Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Valmismatka Tunisiaan. Hotellihuoneen näköala ja meluhaitat. Golf-kentän puutteet. Golf-maksut

Valmismatka Tunisiaan. Hotellihuoneen näköala ja meluhaitat. Golf-kentän puutteet. Golf-maksut

virheellinen tieto
sopimuksen sisältö
matkanjärjestäjän velvollisuudet
hinnanalennus

Diaarinumero: 00/35/51
Antopäivä: 14.05.2001

Matkakohde Sousse, Tunisia

Matka-aika 15.-22.10.1999

Matkan hinta 3499 markkaa/aikuinen, 2 699 markkaa/lapsi, yhteensä 26 392 markkaa

Golf-maksut: 3840 markkaa/16 green feetä HotelIi Marhaba Palace

Matkustajat 6 aikuista ja 2 lasta

Esitetiedot Kesä -99 -esite: "Marhaba Palace ****. Huoneet: parveke, meri- tai puutarhanäköalalla."

"Golfaa kohteissamme! Kenttiä löytyy seuraavista kohteistamme: Tunisiassa, Sousse: El Kantaoui. Golf-aikavaraukset: Starttiajat kannattaa varata etukäteen. Mitä aiemmin varaukset tekee, sitä varmemmin saa juuri toivomansa ajat. E varaa ajat puolestanne. Ilmoitatte vain kentät, päivät, pelaajat, tasoitukset ja halutut ajat meille niin laitamme varaukset jo samana päivänä eteenpäin. Aikavaraukset ovat sitovia. Palvelusta veloitetaan 50 mk. Startit laskutetaan matkalaskulla ja pelivoucherit saa jo kotimaassa."

K:t osallistuivat E:n valmismatkalle Tunisiaan. He olivat varanneet 16 green feetä El Kantaouin kahdelle golf-kentälle.

K:t vaativat E:lta korvausta 2 400 markkaa puuttuvasta puutarha- ja merinäköalasta ja 1 400 markkaa golfaamista annettujen harhaanjohtavien tietojen vuoksi, yhteensä 3 800 markkaa.

Esitteen mukaa huoneissa piti olla parveke meri- tai puutarhanäköalalla. Neljästä huoneesta kolmessa näköala oli ilmastointilaitteistoon. Yhdessä huoneessa oli näkymä pääsisäänkäyntiin, minkä vuoksi linja-autot herättivät joka yö. Lapsiperheille olisi voinut antaa vierekkäiset hotellihuoneet.

K:t olivat varanneet 16 green feetä, kahdeksi päiväksi Panorama-kentälle ja yhdeksi päiväksi Seaview-kentälle. Kohteessa green fee olisi ollut ajanvarausmaksun verran halvempi. Se olisi maksanut 200 markkaa. Yhtenä päivänä ajanvarausta ei löytynyt, mutta matkustajat pääsivät kentälle suhteellisen ajoissa. Panorama-kentän remontista olisi pitänyt ilmoittaa etukäteen. Normaalit greenit olivat suljettuina paria reikää lukuun ottamatta. Hiekoitusta ei ollut eikä greeniä ollut muutenkaan yritetty tehdä tasaisemmaksi. Yksi par 5 väylä oli lyhennetty noin par 4:ksi. Kun matkustajat halusivat vaihtaa loput green feet Seaview-kentälle, ilmeni, ettei kenttä ota ajanvarauksia ollenkaan.

K:t katsovat maksaneensa E:lle tarpeettomista ajanvarauksista turhaan 800 markkaa ja viidestä green feestä 18.10.1999 puolet hinnasta eli 600 markkaa liikaa. Remontissa olleella kentällä pelasivat K:t.

Vastoin matkanjärjestäjän väitettä golf-kentän puutteista ja huoneista valitettiin oppaalle torstaina 21.10.1999. Tähän oli aikaa vasta, kun golfia ei enää pelattu. Huonetta matkustajat yrittivät vaihtaa jo saapumisyönä mutta se ei onnistunut.

Vastaus

K:t eivät ilmoittaneet hotellihuoneiden puutteista oppaille. Huoneet olisi voitu vaihtaa, mikäli niistä olisi valitettu. Esitteen "Kesä-99" virheellinen tieto hotellihuoneiden näköalasta on muutettu esitteeseen "Talvi 1999-2000", koska hotelli ei pysty takaamaan näköalaa kaikille asiakkaille.

