17 -18. Tämä aika ei K:lle sopinut, joten hän joutui siirtymään toisen tenniskeskuksen asiakkaaksi. Marraskuusa K kuitenkin sai laskun torstain klo 17-18 pelivuorosta.

K:n mukaan kauden 1998-99 pelivuoroa varattaessa ei kerrottu sopimuksen jatkuvan automaattisesti seuraavalle kaudelle ilman irtisanomista. K:lla on kertomansa mukaan aikaisemmin ollut kausisopimus Eh:lla, joten hän oletti sopimuksen päättyvän kauden viimeisen vuoron jälkeen. Myöskään kauden 1998-99 ensimmäisen vuoron pelanneelle ja vuoron varaussopimuksen allekirjoittaneelle K:n miehelle ei ollut kerrottu uudesta sopimuskäytännöstä. Tästä pitäisi K:n mielestä ehdottomasti erikseen mainita asiakkaille, koska käytäntö poikkeaa muiden tennishallien sopimuskäytännöstä. K ihmettelee, miksei pelaamattomaan vuoroon kiinnitetty huomiota ja tiedusteltu pelaamattomuuden syytä asiakkaalta puhelimitse. K huomauttaa myös, ettei hänen miehellään ollut valtakirjaa varaussopimuksen solmimiseen hänen puolestaan.

Vastaus

Eh:n mukaan kaikki hallin vakiosopimukset tehdään jatkuviksi.K:n hyväksymän vakiovuorosopimuksen kohdassa 5 todetaan: "Tämä sopimus jatkuu pelikaudesta toiseen, ellei jompikumpi osapuoli ole sitä kirjallisesti irtisanonut." Irtisanomisehto mainitaan myös varaustilanteessa sopimusehtoja läpikäytäessä. Tässä tapauksessa ei kirjallista irtisanomisilmoitusta ole saatu. Väärinkäsitysten välttämiseksi lähetetään lisäksi syksyisin kaikille vakio- ja osakevuorolaisille asiakaskirje, jossa vuorojen jatkumisesta muistutetaan. Tällainen kirje on syksyllä 1999 postitettu myös K:lle.

K:n kanssa elokuussa 1998 puhunut asiakaspalvelija on tarkistanut listalta kenttien varaustilanteen torstaisin 17-18, ja koska kenttä on merkitty varatuksi, tarjonnut asiakkaalle vuoroa toisena ajankohtana.

Eh on irtisanomisilmoituksen tekemättä jäämisestä huolimatta, ottanut vastatakseen K:n pelivuoron maksuista lokakuun alusta lukien.

Ratkaisu

K on vaatinut Eh:aa mitätöimään laskun, jolla Eh on vaatinut K:aa maksamaan 935 mk hänelle ajalla 19.8.-30.9.1999 varatusta tennisvuorosta.

K:n aviomies on elokuussa 1998 tehnyt K:n puolesta tennisvuoron varaussopimuksen Eh:n kanssa. K epäilee, onka sopimus edes häntä sitova. Hän on kuitenkin Eh:lle 27.12.1999 päivätyssä kirjeessään katsonut olevansa sopimuksen osapuoli. Hän on myös pelannut kyseisellä vuorolla ja maksanut sen käytöstä. K on siis sopimuksen osapuoli.

K on toimittanut lautakunnalle kopion miehensä allekirjoittamasta varaussopimuksesta. Varaussopimuksen 5 kohdan mukaan sopimus jatkuu pelikaudesta toiseen, ellei jompikumpi osapuoli ole sitä kirjallisesti irtisanonut. Sopimuksen irtisanomisaika on 30 päivää. Sopimuksen kohta 5 on kirjoitettu lihavoituna.

K ei ole irtisanonut sopimusta, joten hän on lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan hänelle varatut vuorot. Lautakunta toteaa, ettei Eh:n asiakaspalvelijan voida katsoa toimineen huolimattomasti ilmoittaessaan puhelimessa K:lle torstain vuoron olevan jo varattu. Asiassa saadun selvityksen perusteella asiakaspalvelija on perustellusti voinut olettaa puhelimessa vuoroa kysyneen asiakkaan edellisen kauden päätteeksi irtisanoneen vuoronsa, jonka tämä olisi halukas varaamaan uudelleen. Asiassa tapahtuneen väärinkäsityksen vuoksi K luuli vuoron olevan varattu jollekin toiselle ja vuoro jäi kokonaan pelaamatta.

Edelleen K on katsonut, että tennishallin henkilökunnan olisi pitänyt havaita, ettei vuoroa ole käytetty, ja ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Lautakunta katsoo, ettei tennisvuoroja myyvän yrityksen voi ilman erityistä syytä edellyttää valvovan, että varatut vuorot käytetään. Eh ei ole menetellyt tältä osin sopimuksen vastaisesti tai epälojaalisti K:aa kohtaan, vaikka se ei ole kiinnittänyt huomiota pelaamattomiin vuoroihin.

Koska K ei ole sanonut pelivuoroaan irti sopimuksen mukaisesti, hän on velvollinen maksamaan Eh:n esittämän laskun elo-syyskuun 1999 varatuista pelivuoroista.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 2.4.2001