Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Valmismatka Kreetalle. Vastuu aikataulun muuttumista koskevan viestin perillemenosta. Matkalta pois jääminen

Valmismatka Kreetalle. Vastuu aikataulun muuttumista koskevan viestin perillemenosta. Matkalta pois jääminen

matkanjärjestäjän velvollisuudet
huolellisuusvelvollisuus
näyttötaakka

Diaarinumero: 00/35/1512
Antopäivä: 11.06.2001

K:t ostivat E:lta valmismatkan Haniaan Kreetalle 27.5.-4.6.2000 kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle. Matkan hinta oli yhteensä 8 892 markkaa.

Menolennon piti K:ien saaman, 8.12.1999 päivätyn osanottajatodistuksen mukaan lähteä 27.5.2000 kello 17.05 ja lentokentällä piti ilmoittautua kello 16.05. Helsinki-Vantaan lentokentällä K:ille selvisi, että lento olikin lähtenyt jo kello 15.20. K:t eivät päässeet osallistumaan matkalle.

E kertoo ilmoittaneensa menolennon aikataulun muuttumisesta kaikille matkustajille, myös K:ille, 18.1.2000 lähetetyssä kirjeessä. Erimielisyys koskee sitä, onko E vastuussa siitä, etteivät K:t päässeet osallistumaan matkalle.

K:t vaativat sopimuksen purkamista ja koko matkan hinnan palauttamista 10 prosentin vuotuisine viivästymiskorkoineen 29.4.2000 alkaen ja korvausta ylimääräisistä Turku-Helsinki-Vantaa-Turku-matkoista 717,40 markkaa. Matkat olivat 340 kilometriä, ja K:t vaativat niistä korvausta 2,11 markkaa kilometriltä.

K:t ovat toimineet vilpittömässä mielessä heille lähetetyn aikataulun mukaisesti. He saapuivat Helsinki-Vantaan lentokentälIe 27.5.2000 kello 15.55. E ei ole varmistanut aikataulumuutoksen saapumista. K:t eivät ole saaneet aikataulumuutoksesta koskevaa kirjettä, eikä muutoksesta mainittu myöskään ennen matkaa käydyissä puhelinkeskusteluissa. K:t eivät päässeet kohteeseen toisella lennolla samana päivänä tai lähipäivinä, koska paikkoja ei ollut. Reittilento olisi maksanut heille lentoyhtiöltä saatujen tietojen mukaan yli 25 000 markkaa.

Vastaus

Lentoyhtiö ilmoitti 20.12.1999 lennon aikataulun muuttumisesta. Kaikille matkansa ennen muutosta varanneille asiakkaille ilmoitettiin muutoksesta kirjeellä. Kirjeet ja uudet osanottajatodistukset postitettiin 18.1.2000. E:n varausjärjestelmästä ilmenee, että myös K:jille on lähetetty nämä. Varmuuden vuoksi kaikki varaukset, joille kirje on postitettu, on myös varmistettu käsin matkustajalistoista. Kaikki muut asiakkaat olivat saaneet kirjeen. On varmaa, että kirje K:ille on lähtenyt E:lta postin kuljetettavaksi. E on tarjonnut K:ille noin 20 prosentin alennusta seuraavasta matkasta, mutta he eivät ole hyväksyneet tätä.

E on liittänyt vastaukseensa tulosteen K:ien matkavarauksesta varausjärjestelmästään ja matkustajalistasta, johon on merkitty matkustajat, joille on lähetetty ilmoitus aikataulumuutoksesta.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain 8 §:n 1 momentin mukaan matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin ennen matkan alkamista ilmoitettava matkustajalle tiedot kuljetusyhteyksistä aikatauluineen.

Lautakunta katsoo, että matkanjärjestäjän ilmoittamis- ja tietojenantamisvelvollisuus on täytetty vasta, kun tiedot ovat matkustajan saatavilla. Matkanjärjestäjän on näytettävä täyttäneensä velvollisuutensa. Se, miten matkanjärjestäjä tämän velvollisuutensa täyttää, on sen vastuulla.

K:ien mukaan he eivät ole saaneet E:n ilmoitusta aikataulun muuttumisesta. Myös sillä perusteella, että K:t ovat tulleet lentokentälle lennon jo lähdettyä mutta alkuperäisen aikataulun mukaisesti, lautakunta pitää selvitettynä, että he eivät ole saaneet E:n lähettämää ilmoitusta aikataulun muuttumisesta. E ei ole voinut näyttää K:ien saaneen ilmoitusta.

Näin ollen se, että K:t eivät ole päässeet osallistumaan matkalle, on katsottava johtuneen E:n puolella olevasta seikasta, josta se kantaa riskin. K:ille ei ole tarjottu korvaavaa matkaa. Koska K:t eivät ole saaneet E:lta sovittua suoritusta, heillä on oikeus purkaa sopimus virheen perusteella ja saada takaisin maksamansa matkan hinta.

Valmismatkalain 23 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 16.1 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvelvollisuudesta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei matkanjärjestäjn puolella ole huolimattomuutta. Korvattavaa vahinkoa on esimerkiksi virheen takia matkustajalle hyödyttömiksi käyneet menot.

K:t ovat vaatineet korvausta hyödyttömiksi käyneistä edestakaisista matkoista Turusta Helsinki-Vantaan lentokentälle.

E on esittänyt selvityksenä kirjeiden postittamisesta tulostetun listan postitetuista kirjeistä ja listan tarkistamisesta.

Lautakunta pitää selvitystä riittävänä osoittamaan, että kirje on postitettu K:ille. Kirjeen katoamistavasta sen postittamisen jälkeen ei ole selvitystä. Lautakunta katsoo, että E:n puolella ei ole ollut huolimattomuutta. Tämän vuoksi E:lla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta K:jien hyödyttömiksi käyneistä matkakuluista lentokentälle ja kotiin.

Korkolain 6 §:n mukaan velalle, jonka eräpäivää ei ole velallista sitovasti ennalta määrätty, on maksettava viivästyskorkoa kuukauden kuluttua siitä, kun velkoja lähetti laskun tai muutoin vaati määrätyn rahamäärän suorittamista sekä ilmoitti maksun laiminlyöntiin liittyvästä koronmaksuvelvollisuudesta.

Koska muuta selvitystä ei ole, lautakunta katsoo, että E on saanut tiedon K:iden vaatimuksesta ja korkovaatimuksesta lautakunnasta 20.7.2000 lähetetyn vastauspyynnön yhteydessä. Näin ollen viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa 27.8. 2000. Viivästyskoron määrä vuonna 2000 oli 10 prosenttia vuodessa ja 2001 lukien se on 11 prosenttia vuodessa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että E palauttaa K:jille matkan hinnan 8 892 markkaa edellä mainittuine viivästyskorkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.6.2001