E on laskuttanut asiakkaita golf-kentän kanssa sopimiensa hintojen perusteella. E ei pysty vaikuttamaan niihin hintoihin, joita kenttä perii asiakkailta, jotka varaavat green feet kohteessa lähiaikojen pelejä varten. K:ilta ei edes peritty 50 markan palvelumaksua, joka heiltä olisi voitu periä E:n hinnaston mukaan. Heille oli vahvistettu yksi aika Panorama-kentälle ja yksi Seaview-kentälle. Toista heidän pyytämäänsä aikaa Panorama-kentälle ei ollut vahvistettu, vaan voucherissa pyydettiin antamaan toinen aika kohteessa. Golf-kenttä ei ollut ilmoittanut E:lle kentän remontista. E tarjoutuu korvaamaan K:ille ensimmäiselle pelipäivälle osittain käytössä olleelle kentälle vahvistetuista kuudesta teetimesta 10 % eli 144 markkaa.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa matkaesitteen tiedot matkasta.

Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

K:ien matka on varattu ajalle , jolloin voimassa oli "Talvi 1999-2000"-esite. He ovat kuitenkin varanneet matkansa jo 21.7.1999, jolloin voimassa oli "Kesä-99"-esite. "Kesä-99"-esitteen mukaan hotellihuoneissa olisi pitänyt olla parveke, jossa on puutarha- tai merinäköala. Kolmessa huoneessa neljästä ei ollut tällaista näköalaa ja lisäksi huoneisiin kuului ilmastointilaitteiston melua. Lautakunta katsoo, että matkassa on ollut tällä perusteella virhe.

Valmismatkalain 18 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14.4 kohdan mukaan matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita siitä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Jos matkustaja ei ilmoita matkakohteessa korjattavissa olevasta virheestä matkan aikana, hänen voidaan katsoa hyväksyneen matkanjärjestäjän suorituksen ja menettäneen oikeutensa vedota tähän virheeseen matkan jälkeen.

K:t ilmoittavat valittaneensa puutteista matkanjärjestäjän edustajalle toiseksi viimeisenä matkapäivänä. Koska he eivät ilmoittaneet puutteista matkakohteessa tätä aiemmin, eivätkä näin ollen ole antaneet E:lle tilaisuutta korjata niitä, heidän on katsottava menettäneen oikeutensa vedota niihin matkan jälkeen.

Hotellin vastaanoton eteen saapuvien linja-autojen melua lautakunta pitää sellaisena vähäisenä puutteena, johon K:t olisivat voineet varautua, eikä se ole virhe. K:ille ei ole luvattu vierekkäisiä hotellihuoneita, joten tältäkään osin E:n suorituksessa ei ole ollut virhettä.

K:t ovat lisäksi vaatineet E:aa palauttamaan 800 markkaa golf-maksuista, koska matkakohteessa pelikentät olisi heidän mukaansa saanut varatuksi sen verran halvemmalla. E:n mukaan pelien varaaminen lähiajoille matkakohteessa on erihintaista kuin pelien varaaminen myöhemmäksi ajankohdaksi.

K:t ovat hyväksyneet E:n golf-maksuista perimän hinnan ennen matkaa. Hintaa ei voida myöskään pitää kohtuuttomana. E:lla ei ole velvollisuutta palauttaa K:iden vaatimaa 800 markkaa golf maksuista.

Toinen niistä golf-kentistä, jonka K:t olivat varanneet, oli remontissa heidän matkansa aikana. Remontista ei ollut ilmoitettu heille etukäteen. Koska pelaaminen tällä kentällä ei vastannut pelaamista normaalilla kentällä, E:n suoritus ei ole vastannut sovittua ja siinä on ollut virhe.

Valmismatkalain 20 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 15.2 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa.

Koska virhe ei ole ollut korjattavissa, K:illa on oikeus hinnanalennukseen niiden kuuden henkilön matkojen osalta, jotka ovat joutuneet pelaamaan golfia remontissa olevalla kentällä. Koska golf-kentän remontti ei ole vaikuttanut muiden matkustajien matkan toteutumiseen, heillä ei ole oikeutta hinnanalennukseen.

Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut matkassa olevan, valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen mukaan virheeksi katsottavan puutteen oikeuttavan pääsääntöisesti kymmenen prosentin hinnanalennukseen matkan hinnasta. Perustellusta syystä hinnanalennus voi olla pienempikin kuin kymmenen prosenttia matkan hinnasta. K:t ovat joutuneet pelaamaan remontissa olleella kentällä yhden päivän kolmesta varaamastaan pelipäivästä. Pelaaminen kentällä on kuitenkin ollut mahdollista ja golf-peli on ollut vain osa heidän ostamistaan matkapalveluista. Näillä perusteilla lautakunta pitää riittävänä hinnanalennuksena yhteensä 600 markkaa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E maksaa K:ille hinnanalennusta yhteensä 600 markkaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.5.2001