Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Eh:n palvelut. Kadonneen postipaketin korvaaminen

Eh:n palvelut. Kadonneen postipaketin korvaaminen

vastuunrajoitusehto
postipalvelut
postilähetys
korvaus

Diaarinumero: 00/39/2480
Antopäivä: 13.06.2001

K:n 30.8.2000 postipakettina lähettämä tutkapanta vahingoittui postissa. K:n ja Eh:n erimielisyys koskee vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon korvaamista.

K vaatii, että Eh korvaa 3 500 mk särkyneestä tutkapannasta, 400 mk viivästymisestä, 100 mk puhelinkuluista sekä 400 mk selvittelyyn käytetystä ajasta. Korvausvaatimuksen määrä on yhteensä 4 400 mk.

K lähetti koiratutkan valmistajalle säädettäväksi, kuten on aikaisemminkin tapahtunut. Paketti oli jäänyt auton pyörän tai muun vastaavan alle ja tutka oli särkynyt. Eh ei kuitenkaan suostunut korvaaman vahingosta kuin 80 mk. XX on korvannut 3 500 markan vahingosta omavastuuosuuden ja Eh:n maksaman korvauksen ylittävän osan 2 670 mk.

Vastaus

Eh:n kotimaan pakettipalveluissa noudatetaan muiden kuljetusyritysten tapaan tiekuljetussopimuslain säännöksiä.

Edullisten palveluiden osalta korvausvastuu rajoittuu katoamisen ja vahingoittumisen osalta 80 markkaan puuttuvalta tai vahingoittuneelta kilogrammalta. Täyden tai paremman korvauksen saamiseksi tärkeät ja arvokkaat lähetykset kannattaa postittaa vakuutettuna lähetyksenä tai hankkia niille vakuutusyhtiöiden tarjoama kuljetusvakuutus. Tässä tapauksessa XX on korvannut vahingosta 2 670 mk. Eh katsoo, ettei se ole velvollinen maksamaan lisäkorvausta asiassa.

Ratkaisu

Postitoimintalain (29.10.1993/907) 12 §:n mukaan jos postilaitoksen hallussa oleva postilähetys katoaa tai vahingoittuu, laitos on velvollinen korvaamaan vahingon vähintään toteen näytettyyn postilähetyksen rahalliseen arvoon asti, kuitenkin enintään asetuksella erikseen vahvistettavaan arvon saakka, jollei Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Postitoiminta-asetuksen 5 §:ssä säädetään korvauksen enimmäismääriksi postivakuutetun lähetyksen osalta vakuutusarvo, tavallisesta kirjeestä 500 mk ja muista postilähetyksistä 3 000 mk. Kyseisen pykälän 2 momentin mukaan Eh ja asiakas voivat kuitenkin sopia vahingonkorvauksen enimmäismäärästä toisin kuin 1 momentissa on säädetty.

Eh:n postipalveluiden yleisten toimitusehtojen (3.4.2000) 8.5 kohdan mukaan tavarankuljetuspalvelulähetysten (joihin toimitusehtojen mukaan kuluvat pikapaketti 9, peruspaketti 14 ja postipaketti 16, josta nyt on kysymys) katoaminen ja vahingoittuminen korvataan enintään tiekuljetussopimuslain mukaisesti 80 markaila kokonaispainosta puuttuvaa kilogrammaa kohti.

Eh on korvannut K:n paketin vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon toimitusehtojen mukaisesti, joten lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 13.6.2001