Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » Morsiuspuvun vuokraus. Vuokrauksen peruutus

Morsiuspuvun vuokraus. Vuokrauksen peruutus

vakioehdon sitovuus
vahingon rajoittaminen
purkuehto
kohtuuttomuus

Diaarinumero: 00/30/1691
Antopäivä: 14.05.2001

K sopi 17.1.2000 Eh:n kanssa hääpuvun vuokraamisesta. Vuokra oli 3 200 markkaa, jonka K maksoi kokonaan etukäteen. Häät peruuntuivat, ja K ilmoitti kirjallisesti liikkeelle purkavansa vuokrasopimuksen. Liike ei palauttanut vuokraa.

K vaatii Eh:ta palauttamaan vuokran, 3 200 markkaa, korkoineen. K on tyytymätön liikkeen hänen käyttöönsä antamiin puvun sovitustiloihin, sovitettavaan pukuun ja myyjän käytökseen. K ei hyväksy liikkeen ehdotusta lahjakortista.

Vastaus

Eh ilmoittaa, että K ei mahtunut ryhmäsovitushuoneeseen puvun sovituspäivänä, minkä vuoksi hänet sijoitettiin liikkeen yleisiin tiloihin. Sovitettava puku ei ollut morsiamen kokoa, ainoastaan malli oli oikea. Puvun oikeisiin mittoihin sovittaminen ja ompeleminen tapahtuu noin viikkoa ennen vihkipäivää.

Liike on valmis antamaan 3 200 markan arvoisen lahjakortin, joka on voimassa kaksi vuotta. Lahjakortti ei ole henkilökohtainen, joten sen voi myydä. Liikkeessä on myös muita kuin morsiuspukuja.

Vuokraamon sopimusehtojen 8 kohdan mukaan varausmaksu on sitova, kun varausmaksu/vuokra on suoritettu. Vuokravarauksen peruuntuessa varausmaksua/vuokraa ei palauteta paitsi poikkeustapauksissa, kun asiakas esittää pätevän syyn peruutukselle. Muun näytön puuttuessa vuokraaja on oikeutettu saamaan korvauksen puolet vuokrahinnasta.

Ratkaisun perustelut

Saadun selvityksen mukaan osapuolet ovat sopineet hääpuvun vuokrauksesta 3 200 markan hinnalla. K purki sopimuksen, koska häät peruuntuivat. Eh ei ole palauttanut puvun vuokraa. Lisäksi K on tyytymätön liikkeen edustajan käytökseen ja puvun sovitusolosuhteisiin.

Lautakunta katsoo, ettei K ole esittänyt sopimukseen tai lakiin perustuvia syitä purkaa sopimus. Tällaisena syynä voi olla esimeriksi vuokraamon olennainen sopimusrikkomus tai perustellut syyt epäilykselle, että vuokraamo rikkoo sopimuksen myöhemmin. Tässä tapauksessa sopimuksen peruuttamisen syy oli K puolella.

Koska K on rikkonut sopimuksen purkamalla sen, Eh on oikeus korvaukseen sille tästä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokraamo on vedonnut sopimusehtoihinsa, joiden 8 kohdan mukaan varausmaksu on sitova, kun varausmaksu / vuokra on suoritettu. Vuokravarauksen peruuntuessa varausmaksua/vuokraa ei palauteta paitsi poikkeustapauksissa, kun asiakas esittää pätevän syyn peruutukselle. Muun näytön puuttuessa vuokraaja on oikeutettu saamaan korvauksen puolet vuokrahinnasta.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan kuluttajan kannalta kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta.

Lautakunta toteaa, että elinkeinonharjoittajan sopimusehdoissa voidaan määrätä vakiokorvauksesta, joka kuluttajan on maksettava, jos hän rikkoo sopimuksen. Korvaus ei kuitenkaan saa olla kohtuuton, kun sitä verrataan siihen vahinkoon, mikä elinkeinonharjoittajalle sopimuksen rikkomisesta aiheutuu. Tällöin otetaan huomioon kulut, jotka ovat aiheutuneet sopimuksen valmistelusta, sen solmimisesta ja purkamisesta sekä toimista, johon osapuoli on ryhtynyt sopimuksen täyttämiseksi. Lisäksi otetaan huomioon mahdollinen saamatta jäänyt voitto. Elinkeinonharjoittajan on myös toimittava niin, että hänelIe aiheutunut vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Edellä mainitut periaatteet ilmenevät myös kuluttajankauppaa koskevan kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:stä ja eräitä kuluttajapalveluksia koskevan kuluttajansuojalain 8 luvun 26 §:stä. Lautakunta on myös vakiintuneesti noudattanut ratkaisuissaan näitä periaatteita.

Edellä esitetty huomioon ottaen lautakunta pitää kohtuuttomana ehtoa, jonka mukaan vuokraamolla on oikeus jopa koko vuokran suuruiseen vahingonkorvaukseen tilanteessa, jossa se ei voi näyttää tämän suuruisen vahingon syntyneen. Lautakunta sovittelee ehtoa kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n nojalla.

Tässä tapauksessa Eh on tarjonnut vuokran suuruista lahjakorttia K:lle. Lautakunta toteaa, että tätä ei K:n tarvitse hyväksyä vaan hänellä on oikeus maksamansa vuokran palauttamiseen vähennettynä Eh:n vahingolla. Muun selvityksen puuttuessa lautakunta katsoo vahingon määräksi 320 markkaa. Sen suuruutta arvioidessaan lautakunta on ottanut huomioon liikkeen tekemät toimet sopimuksen solmimiseksi ja täyttämiseksi.

Palautettavalle vuokralle Eh:n on maksettava korkolain 6 §:n mukaista viivästyskorkoa. Korkovaatimuksen sisältävä vaatimus on mennyt Eh:n tiedoksi viimeistään kuluttajavalituslautakunnan vastauspyynnön 8.8.2000 mukana. Viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa näin ollen 15.9.2000 ja se jatkuu maksupäivään. Koron suuruus vuonna 2000 oli 10 prosenttia ja vuonna 2001 se on 11 prosenttia.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että Eh palauttaa K:lle 2 880 markkaa edellä mainittuine viivästyskorkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.5.2001