Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Seuraeläinvakuutus. Kastraatio. Käsittelytunnus

Seuraeläinvakuutus. Kastraatio. Käsittelytunnus

epäselvä ehto

Diaarinumero: 00/38/1070
Antopäivä: 08.05.2001

K:n noin kolme vuotta vanha tanskandoggi sairastui tammikuussa 2000. Oireena oli verta virtsan seassa. Eläinlääkärin ensimmäisen diagnoosin mukaan kyse oli akuutista rakkotulehduksesta, jota hoidettiin antibiootein ja toisen diagnoosin mukaan munuaiskivistä. Kun koiran kunto huononi edelleen, se vietiin hoitoon eläinlääkäriasema NN:lle. Tehdyssä ultraäänitutkimuksessa todettiin eturauhasen suurentuneen huomattavasti, ja diagnoosina oli eturauhaskystoja. Koiran kivekset leikattiin, mitä yhtiö ei korvannut, sillä kastrointi on suljettu pois vakuutuksen korvauspiiristä.

K vaatii vakuutuksesta korvausta kaikista koiran hoitokuluista. Eh ei ole korvannut leikkaushoitoa. K:n mielestä nyt ei kuitenkaan ollut kyse kastroinnista, vaan muun sairauden hoitamisesta.

Hoito olisi voitu toteuttaa hormonipistoksilla, mikä olisi tullut hyvin kalliiksi, tai leikkaushoitona. Kivekset (r. testikel) poistettiin leikkaamalla. Toinen kives oli normaali mutta toinen piilokives. Leikkauksen seurauksena eturauhanen vähitellen kuihtui pois ja sairauden oireet hävisivät.

Vastaus

Eh pitää päätöstään vakuutusehtojen mukaisena ja valitusta aiheettomana. Vakuutusehtojen mukaan kastrointia ei korvata vakuutuksesta.

Selvitys

Lautakunta on pyytänyt asiantuntijalausunnon eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirurgian professori XX:ltä. XX toteaa lausunnossaan eturauhasen sangen yleisten mutta syntymekanismiltaan tuntemattomien kystien olevan nesteen täyttämiä onteloita koiran eturauhasessa. Hoitona pienille eturauhasen sisäisille kystille on koiran kastraatio eli kirurginen kivesten poisto. Jos kystat ovat suuria, tarvitaan myös kystien tyhjentämistä ja poistamista. Toinen vaikkakin kalliimpi, haitallisempi ja epävarmempi hoitovaihtoehto on kolmen viikon välein annettava estrogeenihoito. Molemmilla hoidoilla tavoitellaan eturauhaskudoksen surkastumista.

Vakuutusehdot

Eh:n eläinvakuutuksen ehtojen kohdan 51.1 mukaan vakuutuksesta korvataan mm. vakuutuksen voimassaoloaikana eläimen sairastumisesta tai vammautumisesta aiheutuneet eläinlääkärikulut.

Kohdan 51.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata eläinlääkärikuluja, joiden syynä on ollut kastrointi tai sterilisointi.

Ratkaisun perustelut

Tässä tapauksessa K:n koiralle on tehty kastraatio eturauhaseen muodostuneiden haitallisten kystien hoitamiseksi. Asiassa on ongelmana, tuleeko tällainen kastraatioleikkaus korvattavaksi, kun hoidolla ei ole pyritty koiran sterilisointiin. Tässä tapauksessa eturauhaseen muodostuneet kystat olivat parhaiten hoidettavissa tällä leikkaushoidolla, vaikka toinenkin hoitovaihtoehto oli olemassa.

Lautakunnan käsityksen mukaan edellä mainittu kastrointia ja sterilisointia koskeva vakuutuksen rajoitusehto on tarkoitettu rajoittamaan yhtiön korvausvelvollisuutta toimenpiteissä, joilla pyritään nimenomaan seuraeläimen kastrointiin ja sterilisointiin. Tässä tapauksessa ei nimenomaan pyritty tähän vaan koiran sairauden hoitamiseen. Olemassa ollut vaihtoehtoinen hoito olisi ollut kalliimpi toteuttaa ja lisäksi haitallisempi. Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että kyse on sellaisesta sairauden hoidosta, jonka kulut pitää korvata seuraeläinvakuutuksesta.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että Eh korvaa leikkaushoidon vakuutusehtojen mukaisesti.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.5.2001