Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Eh:n palvelut. Korvaus postipaketin katoamisesta.

Eh:n palvelut. Korvaus postipaketin katoamisesta.

vastuunrajoitusehto
postipalvelut
postilähetys
korvaus

Diaarinumero: 00/39/2655
Antopäivä: 13.06.2001

K:n ja Eh:n erimielisyys koskee K:n lähettämän ja postissa kadonneen paketin korvaamista.

K vaatii Eh:aa korvaamaan kadonneen lähetyksen täyden arvon 2431 mk.

K palautti NN:lle dvd - soittimen postipakettina. K oli sopinut myyjän kanssa tuotteesta maksetun hinnan palauttamisesta heti, kun lähetys saapuisi perille. Paketti katosi ollessaan Eh:n kuljetettavana, mutta Eh suostui korvaamaan siitä vain 440 mk. K katsoo, ettei Eh:n maksama korvaus ole riittävä.

Vastaus

Eh:n kotimaan pakettipalveluissa noudatetaan muiden kuljetusyritysten tapaan tiekuljetussopimuslain säännöksiä.

Edullisten palveluiden osalta korvausvastuu rajoittuu katoamisen ja vahingoittumisen osalta 80 markkaan puuttuvalta tai vahingoittuneelta kilogrammalta. Täyden tai paremman korvauksen saamiseksi tärkeät ja arvokkaat lähetykset kannattaa postittaa vakuutettuna lähetyksenä tai hankkia niilie vakuutusyhtiöiden tarjoama kuljetusvakuutus. Tässä tapauksessa palautus olisi pitänyt lähettää normaalina asiakaspalautuksena, jolloin riski katoamisesta olisi ollut elinkeinonharjoittajalla. EH katsoo, ettei se ole velvollinen maksamaan Iisäkorvausta asiassa.

Ratkaisu

Postitoimintalain (29.10.1993/907) 12 §:n mukaan jos Eh:n hallussa oleva postilähetys katoaa tai vahingoittuu, laitos on velvollinen korvaamaan vahingon vähintään toteen näytettyyn postilähetyksen rahalliseen arvon asti, kuitenkin enintään asetuksella erikseen vahvistettavaan arvoon saakka, jollei Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Postitoiminta-asetuksen 5 §:ssä säädetään korvauksen enimmäismääriksi postivakuutetun lähetyksen osalta vakuutusarvo, tavallisesta kirjeestä 500 mk ja muista postilähetyksistä 3 000 mk. Kyseisen pykälän 2 momentin mukaan Eh ja asiakas voivat kuitenkin sopia vahingonkorvauksen enimmäismäärästä toisin kuin 1 momentissa on säädetty.

Postipalveluiden yleistetoimitusehtjen (3.4.2000) 8.5 kohdan mukaan tavarankuljetuspalvelulahetysten (joihin tolmitusehtojen mukaan kuuluvat pikapaketti 9, peruspaketti 14 ja postipaketti 16, josta nyt on kysymys) katoaminen ja vahingoittuminen korvataan enintään tiekuljetussopimuslain mukaisesti 80 markalla kokonaispainosta puuttuvaa kilogrammaa kohti.

Eh on korvannut K:n paketin vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon toimitusehtojen mukaisesti, joten lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 13.6.2001